Back to top

Rente, Oude Zak 1 - 8/04/1659 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1308
Aard Rente
Part Barbara Gijot, laatst weduwe van P.Coolen, voordien van Jan Carrette, verder Heindrick Carrette, vrijgezel, voor zichzelf en als voogd voor de twee minderjarige kinderen van Pieter Cools, verder Jan de Moor als voogd van de zelfde kinderen, voorts de zelfde Heindrick Carrette en Jan de Moor als voogden van de minderjarige zoon van Jan Carrette, bezetten op de 3 huizen een rente van 9-0-0 pen16 tvv. de weduwe en alle kinderen en erfgenamen van Frans Wymeersch.
Klerk Ant. Aerts
Datering 8/04/1659
HuisnaamDen Ezele, nu: De Sterre
Zestienstraat Oudenzack
Oud huisnummer D5/30, D5/31, D5/32 & D5/33
Adres Oude Zak 1
Adrescode 800002540001
Nota Hoekhuis op de zuidoosthoek van de Oude Zak en de Ezelstraat, genaamd Den Ezele en samen met de brouwerij De Sterre in gezamelijk bezit en rond 1640 verbouwd tot een westelijk en een oostelijk huis en een brouwerij dat de naam De Sterre behoudt. In de Bevolkingsregisters van 1790 staat vermeld dat D5/30 en D5/31 afgebroken zijn
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be