Back to top

Sint-Michiel, Oude Burg 13

referentie OLV/1653
Part
Huisnaam Sint-Michiel
Zestienstraat Oudenburch
Oud huisnummer C20/18
Adres Oude Burg 13
Adrescode 800002520013
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis Sint-Michiel is in eigendom van Joos Locman
30/01/1585: borgstelling - Meester Jan Cockuijt, die via zijn echtgenote erfgenaam is van de overleden echtgenote van Joos Locman, verbindt 1/4 van dit huis als borg voor Clement de Moor. Deze kocht van enkele erfgenamen van Joos Locman OLV/1652 en wil dat een mede-erfgenaam meester Jan Locman deze verkoop binnen het jaar zou bevestigen
29/07/1585: registratie verkoop - Een verkoop van 20-07-1583 wordt geregistreerd. De erfgenamen van Pierkin, zoon van Pieter Locman en Cornelie, dochter van Joos Locman, verkochten 1/8 van dit huis aan Joos Locman. Lasten : 0-31-8 landcijns, 0-20-0 pen 18
29/07/1585: registratie van lopende schuld - 1/8 van dit huis is verbonden : zie OLV/1652
25/05/1587: verkoop - Meester Jan Cockuyt verkoopt 1/4 van dit huis aan Clement de Moor met 0-30-10 landcijns (aan de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw, de Kartuizerinnen, de kerkfabriek van Sint-Salvators) en 0-30-0 pen 18 aan de Kartuizerinnen en het kind van Antheunis Barvoet
8/05/1596: verdeling - Tussen de weduwe van Aernout Cleefs en de voogden van zijn weeskinderen werd overeengekomen dat de wezen Noutkin en Babekin alleen gerechtigd blijven in de delen van het huis die de weduwe toekwamen uit het sterfhuis van Aernout en na het overlijden van diens dochter Cathelynken
29/07/1596: rente - Meester Jan Cockuyt, voogd van de twee wezen, zet op een vierde van dit huis, op De Goude Zaele (DON/0217) en DON/0604 een rente van 2-0-0 pen 16 t.v.v. Jan Locman
3/04/1599: verkoop - Clement de Moor en echtgenote verkopen 1/4 van dit huis (lasten inbegrepen) aan Joos Colba. Dit huis behoudt zijn vrije waterloop over de gang van het huis Troo Casteel naar de straat toe
3/04/1599: lopende schuld - Joos Colba en echtgenote verbinden 1/4 van dit huis in een lopende schuld van 14-0-0 t.v.v. Clement de Moor
12/02/1601: verkoop - Nicolaes van Parijs en Barbele, dochter van Aernout Cleefs, en de voogden van Aernout, zoon van Aernout Cleefs, verkopen enkele delen van dit huis aan Joos Colba
26/05/1602: rente - Joachim Colba en echtgenote zetten op 1/4 van dit huis een rente van 0-5-0 pen 16 t.v.v. Christiaen van Oost
19/10/1602: verkoop - Inghel, zoon van Jaecques de la Taverne, die enkele delen van dit huis erfde van zijn vader, verkoopt ze aan Joos Coolbae, lasten inbegrepen
22/04/1603: verkoop - Joachim Coelbae en echtgenote verkopen 17/24 van dit huis aan Pauwels de Coutere met inbegrip van de landcijns, 0-10-0 pen 18, 0-5-0 pen 16 uit 1/4 van dit huis
14/02/1604: lopende schuld - Joos Pieters, Aernout Verhaeghe en de weduwe van Vincent Pieters verbinden 17/24 van dit huis in een lopende schuld van 64-0-0 t.v.v. de weduwe en de voogden van de kinderen van Pauwels van Coutere
14/02/1604: verkoop - De weduwe en de voogden van de kinderen van Pauwels van Coutere bij diens eerste echtgenote, verkopen 17/24 van dit huis met lasten aan Joos Pieters, Aernout Verhaeghe en de weduwe van Vincent Pieters
15/03/1605: transport - Henderyck, zoon van Joos Pieters, en de voogden van de kinderen van Joos, transporteren aan de weduwe van Vincent Pieters de rechten die zij hadden op 1/3 van 17/24 van dit huis
23/06/1610: verkoop - Meester Jacob Lorman verkoopt aan Jan de Vos, zoon van Michiels, gehuwd met de weduwe van Vincent Pieters, 7/24 van dit huis, met inbegrip van dienstbaarheden en lasten
23/06/1610: lopende schuld - Jan de Vos verbindt het huis in een lopende schuld van 16-0-0
23/06/1610: rente - Enkele delen van dit huis zijn belast met een rente van 0-30-0. Zie OLV/0574
7/09/1611: lopende schuld - Marco Cassetta en echtgenote verbinden enkele delen van dit huis in een lopende schuld van 900 guldens t.v.v. Aernout Verhaeghe
7/09/1611: verkoop - Jan de Vos en Aernout Verhaeghe en hun respectieve echtgenoten verkopen het huis aan Marco Cassetta, lasten inbegrepen
16/09/1611: verkoop - Marco Cassetta en echtgenote verkopen het huis aan Frans vanden Bussche
13/07/1615: verkoop - Het huis werd verkocht aan het klooster van de Kartuizerinnen. Zie OLV/1652
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be