Back to top

Arrest (brouwerij), Oude Zak 1 - 2/12/1747 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1308
Aard Arrest (brouwerij)
Part Op vraag van Rochus Emmerij wordt beslag gelegd op dit huis, zijnde de brouwerij De Sterre, op de helft van een herberg Het Leeuwken (NIK/0320 en 0321) gelegen in de Pottenmakersstraat en verder op het deel van Maarten Roels en Anna Storme van het huis en herberg de Loraine. Dit beslag volgt uit de schuldvorderingen van Rochus Emmerij tegenover Maarten Roels en zijn vrouw die aan hem schuldig zijn: eerst 2-0-0 als intrest over 4 jaar voor een obligatie van 4/3/1737 van 50-0-0 pen25; verder 4-0-0 als intrest over 1 jaar van een obligatie van 9/12/1737 van 100-0-0 pen25; verder 7-10-0 als intrest van een obligatie van 8/11/1740 pen20 en 2-10-0 als intrest over 1 jaar over 50-0-0, zijnde de rest van 100-0-0 pen20 (van 7/3/1741).
Klerk R. Emmerij
Datering 2/12/1747
HuisnaamDen Ezele, nu: De Sterre
Zestienstraat Oudenzack
Oud huisnummer D5/30, D5/31, D5/32 & D5/33
Adres Oude Zak 1
Adrescode 800002540001
Nota Hoekhuis op de zuidoosthoek van de Oude Zak en de Ezelstraat, genaamd Den Ezele en samen met de brouwerij De Sterre in gezamelijk bezit en rond 1640 verbouwd tot een westelijk en een oostelijk huis en een brouwerij dat de naam De Sterre behoudt. In de Bevolkingsregisters van 1790 staat vermeld dat D5/30 en D5/31 afgebroken zijn
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be