Back to top

De Drije Bellen, Oude Burg 5

referentie OLV/1649
Part
Huisnaam De Drije Bellen
Zestienstraat Oudenburch
Oud huisnummer C20/22
Adres Oude Burg 5
Adrescode 800002520005
Geschiedenis schenking onder levenden - Carel Haeghebaert, priester, Joannes, Franciscus en Isabelle Haeghebaert, schenken de 2 renten die op dit huis rusten onder levenden aan elkaar. Zie ook JAK/0261
1/01/1580: Het huis heet "de drije bellen" en is eigendom van Jacques Dominicle
7/12/1606: verband - lopende schuld - Joos Noppe en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 148-0-0 ten voordele van voornoemde weduwe van Jaecques Dominicle
7/12/1606: rente - Joos Noppe en echgenote bezetten op dit huis een rente van 6-0-0 penn.17 ten voordele van voornoemde weduwe van Jaecques Dominicle
7/12/1606: verkoop - De weduwe van Jaecques Dominicle en Pieter Dominicle als erfgenaam van dezelfde Jaecques vervangende zijn mede-erfgenamen, verkopen dit huis aan Joos Noppe. er zijn besprekingen omtrent dit huis en OLV/1648
24/07/1611: rente - Joos Noppe en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 3-0-0 penn.17 ten voordele van de weduwe van Jacob Dominicle
10/04/1619: verband - lopende schuld - Joos Noppe en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 141-15-0 ten voordele van de weduwe van Joos Noppe en van Jaques Noppe en echtgenote
10/04/1619: rente - Joos Noppe en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 3-0-0 penn.16 ten voordele van Pieter Dominicle
10/04/1619: verkoop - De weduwe van Joos Noppe verkoopt de helft van dit huis, en Jacques Noppe en echtgenote verkopen 1/4 van dit huis aan Joos Noppe fs van voornoemde Joos, die reeds het resterende vierde ervan bezit
29/05/1621: rente - Joos Noppe en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 0-23-4 penn.16 ten voordele van Jaques Noppe
18/11/1622: verkoop - Joos Noppe en echtgenote verkopen dit huis aan Anthone Aerts
22/01/1631: verband - lopende schuld - Jan Couryn en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 133-18-3 ten voordele van Pieter, Joos, Frans, Anthone en Cathelyne, kinderen van voornoemde Anthone Aerts
22/01/1631: verkoop - De erfgenamen van Anthone Aerts verkopen dit huis aan Jan Couryn
22/01/1631: rente - Jan Couryn en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 3-6-11 penn.16 ten voordele van Hansken en Stoffelken, minderjarige kinderen van Anthone Aerts
5/08/1638: verband - lopende schuld - Meester Jan Lampsonius verbindt dit huis in een lopende schuld van 160-0-0 ten voordele van Jan Courin en echtgenote
5/08/1638: verkoop - Jan Courin en echtgenote verkopen dit huis aan meester Jan Lampsonius
5/08/1638: rente - Meester Jan Lampsonius bezet op dit huis een rente van 12-0-0 penn.17 ten voordele van Jan Courin en echtgenote
18/01/1639: arrest - Jan vande Moere doet arrest op dit huis ten laste van meester Jan Lampsonius als borg voor Charles de Binder
10/01/1640: arrest - Lenaert de Keiser i.n.v. Jan Lootyns doet arrest op dit huis ten laste van Jan Lampsonius omwille van het niet betalen van leveringen van winkelgoederen. Zie OLV/0110 huis in de Kuiperstraat, oostzijde.
