Back to top

Goezeputstraat 13

referentie OLV/1673
Part
Zestienstraat Lange Heilige Geeststraat
Oud huisnummer C9/73
Adres Goezeputstraat 13
Adrescode 800000940013
Geschiedenis 1/01/1608: Dit huis is het oostelijke deel van de woning OLV/0750. Dit stuk werd afgescheiden van de oorspronkelijke woning. Beide delen waren in eigendom van Jacob van Muenijncxhove. Voor de periode 1580-1608 : zie OLV/0750
5/03/1608: verkoop - Jacob van Muenijncxhove en echtgenote verkopen het huis aan Vincent Desprez. Lasten : 0-10-0 pen 16, 2-0-0 als deel van een grotere rente bezet op nog twee huizen in Groeninge en in de Nieuwstraat bij de Gruuthusebrug
10/04/1643: verkoop - Matheus Guyot en echtgenote Magdaleene du Prez en Anna de Prez, weduwe van Sebastiaen Grijspeere, verkopen dit huis aan Thomas Bollaert, zoon van Thomas
14/02/1647: rente - Thomas Bollaert en echtgenote zetten een rente van 3-2-6 pen 16 t.v.v. Catharine, dochter van Joos de Tollenare
13/11/1648: verkoop - Thomas Bollaert, zoon van Thomas, en echtgenote verkopen het huis aan Joos Hebbens
27/04/1649: verkoop - Joos Hebbens en echtgenote verkopen aan Beernaert van Lynghen een stuk van het erf van dit huis (ter breedte van het huis en 39,5 voet lang). De koper moet de dienstbaarheid en toegang tot de gemene steenput behouden voor de verkopers. De verkopers doen afstand van de dienstbaarheid en het gebruik van het gemeenschappelijk toilet dat op het erf van de koper staat
21/06/1649: verkoop - Joos Hebbens en echtgenote verkopen het huis aan Loijs de Waele, zoon van Andries
10/02/1653: verkoop - Louys de Waele, zoon van Andries, en echtgenote verkopen dit huis aan Marie van Troostenberghe, weduwe van Jan vander Meulen
10/01/1659: rente - Marie van Troostenberghe, weduwe van Jan Vermeulen, zet een rente van 3-2-6 pen 18 t.v.v. Janneken Meijgaert
14/07/1663: verkoop onder voorwaarden - Pieter Roseeu en echtgenote Catharine Vandermeulen verkopen 1/4 van het huis aan Margriete en Marie Ceijson, met uitdrukkelijke voorwaarde dat indien de verkopers binnen de twee jaren na de akte de koopsom zouden betalen aan de verkopers, met intresten, de kopers het vierde deel van dit huis zullen moeten terug verkopen aan de verkopers
13/08/1668: verkoop - Gooris vander Meulen, Pieter Roseeu en echtgenote, Louijs de Waele, gemachtigd door Joos vander Meulen, verkopen 3/4 van dit huis aan Margriete Ceijson, die reeds het overige deel bezit
21/08/1676: arrest - Eerwaarde moeder en de religieuzen van het Klooster van de Conceptionisten (Heilige-Geesthuis) lieten arrest doen op het huis en de delen daarin die toekomen aan Jacobus, Anna, Marie en Catharine Ceijsoen, kinderen van wijlen meester S. Ceijsoen, uit hoofde van Anna Ceijsoen
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be