Back to top

Rente, Langestraat 30 - 10/10/1665 | Erfgoed Brugge

Referentie DON/0626
Aard Rente
Part De weduwe van Beernaert le Febure, eigenares van 1/2 van dit huis en gemachtigd over Louijs le Febure en Jeronimus de Bruijne en echtgenote, samen eigenaars van de andere 1/2, bezet op dit huis een rente van 18-0-0 pen 18 tvv Guido van den Bogaerde
Klerk Lodewijk Bachuus
Datering 10/10/1665
Zestienstraat Langhestrate
Oud huisnummer B8/16
Adres Langestraat 30
Adrescode 800002080030
Nota . Op de gronden van het voormalige Predikherenklooster (bestaande uit de voormalige huizen DON/0613 tot en met DON/0628) zijn rond 1800 8 percelen ingericht: B 267 tot en met B 274. Exacte overeenkomst met huidige adressen is moeilijk te maken.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be