Back to top

Rente, Zakske 10 - 12/01/1674 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1237
Aard rente
Part De weduwe van Nicase vander Geijnst en voordien van Jan de Jonghe bezet op dit huis ten oosten staande van 2 een rente van 02-10-00 gr.pen. 20 t.v.v. Cornelie vander Plancke, weduwe van Jooris van Steelandt.
En aldus had het huis ten westen van de 2 een gang op de noordoosthoek van de verbonden erf en tot zover als hetzelfde verbonden huis strekt niet met deze verbintenis verbonden.
Klerk Pieter Wulfijnck
Datering 12/01/1674
Zestienstraat Cleen Zacxkin
Oud huisnummer D7/56
Adres Zakske 10
Adrescode 800003850010
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be