Back to top

Arrest, Vlamingstraat 18 - 25/07/1794 | Erfgoed Brugge

Referentie CAR/0009
Aard arrest
Part Andries Louis vanden Bogaerde, burgemeester van het Brugse Vrije liet twee arresten leggen op delen van dit huis en van CAR/0123, eigendom van Pieter Gilliodts, ontvanger van de goederen van de bovenvermelde Vanden Bogaerde, wegens schulden op de ontvangsten van renten en huishuren
Klerk J.F. vander Hofstadt
Datering 25/07/1794
HuisnaamDe Vinne, later De Keysere en vanaf 1688 aangedui
Zestienstraat Vlaeminckstraete
Oud huisnummer F1/11, F1/12
Adres Vlamingstraat 18
Adrescode 800003600018
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be