Back to top

De Valcke, Oude Burg 19

referentie OLV/1658
Part
Huisnaam De Valcke
Zestienstraat Oudenburch
Oud huisnummer C20/13
Adres Oude Burg 19
Adrescode 800002520019
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis De Valcke is in eigendom van Pieter Maes
24/07/1586: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd dit huis verkocht bij decreet aan Nicolaes de Mesnaige, samen met het huis van de weduwe van Colaert Laureins in de Sheergillis Dopstrate en het erf achter dit huis waar vroeger huizen op stonden en die nu bij dit huis gevoegd zijn. Lasten : 0-5-0
6/09/1586: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd het huis verkocht bij decreet aan Frans Lycx, ontvanger van het Jacobinessenklooster. Dit gebeurt samen met twee huizen in de Sheergillis Dopstrate en met 0-4-0 parisis landcijns en 0-25-0 pen 18 en met 2-0-0
30/08/1590: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd het huis verkocht bij decreet aan Pieter de Rouf, gemachtigd over de gezamenlijke crediteurs van Pieter Maes. Op verzoek van de ontvanger van de Jacobinessen is het huis met de andere huizen verbonden in 0-3-0 parisis landcijns, met 0-25-0 pen 18 en 2-0-0
18/03/1592: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd dit huis, OLV/1618 en OLV/1619 verkocht bij decreet aan Maeyken van Callenberghe
3/08/1592: transport - Maeyken van Callenberghe transporteert het recht op dit huis aan de obediëntie van de Sint-Donaaskerk
31/05/1623: aankoop erf - Zie OLV/1662 : aan dit huis werd een erf toegevoegd. De gemeenschap van een gang werd geweigerd
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be