Back to top

Oude Burg 19

referentie OLV/1660
Part
Zestienstraat Wyngaertstratkin ofte Kyngoenstratkin
Oud huisnummer ?
Adres Oude Burg 19
Adrescode 800002520019
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis is in eigendom van Pieter Maes
18/11/1587: verkoop bij decreet - Dit huis, OLV/1661 en OLV/1662 werden in beslag genomen en verkocht bij decreet aan Maerten van Houtvelde met lasten
23/02/1588: registratie van verkoop bij decreet - Een verkoop bij decreet van 09-01-1586 wordt geregistreerd. Hierbij werden dit huis, OLV/1661 en OLV/1662 verkocht bij decreet aan Nicolaes Philipet, gemachtigd door Anna Bogaerts. Lasten : 0-0-19 of 0-0-20 grondrente waarvan 0-0-13 aan de dis van Sint-Gillis en de rest wist men niet aan wie ; 0-2-0 landcijns en 0-15-0 pen 18 aan de voogden van Adriaen Beernaert, 0-11-1-8 losrente, 2-0-0 losrente waarvan 0-20-0 aan de weduwe van Gillis Cools en de rest aan Pieter Adriaens ; voorts 2-0-0 lijfrente t.v.v. Anna Bogaerts
22/09/1588: verkoop bij decreet - Dit huis, OLV/1661 en OLV/1662 werden verkocht bij decreet aan Claeis Neerijnc, met inbegrip van de lasten 0-2-0 landcijns, 0-15-0 pen 18, 0-11-1-8, 0-20-0, 0-0-19 en 0-20-0
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be