Back to top

Sint Maerten, Wollestraat 6

referentie OLV/1643
Part
Huisnaam Sint Maerten
Zestienstraat Wullestrate
Oud huisnummer C20/28
Adres Wollestraat 6
Adrescode 800003820006
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis, genaamd Sint Maarten, behoort toe aan Cornelis Caron
5/08/1592: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij dekreet verkocht aan Laurens Vrombout, ontvanger van de dis van de Sint-Gilliskerk
10/04/1593: Transport - Laurens Vrombout transporteert aan Anthuenis de Tollenare en Claeis de Cnuydt de rechten die de dis van de Sint-Gilliskerk verkregen heeft op dit huis
12/02/1599: Lopende schuld - Anthuenis en Boudewyn van Cotengys verbinden dit huis in een lopende schuld van 36-1-0 ten voordele van Claeis de Cnuudt en de weduwe en kinderen van Anthone de Tollenare
12/02/1599: Transport - Claeis de Cnuudt en de weduwe en voogden van de kinderen van Anthone de Tollenare transporteren aan Anthuenis van Cotengys en Boudewyn van Cotengys hun rechten op dit huis
26/02/1601: Transport - Boudewyn van Cotengys en echtgenote transporteren aan Anthuenis van Cotengys hun rechten op 1/2 van dit huis
7/05/1601: Rente - Anthuenis van Cotengys en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 0-25-0 pen 16 ten voordele van Guillame du Lerne
2/01/1607: Verkoop - Anthuenis van Cotengys en echtgenote verkopen dit huis aan Andries Suys de jongere. De akte vermeldt erfdienstbaarheden en renten, waaronder een voor de helft betrekking heeft op het huis OLV/1642
17/06/1614: Verband - 1/2 van dit huis wordt verbonden als waarborg. Zie Car/0129
6/05/1616: Rente - Andries Suys en echtgenote bezetten op dit huis en op het huis CAR/0129 een rente van 3-0-0 pen 16 ten voordele van Mathys Cools filius Jans
16/07/1627: Verband - Marie van de Velde, weduwe van Rougier Gheeraerts en voordien van Andries Suys, enige erfgename van Gheeraerts, verbindt 1/4 van dit huis, 1/2 van het huis CAR/0129 en haar aandeel in de huizen JAK/1770, JAK/0900 tot en met JAK/0903, JAN/0060 en JAN/0061 in een bedrag van 110-0-0 dat toekomt aan haar 5 weeskinderen uit haar huwelijk met Andries Suys, uit de erfenis van hun vader
30/11/1629: Verkoop - Jan de Lampreel en echtgenote, dochter van Andries Suus, verkopen 1/4 van dit huis en het huis aan de zuidzijde ervan aan Thomas Suus. Er zijn renten op dit huis
10/03/1631: Transport - Joos Taelboom en echtgenote transporteren de rente van 3-0-0 van 6 mei 1616, ten voordele van de weeskinderen van Rogier Gheeraerts
8/03/1634: Verkoop - Thomas Suus en echtgenote verkopen 1/2 van dit huis aan Marie van de Velde, weduwe van Rogier Gheeraerts
21/08/1638: Lopende schuld - Aernout van der Linde verbindt dit huis in een lopende schuld van 400-0-0 ten voordele van Marie van de Velde
21/08/1638: Verkoop - Marie van de Velde, weduwe van Andries Suys, verkoopt dit huis aan Aernout van der Linde
8/04/1644: Verband - Aernout van der Linde en echtgenote verbinden dit huis in een bedrag van 950 guld. tvv Silvester de Neckere voor aankoop van een stedegarsoenschap (een officie), waarvoor borgstelling is verleend door Anthonette de Wale, weduwe van Aernout van der Linde
14/01/1648: Lopende schuld - Guillame van de Walle en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 2700 guld. ten voordele van Aernout van der Linde en echtgenote
14/01/1648: Verkoop - Aernout van der Linde en echtgenote verkopen dit huis aan Guillame van de Walle
6/02/1656: Arrest - Guillame, filius Guillame Nollet, laat arrest leggen op dit huis van Guillame van de Walle
6/02/1656: Arrest - Jan Blom laat arrest leggen op dit huis van Guillame van de Walle
16/04/1657: Inbeslagneming - Er wordt beslag gelegd op dit huis als verhaal voor 13.653-17-0 en 27 guld. als borg, zie JAN/1042, op verzoek van Osten van Berchem over de commis van Volden
21/01/1659: Verkoop - Anna van de Bogaerde, echtgenote van Guillame van de Walle verkoopt dit huis aan Hugo van der Beke, pastoor te Oedelem
21/01/1659: Lopende schuld - Hugo van der Beke verbindt dit huis in een lopende schuld van 600-0-0 ten voordele van Anna van den Bogaerde
8/02/1662: Arrest - Frans de Crits laat arrest leggen op dit huis dat toebehoort aan Hugo van der Beke, als verhaal voor 200 guld. voor blauw lijnwaad geleverd aan Maerten Batemans en te betalen door van der Beke
5/12/1662: verkoop bij decreet - Dit huis wordt op verzoek van Franciscus d'Aranda verkocht bij dekreet. Anna van den Bogaerde, echtgenote van Guillame van de Walle, is schuldeiser. Franciscus d'Aranda koopt het voor 1530 guld.
