Back to top

Sint-Niclaes, Oude Burg 19

referentie OLV/1663
Part
Huisnaam Sint-Niclaes
Zestienstraat Oudenburch
Oud huisnummer C20/11
Adres Oude Burg 19
Adrescode 800002520019
Geschiedenis 1/01/1580: Het hoekhuis Sint-Niclaes is in eigendom van Pieter Vervliet (een helft) en Lenaert vander Een Ooghe (andere helft)
24/02/1583: verkoop - Pieter Vervliet verkoopt de helft van dit huis aan Cornelis Oste en Joos Pijcke. Er is aan de oostkant van dit huis een vrije gang naast de keuken onder de gaanderij van het huis OLV/1662, die loopt tot het gemeenschappelijk toilet achter OLV/1662. De eigenaar van dit huis moet dit toilet op eigen kosten ruimen. De gang kan zijn lichtinval behouden. Er zijn nog andere dienstbaarheden. Lasten : 0-5-0 van de grondrente van 0-14-0 die ook op 5 buurhuizen en een heester rust ; 3-10-0 van een totale rente van 4-6-0 op dit huis, 5 huizen en heester en het huis van Pieter Flaveel
7/04/1583: verkoop - Vincent Desprez en Andries du Rues, enkele van de erfgenamen van Lenaert vander Een Ooghe, verkopen hun erfdeel aan Aernout vander Haeghe
9/05/1583: verkoop - Jan Maes, een der erfgenamen van Lenaert vander Een Ooghe, verkoopt zijn erfdeel aan Joos Pijcke
30/01/1585: verkoop - De schuldeisers van de weduwe van Joos Pijcke en zijn erfgenamen verkopen hun eigendom in dit huis aan hun mede-erfgenaam Daneel Feijs
25/06/1585: verkoop - De weduwe van Cornelis Osten en Aernout Verhaghe en de erfgenamen van Lenaert vander Eenooghe verkopen hun eigendom in dit huis aan Daneel Feijs
6/08/1585: lopende schuld - Vincent Desprez verbindt dit huis in een lopende schuld van 82-6-0 t.v.v. Daneel Feijts
6/08/1585: verkoop - Daneel Feijts verkoopt dit huis aan Vincent Desprez
13/02/1587: registratie verkoop - Een verkoopakte van 26-06-1584, ondertekend door Anthonus vanden Berghe, burgemeester van de corpse, optredend voor schuldeisers van bekommerde en voortvluchtige personen van de stad Brugge, wordt hier geregistreerd. Claeis de Rues was bekommerd overleden en zijn delen in dit huis werden verkocht aan Aernout Verhaeghe
13/02/1587: registratie verkoop - Een verkoopakte van 25-10-1584 wordt geregistreerd. Hierbij verkochten Jaecques Pijpe, Nicolaes en Lieven van Daele, de weduwe van Jan vander Schelde en de voogden van de kinderen van Pieter van Daele, enkele van de erfgenamen van Cathelyne van Daele, hun erfdelen aan Aernout Verhaghe
16/01/1612: afstand van erfenis - De erfgenamen van Magdeleene de Reus, echtgenote van Vincent Despres, staan aan Vincent hun erfdelen in dit huis af
10/12/1615: lijfrente - Vincent Desprez, weduwnaar, verbindt 5/6 van dit huis in een lijfrente van 8-0-0 pen 10 t.v.v. Catheryne, dochter van Pieter de Meestere
27/02/1630: lopende schuld - Jan Verplancke en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 466-13-4 en 4 dubbele ducaten t.v.v. de erfgenamen van Vincent Duprez
27/02/1630: verkoop erf - Jan Verplancke en echtgenote verkopen een vierkant stuk grond ter breedte van dit huis en gelegen ten zuidkant ervan (achteraan) aan het klooster van de Kartuizerinnen. De grond is vrij van lasten. Het klooster mag alle vensters en gaten die zich nu in de zuidelijke eindgevel van dit huis bevinden van de zolder van de eerste verdieping en hoger, laten dichten. Zonder toestemming van het klooster zullen geen vensters mogen bijgemaakt worden
27/02/1630: verkoop - De erfgenamen van Vincent Duprez verkopen het huis aan Jan Verplancke, ter denominatie van de pater vicarius van het Kartuizerinnenklooster met de grondrente en belofte de lijfrente in te lossen
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be