Back to top

Transport, Kortewinkel 4 - 23/12/1587 | Erfgoed Brugge

Referentie CAR/0066
Aard transport
Part Pedro de Valentia transporteerde dit huis aan Fernande de Nagere.
Klerk Lambrecht Sproncholf
Datering 23/12/1587
Zestienstraat Cortewyncle
Oud huisnummer F2/18
Adres Kortewinkel 4
Adrescode 800001940004
Nota Vóór 1580 twee huizen.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be