21/04/1666: Schuldbekentenis - Beernaert van Thienen erkent 447-1-7 pen 16 schuldig te zijn aan Guillame Matin de oude, klerk van de bekommerde, ter acceptatie van Jan Baptist de Vilegas, burgemeester van den commune, ten voordele van het bekommerd sterfhuis
21/04/1666: Verkoop - Jan Baptist de Villegas, burgemeester van den commune, vertegenwoordiger van het bekommerd en geabandonneerd sterfhuis van Franciscus d'Aranda, verkoopt dit huis aan Beernaert van Thienen
23/12/1687: Schenking - Jaecqueline, Anna en Isabelle van Thienen schenken elkaar dit huis onder levenden. Zie JAN/0146
15/03/1696: Verkoop - Isabelle van Thienen verkoopt dit huis aan Albertus Franssens
15/03/1696: Rente - Albertus Franssens en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 6-0-0 pen 22 ten voordele van Isabelle van Thienen
8/11/1696: Rente - Albert Franssens en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 11-13-4 pen 20 ten voordele van Jacob Pattyn
14/11/1696: Transport - Jacob Pattyn en echtgenote transporteren de rente van 11-13-4 pen 20 ten voordele van Joos de Waele
8/04/1702: Arrest - Jacques van Steenberghe laat arrest leggen op dit huis, eigendom van Albertus Franssens, als verhaal voor een rente
27/01/1720: Arrest - Guillame van Coppenolle laat arrest leggen op 1/2 van een rente die toebehoort aan Alexander de Waele en bezet is op dit huis met toebehoren, eigendom van de weduwe en kinderen van Albert Franssens en door haar bewoond, als verhaal voor het bedrag dat de Waele hem schuldig is
31/12/1725: Arrest - Op verzoek van Jaecques de Witte en Adriaen Volckaert, gemachtigd over de crediteurs van de boedel van Ambrosius Gheillaert, wordt arrest gelegd op het deel van dit huis dat eigendom is van Alexander de Waele, hem overgedragen bij het overlijden van Ludovicus de Waele, kanunnik van de kathedraal. Zie OLV/0007
10/12/1727: In beslagneming - Op verzoek van Petrus Massemin en Pieter Gheernaert wordt beslag gelegd op 1/2 van de rente van 11-13-4 pen 20, bezet op dit huis op 08-11-1696. Zie OLV/0007
9/02/1728: Inbeslagneming - Het beslag van 10-02-1727 op de rente van 11-13-4 op verzoek van Massemin en Pieter Geernaert, wordt vernieuwd. Zie OLV/0007
7/08/1728: Inbeslagneming - 1/12 van de rente van 11-13-4 ten laste van de weduwe van Albert Franssens, bezet op dit huis en toebehorend aan Adriaen Pieters, wordt in beslag genomen op verzoek van Pieter Juliaens, als verhaal voor een kapitaal. Zie JAK/0016
11/09/1728: Afstand - Petrus Massemyn en Pieter Geernaert, gemachtigd over de crediteurs van wijlen Ludovicus de Waele en over Alexander de Waele en echtgenote, doen afstand aan het sterfhuis van Adriaen Pieters, van de rente van 11-13-4 pen 20 ten laste van Albert Franssens en echtgenote
14/01/1729: verkoop bij decreet - Op verzoek van Marie Magdalene de Bets, weduwe van Adriaan Pieters wordt dit huis per dekreet verkocht. Zijzelf koopt het voor 140-0-0. Op dit huis, genaamd Sint Maarten, rust een rente ten voordele van het commuun van de Sint-Gilliskerk en op het huis aan de zuidzijde rust een rente ten voordele van verschillende kerken en dissen. Dit huis en het huis aan de zuidzijde zijn verbonden met een huis aan de noordzijde van de Reie aan de Sint-Jansbrug, genaamd het Cleen Mercktschip, in 2 renten ten voordele van Jacob Pattyn, bezet door wijlen Albert Franssens en zijn echtgenote Catherine Storme, waarover zij gedagvaard is, samen met Lenaert van Ockerhout die gemachtigd is over de jezuiet Jacobus van Steenberghen
17/03/1780: Rente - Dit huis wordt bezet met een rente van 10-0-0 pen 20 ten voordele van Marie Therese Priem, geestelijke. Zie CAR/0184
17/03/1780: Verkoop - Pieter Pieters, gemachtigd over Carel Pieters en zich sterk makend over Josephus Pieters, raadsheer van de Raad van Vlaanderen en over Marie, Anna, Theresa en Francisca Pieters en over Frans d'Hauw, echtgenooot van Marie Pattyn, Bernard van Cuyl, echtgenoot van Francisca Pattyn, en Anna Pattyn, erfgenamen van presbyter Josephus Pieters, overleden pastoor van het Begijnhof, verkoopt dit huis aan Jacobus Schockaert
30/08/1783: Verband - Dit huis wordt verbonden voor het bedrag van 513-8-5 ten voordele van Paulus en Jacobus Schockaert, wezen en erfgenamen van hun vader Jacobus Schockaert. Zie CAR/0184
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be