Back to top

't Wijngaerdeken, Oude Burg 19

referentie OLV/1662
Part
Huisnaam 't Wijngaerdeken
Zestienstraat Oudenburch
Oud huisnummer C20/12
Adres Oude Burg 19
Adrescode 800002520019
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis, genaamd 't Wijngaerdeken is eigendom van Steven Panne
18/11/1584: verkoop bij decreet - Het is is bij decreet verkocht aan Maerten van Houtvelde. Zie OLV/1660
23/05/1586: verkoop - Steven Panne verkoopt dit huis aan Jooris Panne. Er zijn erfdienstbaarheden met OLV/1661. Het huis is bezwaard met verschillende renten, o.a. 0-15-0 penn.18 ten voordele van Adriaen Beernaerts, 0-11-1-8 penn.18 ten voordele van Jannekin Verspyncx, 0-20-0 penn.18 ten voordele van de weduwe van Gillis Cools, 0-20-0 ten voordele van Pieter Andries
10/07/1586: arrest - Gooris Faeys als voogd van de kinderen van Pieter Pycke, doet arrest op dit huis ten nadele van Steven Panne
23/02/1588: verkoop bij decreet - Dit huis is bij decreet verkocht aan Nicolaes Philippet i.n.v. Anna Beyaert. Zie OLV/1660
22/09/1588: verkoop bij decreet - Dit huis is bij decreet verkocht aan Claeis Neerync. Zie OLV/1660
28/09/1590: verkoop - Jooris Panne verkoopt dit huis aan Sanders Ameye
12/12/1612: arrest - Jacques vande Velde doet arrest op dit huis ten nadele van Alexander van Mol
24/12/1612: arrest - Pieter Schelhaevere doet arrest op dit huis ten nadele van Alexander van Molle
13/05/1617: scheiding uit sterfhuis - Alexander de Mol en echtgenote Susanne fa ALexander vanden Almeye, verklaren te "scheiden" uit het sterfhuis van haar moeder Anna Gheeraerts, overleden echtgenote van voornoemde Alexander vanden Almeye. Haar vader blijft gerecht in deze successie
31/05/1623: verkoop - Sander vanden Almeye en echtgenote verkopen een stuk erf beginnende aan een gemeen straatje tot aan de muur van het huis van Vincent Desprez, aan het klooster van de Kartruizen. Daartegenover ziet het klooster af van een gemene gang aan OLV/1658
31/07/1646: uitkoop - 1/10 van dit huis komt door uitkoop toe te behoren aan de weduwe van Alexander vanden Almeye. Zie JAN/0571
18/07/1648: arrest - Adrien de Valckenaere, ontvanger van het issuwerecht, doet arrest op dit huis ten nadele van meester Jan van Almeye, die het huis erfde van zijn vader
28/02/1661: arrest - Pieter de Maecker, schatbewaarder van de gilde van O.L.V. van de 7 weeën van St.-Salvator, doet arrest op dit huis ten nadele van Jan van Ryckhem, het recht hebbende van Jacobus vanden Bogaerde
22/07/1675: arrest - Jan Justo de Moor doet arrest op dit huis ten nadele van jan van Rychem omwille van het niet betalen van 2/5 van 3200 gulden i.v.m. een hofstede in Woumen t.v.v. Don Diego de Corte
1/07/1677: arrest - Zie OLV/1531
14/02/1678: ontlasting van arrest van 01.07.1677 - Zie OLV/1531
4/10/1681: arrest - Hubrecht de Melgar, priester, i.n.v. Niclaes vanden Heede, doet arrest op dit huis ten nadele van Jan van Ryckem, als borg van Odoordus Dominicus Schijnhelle
15/04/1693: arrest - Anna Verbeecke in eigen naam en i.n.v. haar mede-erfgenamen en van Petronille Schelhaever doet arrest op dit huis ten nadele van Jan van Rychem. Zie OLV/1531
21/05/1700: arrest - Jan Baptiste Dacquille doet arrest op dit huis voor het deel ervan dat toebehoort aan Jan en Jacques van Ryckem. Zie OLV/1531
3/02/1702: arrest - De weduwe van Joannes Spycket doet arrest op het deel van het huis dat toegehoort aan Jan van Ryckem. Zie OLV/1531
18/03/1702: inbeslagneming - Voor de Raad van Vlaanderen verzoekt Joanna van Hoogh, weduwe van meester Alexander van Ryckem, beslag te leggen op dit huis alsook op het huis OLV/1531 gelegen aan de westzijde van de Niauwstraat i.v.m. het sterfhuis van Adriane vander Ameye, de overleden moeder van haar man, die gestorven was voor haar echtgenoot Jan van Ryckem. Hun voorhuwelijkse akte bepaalde dat de langstlevende van hen voor douarie zou bekomen het vruchtgebruik van de helft van het inkomen van hun onroerende goederen.
26/08/1705: ontlasting van arrest - Het huis is ontlast van het arrest van 15.04.1693. Zie OLV/1531
5/09/1705: verkoop - Pieter vanden Bogaerde en Philips Caulier, voogden van Jan en Jacobus van Ryckem en Margriete de Coninck, alsook de eerste comparant in eigen naam, verkopen dit huis, die zij erfden van Jan van Ryckem, de grootvader van de wezen, aan Frans vande Vivere
3/09/1736: rente - Franciscus vande Vivere bezet op dit huis een rente van 4-10-0 (kapitaal 150-0-0) ten voordele van Pieter vander Beken
18/09/1738: verkoop - Franciscus vande Vyvere en echtgenote, Lenaert vande Vijvere, Jacobus vande Vyvere, Pieter vander Beken en echtgenote, Marie Therese en Marie Françoise vande Vyvere, verkopen dit huis aan Joseph van Mullebeke
8/04/1739: verkoop - Pieter van Mullebeke en echtgenote verkopen dit huis aan de priorin ende religieuzen van de Kartuizerinnen te Brugge
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be