Back to top

Arrest, Garenmarkt 31 - 12/04/1653 | Erfgoed Brugge

Referentie DON/1257
Aard arrest
Part Jaecques Roels liet arrest doen op dit huis en DON/1256 van Jooris de Beste de oude wegens een schuld van Jooris de Beste de jonge van 4-0-0 pen 16 met achterstallige renten vanaf 4-11-1650, waarvoor diens vader zich borg had gesteld
Klerk Lodewijk Bachuus
Datering 12/04/1653
HuisnaamDe Sterre
Zestienstraat Nazarette plaetse ofte Vlaschmarct
Oud huisnummer B14/44
Adres Garenmarkt 31
Adrescode 800000800031
Nota Hoekhuis ; vanaf 1684 vermeld als kaarsgieterij ; huis vrijwel continu in dezelfde eigendom als DON/1256
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be