Back to top

Oude Burg 5

referentie OLV/1672
Part
Zestienstraat Gillisdopstrate
Oud huisnummer ?
Adres Oude Burg 5
Adrescode 800002520005
Geschiedenis 1/01/1580: Dit hoekhuis is eigendom van Gillis de Witte
18/05/1583: verkoop - Gillis de Witte verkoopt dit hoekhuis met een gang, een gemene W.C. en een boeye OLV/1671, waarop renten rusten, mede op andere huizen in de Meercenierstraete en de Oudenburch, en op een kalkboeie, alsook op het huis van Jan BNrouteyns waarop hij alleen de last moet dragen, aan de weduwe van Adriaen de Witte
18/05/1583: Verband-lopende schuld - De weduwe van Adriaen de Witte verbindt dit hoekhuis in een lopende schuld van 53-19-0 ten voordele van Jooris de Meyere, stokhouder
10/12/1584: verband-borg - De weduwe van Adriaen de Witte, nu weduwe van Jan de Jans, verbindt dit hoekhuis alsook het hoekhuis aan de oostzijde van de Potterierei en het Hayrestraatje CAR/0718, tot borg voor de pacht van een hofstede te Oostkamp, bedragende voor 6 jaar 24-10-6, ten voordele van de voogden van de zoon van Jan van Dycke
1/01/1585: Vanaf dit jaar, zie OLV/1670
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be