3/10/1640: verkoop - meester Jan Lampsonius verkoopt dit huis aan meester Bertram Letins
23/05/1645: arrest - Catharine en Marie St.Hilaire doen arrest op dit huis ten nadele van Bertram Letins
21/04/1648: rente - Meester Bertram Letins en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 16-5-0 penn.16 ten voordele van Marie Catharine St.Hilaire, om hun arrest te niet te doen
25/05/1655: rente - De weduwe van meester Bertram Letins bezet op dit huis een rente van 5-0-0 ten voordele van Olivier de Wree
14/03/1657: verband - lopende schuld - Joanna Robijn, weduwe van Bertram Letins, verzekert dit huis als borg om de erfgenamen te kunnen uitbetalen. Het zijn : meester Vincentius Ignatius Letins, Stanislas Letins, Cornelis Eligius Letins, Franciscus Xaverius Letins
12/10/1657: rente - Josynne St.Hilaire verklaarde een geschrift te hebben waaruit blijkt dat een rente van 16-0-0 is bezet op dit huis ten voordele van haar zusters Marie en Catharina St.Hilaire
6/05/1659: inbeslagneming - Dit huis wordt door een deurwaarder van de Raad van Vlaanderen in beslag genomen ten voordele van de weduwe en erfgenamen van Pieter Hubrecht en ten nadele van de weduwe van Bertram Letins
22/06/1661: verband - lopende schuld - De weduwe van meester Bertram Letins verbindt dit huis in een lopende schuld van 500 gulden ten voordele van meester Vincentius Ignatius Letins
22/09/1665: Inbeslagneming - Dit huis wordt door een deurwaarder van de Raad van Vlaanderen in beslag genomen ten voordele van meester Guislain Ressoens en ten nadele van Joanna Robijn als erfgename van haar broer Joannes Robijn
25/05/1667: borg - De weduwe van meester Bertram Letins verbindt dit huis ten voordele van meesters Vincentius Ignatius en Franciscus Xaverius Letins, omwille van een borgstelling voor Abraham de Beemst voor een obligatie van 100-0-0
24/02/1676: schuldbekentenis - Anna Robijn, weduwe van meester Bertram Letins bekent schuldig te zijn aan de erfgenamen van de weduwe van Maerten van Doorne
27/08/1681: verkoop - Meester Bertram Letins i.n.v. Catharine Letins, "uytreedighe" van het sterfhuis van Joanna Robijn, weduwe van meester Bertram Letins, verkoopt dit huis aan Anna van Blommeghem
29/12/1684: schenking onder levenden - Anna van Blommeghem schenkt dit huis onder levenden aan haar erfgenamen. Zie JAN/0707
25/09/1728: schenking onder levenden - nna Coolsaet fa Pieter en Anna Huwijn, weduwe van Joannes vande Kerckhove, schenkt dit huis onder levenden aan haar bloedverwanten van moederszijde : de helft aan de erfgenamen van Aernoudt Huwijn en Judoca van Houcke te verdelen in zes delen, en de andere helft aan Herman Huwijn, jongman, Therese Huwijn, weduwe van Joseph Ignatius Boone, en aan Joanne Huwijn, jonge dochter, de drie kinderen van Herman Huwijn en Marie Truant. De schenkster behoudt het vruchtgebruik. Indien zij komt te overlijden na Herman, Therese en Joanne Huwijn, zal deze helft toebehoren aan de erfgenamen van voornoemde Aernoudt Huwijn
18/05/1731: verkoop - Franchois Huwijn en mede-eigenaars verkopen dit huis aan Daniel Finée
30/10/1761: verkoop - Anna Therese Finée, weduwe van Bernaerd de Munck, gewezen voogd van Marie en Anna, de twee minderjarige kinderen van Jacobus de Baeremaeker en Joanne Therese Fynée, de gouverneurs van de Bogaerdeschool, als voogden van Jacobus en Bernardus, ook twee minderjarige kinderen van voornoemde Baeremaeker, alsook Leopoldus vander Linde en Joanne de Baeremaeker, zijn echtgenote, verkopen dit shuis aan Guilliame Poussy
17/10/1764: rente - Guilliame Poussy en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 10-0-0 penn.20 ten voordele van Adriaen Busschop
25/08/1767: verkoop - Joanne Therese Coursel, weduwe van Guilliame Poussy, Marie Anne Poussy in eigen naam en i.n.v. Joannes Possy, haar broer die in het buitenland verblijft, verkopen dit hsuis aan Pieter Claus
24/12/1768: rente - Joseph Hardy en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 12-0-0 penn.25 ten voordele van isabelle du Jardin
24/12/1768: verkoop - Joannes Salens in eigen naam en i.n.v. Laureyns Claus, Joannes van Keere en echtgenote, Joseph de Coster en echtgenote, en Joseph van Renterghem in eigen naam en als voogd van de wezen van Pieter van Renterghem en Marie Claus, met toestemming van de oppervoogden van de stad en de kasselrij van Kortrijk, verkopen dit huis aan Joseph Hardy
26/01/1769: rente - Joseph Hardy en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 3-0-0 penn.25 ten voordele van Theresia Rommels
4/09/1772: rente - Joseph Hardy en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 6-0-0 penn.25 ten voordele van Joannes van Moortele, en een rente van 8-0-0 penn.25 ten voordele van Maria van Moortele
14/06/1775: arrest - Pieter van Cuyl doet arrest op dit huis ten nadele van Joseph Hardy omwille van het niet betalen van levering van leder
27/07/1775: verkoop - Niclaeys Devers i.n.v. Joseph Hardy en echtgenote verkopen dit huis aan Lieven Joseph Pollet
26/02/1777: transport van rente - Jacobus Constant i.n.v. de erfgenamen van Marie Catharine van Moortele, overleden weduwe van Jacobus de Coninck, en i.n.v. Joseph Hergodts, generale ontvanger van de domeinen van hare majesteit in het kwartier van het Brugse Vrije, transporteren een rente van 6-0-0 zijnde het deel van de volle vaders moederlijke zijde, ten voordele van Franciscus Haeghebaert
19/10/1780: verkoop - Livinus Josephus Poullet en echtgenote verkopen dit huis aan Lodewijk Petrus de Wever
22/07/1784: verkoop - Lodewijk Petrus de Wever en echtgenote verkopen dit huis aan Joannes Ancott
22/07/1784: rente - Joannes Ancott en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 7-10-0 penn.20 ten voordele van Lodewijk Pieter de Wever
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be