Back to top

Het peerdekin, Oude Burg 5

referentie OLV/1647
Part
Huisnaam Het peerdekin
Zestienstraat Oudenburch
Oud huisnummer C20/24
Adres Oude Burg 5
Adrescode 800002520005
Geschiedenis arrest - Jan Willays i.n.v. Maerten Slos doet arrest op dit deel van het huis dat eigendom is van Pieter, Mathys en Jan Ercke
1/01/1580: Het huis is eigendom van de weduwe van Pieter Hercke
19/02/1616: verkoop - Magdeleene Hercke en Jaquemyne Hercke, weduwe van Jan de Smet, dochters van Pieter Hercke, verkopen de 3/7 van dit huis aan Frederyck Zwerts. Het huis is belast o.a. met 2-0-0 ten voordele van de heer van Wacken en 2-0-0 ten voordele van Anthone le Febure
7/09/1627: verkoop - Pieter Knudde i.n.v. de kinderen van Nicolaes van Hooch en Jaquemyne fa Fredryck Zwerts, Marie Kelderman i.n.v. Anna Hercke, weduwe meester Roelant Carpentier, verder Pieter Hercke en echtgenote, dezelfde Pieter i.n.v. Franciscus, Jan en Marie Hercke en voogd van Mathys Hercke, dezelfde Marie Kelderman, weduwe van Charles Isenbaert in eigen naam en i.n.v. de voogden en erfgenamen van Anthonis Ysenbaert en i.n.v. Jan Ysenbaert en van anderen met de naam Isenbaert ; verder de voogden van de kinderen van Chaerles Isenbaert, de voogden van de kinderen van voornoemde Chaerles Isenbaert bij dezelfde Marie Kelderman, verkopen dit huis aan Laureyns de Lannoy
28/01/1630: verkoop - Laureyns de Lannoy en echtgenote verkopen dit huis aan Jaques Nollet
5/03/1640: verkoop - Jan Nollet en echgenote verkopen dit huis aan Jan de la Baere
5/03/1640: verband-lopende schuld - Jan de la Baere bezet op dit huis een lopende schuld van 3800 gulden t.v.v. Jan Nollet en echgenote
28/01/1643: verband-lopende schuld - Gonsael Elle en echtgenote verbinden dit huis in ene lopende schuld van 3850 gulden ten voordele van meester Jan de la Bare
28/01/1643: verkoop - Meester Jan de la Bare en echtgenote verkopen dit huis aan Gonsael Elle
5/12/1687: arrest - Gillis de Beert doet arrest op de helft van dit huis dat toebehoort aan meester Jacques Marcquier, omwille van een schuld en van een borgstelling
25/06/1696: rente - Anthone Blanckaert en Jan Baptiste Wouters, voogden van Franciscus en Jacobus Marquier, de 2 minderjarige kinderen van Jacques Marquier en Anna Petronelle Elle, bezetten op de helft van dit huis, waarvan de andere helft aan zijn broeder toebehoort, een rente van 7-0-0 penn.24 t.v.v. de fondatie van Laurentia fa Pieter Soutieu, weduwe van meester Pieter Franciscus Coppieters, gedaan t.v.v. de dis van de gemene armen van de collegiale en parochiale kerk van St.-Salvators in Brugge, ter acceptatie van meester Charles Gregorius Wouters, dismeester
16/10/1700: uitkoop - Jacobus Carolus, zoon van meester Jacques Marquier en Anna Petronelle Elle, bekent schuldig te zijn aan Pieter en Jan Cornelis, alsook aan Catharine, Fransoise, Marie en Anna, de 4 minderjarige kindeen van meester Jacques Marquier en Marie Theresia vander Woude, de som van 50-0-0, zonder intrest, omwille van de uitkoop van de 6 minderjarige kinderen bij de dood van Fransois Gonzalis Marquier, religieus in St.-Andries. hij de zoon van meester Jacques Marquier en Joanna Petronelle Elle.
3/01/1701: arrest - Adriaen Rielant, ontvanger van de goederen van de kinderen van Laurens van Ham, doet arrest op dit huis dat toebehoort aan Carolus Jacobus Marquir fs. Jacques
9/05/1702: verkoop - Jacques fs meester Jacques Marquier verkoopt dit huis met het brouwersgerief aan meester Philips Jacques Beyaert
28/09/1702: rente - Joanne Therese vande Zype, weduwe van meester Philips Beyaert bezet een rente op dit huis van 6-0-0 penn.22 ten voordele van Paulus Franciscus Reubens.
3/12/1706: transport van rente - Pauwel Franciscus Reubens en echtgenote transporteren hun rente van 6-0-0 penn.22 aan Ferdinande Pasman
21/03/1719: rente - Meester Bernaert ALexander Minnaert, oud-schepen en keurheer van de stad en de kasselrij van Veurne, en echtgenote Isabelle Therese Beyaert fa meester Jaecques, bezetten op dit huis een rente van 6-0-0 penn. 20 ten voordele van Ferdinande Pasman
20/03/1725: verkoop - Meester Bernaert Alexander Minnaert en echtgenote, Isabelle fa Philippus Jaecques Beyaert, verkopen dit huis aan de deken van de "ghemeene supposten vande neerynghe vande lynwaden" van Brugge ter acceptatie van Gheeraert van Duvenede
13/03/1741: verkoop bij decreet - Op verzoek van Ferdinand Pasman is dit huis verkocht bij decreet aan Jacques de Vendel
22/11/1741: arrest - Marie de la Villette doet arrest op dit huis van Bernard de Vendel. Zie DON/0354
3/12/1756: verkoop - Charles Donny i.n.v. Isabelle Barbara Pauwels, weduwe van Jaques de Vendel, en andere erfgenamen, verkoopt dit huis Jacques Tailliu
26/01/1769: verkoop - Charles Tailliu en echtgenote verkopen dit huis aan Laurentius Lovenij
27/01/1769: verkoop - Laurentius Lovenij verkoopt dit huis aan Pieter Joseph van Lede
13/09/1769: verband-borgstelling - Pieter Joseph van Lede en echgenote verbinden dit huis en stellen het als borg voor 3000 gulden, voor zijn ambt als collecteur van haar majesteits Loterij te Brussel, tot schadeloosstelling voor de heer Walckiers, directeur generaal van dezelfde loterij
2/05/1781: verkoop - Ignatius Roels, weduwnaar van Marie Theresia van Loo, en zijn echtgenote Francisca Theresia Vercamer, voorheen weduwe van Pieter Joseph van Lede, verkopen dit huis aan de ongehuwde Joanne Maria Petronelle Rosalia de Gellinck d'Elseghem
16/08/1783: verkoop - Notaris Philips Lemaieur uit Gent i.n.v. de erfgenamen van Joanne Marie Pieternelle Rosalia de Ghellynck verkopen dit huis aan meester Frans Balthazar Marant
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be