Back to top

De Goude Haspe, Oude Burg 17

referentie OLV/1654
Part
Huisnaam De Goude Haspe
Zestienstraat Oudenburch
Oud huisnummer C20/17
Adres Oude Burg 17
Adrescode 800002520017
Geschiedenis 1/01/1580: De Goude Haspe is in eigendom van Joos van Hecke
24/12/1580: rente - Joos van Hecke zet een rente van 5-0-0 pen 10 t.v.v. Ferdinande Sapiret en Loijse, dochter van Jan van Vliemberghe, voor de langstlevende. Afwatering gebeurt via OLV/1653 naar straat. De eigenaar van dit huis moet het dakwater aan de westkant van het huis afleiden naar een bak op het erf van dit huis. Lasten : 0-2-2 landcijns aan diverse kerken en kloosters ; 0-26-6 pen 24 t.v.v. de dis van Sint-Gillis ; 0-15-0 rente aan de dis van St.-Anna St.-Kruis ; 0-6-4 aan de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. Op het erf van dit huis gelden nog lasten samen met het buurhuis van Joos Locman maar dit zal ongedaan gemaakt worden. Voorts is er nog een lijfrente van 3-0-0 pen 8 t.v.v. Maeyken de Corte
12/06/1582: verkoop - Joos van Hecke verkoopt het huis en erf aan Laureins en Jan van Havre
12/06/1582: lopende schuld - Jan van Havre verbindt het huis in een lopende schuld van 132-2-6 t.v.v. Joos van Hecke
23/07/1583: aankoop erf - Aan dit huis werd een stuk erf verkocht : zie OLV/1652
24/05/1606: arrest - Wouter van Heule liet arrest doen op dit huis wegens een schuld van 1170 gulden en nog 30 gulden in een andere zaak
7/12/1607: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd het huis verkocht bij decreet aan Wouter van Huele
28/04/1608: transport - Wouter van Huele en echtgenote verbinden het recht dat zij op dit huis via decreet verkregen, ten voordele van Jan Lauwers. Dit tot verzekering van de som van 8570-17-8 parisis en voorts van 708-13-7
9/06/1610: transport - Wouter van Huele en echtgenote transporteren hun rechten op dit huis opnieuw aan Jan Lauwers voor de verzekering van de sommen van 8570-17-8 parisis en 708-13-7
11/08/1610: transport - Jan Lauwers transporteert aan Melcior ande Lane, gehuwd met Jaecquelijne, dochter van Jan van Havere, het recht dat hij op dit huis verkreeg naar aanleiding van de verkoop bij decreet en de transporten die erop volgden
11/08/1610: borgstelling - Melcior ander Lane en echtgenote verbinden het huis tegenover Pedro de Valentia tot verzekering van een lening de dato 07-08-1610
20/04/1611: verkoop - Melchior vander Lane en echtgenote verkopen het huis aan het klooster van de Kartuizerinnen met alle lasten
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be