Back to top

Verkoop, Vlamingstraat 36 - 19/04/1580 | Erfgoed Brugge

Referentie CAR/0016
Aard verkoop
Part De erfgenamen van Claeis Rogiers verkopen 4/18 en 2/18 van het huis aan Loys van Hersberghe, onder voorwaarde dat het huis "behouden zoude t' gebruik ende vrijhede van ene vaute onder de cuekene van naervo. huyse" bovendien liggen volgende lasten op het huis: 0-8-11-14 landcijns tvv diverse dissen en kerken en 5-0-0 tvv Marcq van Velde
Klerk Digne
Datering 19/04/1580
HuisnaamDe sterre met de drie caukens
Zestienstraat Vlaeminckstraete
Oud huisnummer F1/20
Adres Vlamingstraat 36
Adrescode 800003600036
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be