Back to top

Verkoop, Oude Zak 1 - 12/01/1719 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1308
Aard Verkoop
Part Cornelis Bonnevalle en zijn vrouw Marie Vervloet, verder Cornelis Bonnevalle gemachtigd voor Ignatius Bonnevalle, pastoor in Nieuwmunster, Jacquemyncken Bonnevalle, meerderjarige jonge dochter, Ignatius, Geraert, Jacobus, Marie, Anna en Dorothea vander Meersche, verder Jan Cuijl en zijn vrouw Angela vander Meersche, voorts Cornelis van Walleghem en zijn vrouw Ursula Bultynck, voorts Catharina Bultynck, Jan Samson en zijn vrouw Joanna Bultynck, en Laureyns Bultynck, weduwnaar van Laureynse vande Zande, allen gerechtigd in 3/5 van dit huis en Jacquemine Bultynck in de overige 2/5, verkopen dit huis met de toebehoorten (zie vermelding 9/10/1681) aan Pieter de Vriendt.
Klerk R. Emmery
Datering 12/01/1719
HuisnaamDen Ezele, nu: De Sterre
Zestienstraat Oudenzack
Oud huisnummer D5/30, D5/31, D5/32 & D5/33
Adres Oude Zak 1
Adrescode 800002540001
Nota Hoekhuis op de zuidoosthoek van de Oude Zak en de Ezelstraat, genaamd Den Ezele en samen met de brouwerij De Sterre in gezamelijk bezit en rond 1640 verbouwd tot een westelijk en een oostelijk huis en een brouwerij dat de naam De Sterre behoudt. In de Bevolkingsregisters van 1790 staat vermeld dat D5/30 en D5/31 afgebroken zijn
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be