Back to top

Arrest, Noordzandstraat 16 - 1/12/1678 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1656-3
Aard arrest
Part Achilles Valcke, voogd van Jacobus Joannes, kind van Jaecques Valcke, liet arrest doen op dit huis van Jaecques Panckoucke wegens een schuld van 25-0-0 die de wees moet hebben na het overlijden van Janneken de Muenijnck, echtgenote van wijlen Jan Panckoucke, volgens de afspraken in het huwelijkscontract van Jan Panckoucke en echtgenote dd. 08-04-1672, en de intresten sedert het overlijden van Janneken Muenijnck
Klerk Leonard de Keysere
Datering 1/12/1678
Zestienstraat Noordtsantstrate
Oud huisnummer D2/35
Adres Noordzandstraat 16
Adrescode 800002430016
Nota Ca 1650 vermeld als een huisje op de grond van Cornelis Masijn aan de noordkant van de Noordzandstraat. In 1670 werden "nieuwe werken" aan het huis vermeld
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be