Back to top

Sint Christoffels, Wollestraat 10

referentie OLV/1641
Part
Huisnaam Sint Christoffels
Zestienstraat Wullestrate
Oud huisnummer C20/30 en C20/31
Adres Wollestraat 10
Adrescode 800003820010
Geschiedenis 1/01/1580: Eigenaar Cornelis Burcle
23/05/1581: Rente - Cornelis Burcle bezet een rente van 3-10-0 de pen.16 tvv.Philips De Voogt
10/07/1607: Verkoop - De wed.en de hoirs van Cornelis Van Burcle verkopen dit huis aan Andries Van Troostenberghe
30/05/1612: Verkoop - Andries Van Wijmeesch machtig over Matheus Van Burcle. Jaques Caene en Magdaleene Van Burcle zijn huisvr.gerecht van 2/3 van de helft van dit huis bevestigen de voorgaande verkoop van 1607 gegeven door hun moeder.
21/03/1615: Kwijtschelding - Arnout Verhaghe en Margaretha fa.Adriaen Van Troostenberghe bij Tanneken Eeckaert Adriaens eerste huisvr.zijn bij vriendelijke overeenkomst en uitkoop tegenover Margaretha Grijspeere tweede huisvr.van Adriaen Van Troostenberghe van 1/4 deel en 1/16 deel van het sterfhuis van Adriaen Van Troostenberghe.
7/03/1626: Lopende schuld - Jacques Van Troostenberghe bezet een lopende schuld van 267-3-4-tvv. Baptist Willay stokhouder
7/03/1626: Verkoop - Hoirs van Adriaen Van troostenberghe en Margaretha Van Grijspeerd verkopen dit huis aan Jacques Van troostenberghe
7/03/1626: Rente - Voorgaande Jacques Van Troostenberghe bezet een rente op dit huis van 4-0-0-t'jaars de pen.18 tvv.Obert Collijns
1/04/1630: Arrest - Jacques Verhaeghe machtig over Vincent De Denster en Jan Coene doen arrest op het huis van wed.en hoirs van Jacques Van Troostenberghe
29/06/1632: Lopende schuld - Philip De Zwarte machtig over Jan De Vleeshouwer en den zelfen Vleeshouwer machtig over de huisvrouwe van de voornoemde Franciscus De Vleeshouwer verbinden de 1/2 van dit huis tot verzekeringe van 300 ponden tvv.Lambrecht Cortekinne
1/01/1633: Arrest - Adriaen Van troostenberghe doet arrest op dit huis
26/01/1636: Verkoop - Jacques Lossy gemachtigd en de Jan De Vleeshouwer en huisvrouwe gerecht bij uitkoop tegenover de kinderen en de wed.van Jacques Van Troostenberghe verkopen dit huis aan Lambrecht Cortekinne
24/04/1636: Verkoop - Lambrecht Cortekinne en uxor verkopen aan Ferdinand Croquet
12/10/1696: Verkoop - Pieter Frans Van Liekercke machtig over Constancia Cornelis en Joan Jacomo Ghelthoff haar man verkopen dit huis aan Guillilmus Spindlere
16/10/1696: Rente - Guillilmus Spindlere en uxor bezetten een rente van 13-7-12 de pen.22 tvv.Josephe Hyacgint Moerman ter acceptatie van Lodewijck Van De Vijvere zijn voogd
8/11/1697: Arrest - Constancia Cornelis wed.van Joan Jacomo Gelthoff doen arrest op dit huis met zijn toebehoren genaamd St-Christoffel toebehorende aan Guillilmus Spindlere voor een kapitaal van 300 gulden rentewijs de pen.16 op een hypotheek binnen Antwerpen, voorts voor de intresten van vorige conto van 10 sept.1696 over de rest van de koopprijs van het contract gepasseerd voor notaris Ignace Lodewijck te Antwerpen
16/12/1701: Transport Van Rente - Marie Anna Toomkins wed.Joseph Hyagintus Moerman fs.Thomas bij Marie Ouwens voorts Michiel Fernandus Van Der Hught als machtig over Anna Marie Quelin zijn huisvrouw voorts Pieter Van De Vijvere fs.Guillimo en uxor voorts Carel fs.Carel Van De Vijvere en uxor voorts Franciscus Toomkens en uxor voorts Franciscus Toomkens de Jonghe en Dominicus Sylvester voogden van Pieter Toomkens fs.Franciscus de begunstigden van het testament van voornoemde Joseph Hyagintius Moerman samen met Josepha Francisca Moerman het enig kind van gezegde Moerman bij de eerste comparant transporteren aan Jan Franciscus Ouwens en Franciscus Moerman te weten 100 ponden tvv.Jan Ouwens en 69 ponden tvv.Franciscus Moerman capitaal en een rente van 7-13-9 1/2 de pen.22 en een rente van 7-3-12 de pen.22. akte getransporteerd voor not.Ignatius Vacerianus Trudo
28/09/1705: Borg - Guillilmus Spindler en uxor stellen hun huis borg voor het stockhouderschap van de ambachten van Dudzele,Lissewege en Aartrijke
27/03/1708: Transport van rente - Franciscus Moerman transporteert een rente van 3-2-9 de pen.22 het deel van een meerdere rente van 11-3-12 tvv.Jan Franciscus Houwere die krankzinnig was
15/07/1728: Lopende schuld - Paulus Roose te voren wedn.van Cornelia Duwel en Therese Ysenbaert zijn huisvrouw te voern wed.van Guillilmus Spindler verbonden dit huis in de somme van 150 ponden wisselgeld tvv.Isabelle en Pauwels Roose de twee minderjarige kinderen van eersten comparant verwekt bij wijlen Cornelia Duwel
14/02/1744: Schenking onder levende - Pieternelle Therese Ysenbaert laatst wed.van Paulus Roose en te voren van Guillilmus Spindler schenkt onder levenden dit huis aan Therese fa.Bernard Spindler met reserve van vruchtgebruik tot het einde van haar leven
13/04/1769: Rente - Vincent Lietaert en uxor bezetten een rente van 12-10-0 de pen 20 tvv Catharina De Vriend wed.van Charles Loontjes
13/04/1769: Verkoop - Joannes Van Heese en Therese Pieternelle Spindler zijn huisvrouw verkopen dit huis aan Vincent Lietaert
11/02/1773: Rente - Vincent Lietaert En uxor bezetten een rente van 2-10-0 de pen.20 tvv.Carel Loontiens
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be