Back to top

Lopende schuld, Fonteinstraat 6 - 14/03/1618 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/0341
Aard lopende schuld
Part Jooris Denys verbond dit huis, JAK/0338, JAK/0339 en JAK/0340 in een lopende schuld van 500-0-0 gulden tvv de weduwe en erfgenamen van Jaques Ouderyve.
Klerk Lodewijk Robyn
Datering 14/03/1618
Zestienstraat Fonteynstraetken
Oud huisnummer D16/71
Adres Fonteinstraat 6
Adrescode 800000750006
Nota Gaat steeds samen met JAK/0339, JAK/0340, JAK/0341-2, JAK/0341-3, JAK/0341-4, JAK/0341-5 en worden omschreven als acht stenen kamers. Door de sanering van de Boeveriewijk omstreeks 1875 zijn o.m. de Spiegelstraat verdwenen, de Maagdenstraat verlengd en de Fonteinstraat verbreed. Voor de percelen in de Fonteinstraat is het dus niet meer met zekerheid mogelijk om de link met het actuele adres te maken.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be