Back to top

Rente, Oude Zak 16 - 3/12/1675 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1292
Aard rente
Part De weduwe van Nicasen vande Gheijnst bezet op dit huis (vroeger 2 woonsten uitmakend en nu in elkaar verbonden) een rente van 07-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. het kapittel en het gemeen van Ste Walburga voor wie aanvaardend optreedt mr. Frans Xaverius Letins.
Klerk Antoon Maelfeijt
Datering 3/12/1675
Zestienstraat Oudenzack
Oud huisnummer D7/101
Adres Oude Zak 16
Adrescode 800002540016
Nota Aanvankelijk is deze partij met JAK/1291samengevoegd maar vanaf 1713 melding van twee woningen.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be