Back to top

De Loo Fonteyne, Wollestraat 22

referentie OLV/1635
Part
Huisnaam De Loo Fonteyne
Zestienstraat Wullestrate
Oud huisnummer C20/37
Adres Wollestraat 22
Adrescode 800003820022
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis is eigendom van Jacob de Mel
15/08/1590: Lopende schuld - Aernout de Meyer, gehuwd met de weduwe van Jacob de Mel, verbindt de helft van dit huis en de helft van een huis staande langs de Potterierei in het Carmerszestendeel fo. CAR/0595, in een lopende schuld van 150 ponden tvv Jannekin en Magdaleenekin, de kinderen van Jacob de Mel
30/09/1597: Verkoop - Lenaert van Ijseghem, uit hoofde van zijn echtgenote welke mede-erfgenaam is van Jacob de Mel, verkoopt het derde deel van dit huis aan Joos de Voogt
19/08/1602: Verkoop - Jaecques Peperzeele, uit hoofde van zijn echtgenote, mede-erfgenaam van Jacob de Mel, verkoopt een derde deel van dit huis aan Joos de Voogt
9/07/1604: Arrest - Passchier van Zandweghe liet arrest doen op dit huis wegens verhaal over een rente van 11-10-00 groten, ten laste van Joos de Voogt
22/12/1628: Rente - Jacques de Voocht et uxor bezetten op de helft van het huis een rente van 05-00-00 groten de pen. 15, tvv Marie Bacx, weduwe van Guillaume Fatry
16/05/1629: Rente - Jacques de Voocht et uxor bezetten op de helft van dit huis een rente van 00-20-00 groten de pen. 15, tvv Marie Bacx, weduwe van Guillaume Fatry
20/12/1629: Rente - Joos de Voocht et uxor bezetten op de helft van dit huis een rente van 00-20-00 groten de pen. 16, tvv Jan Maertens, afkomstig van Sluis
11/04/1630: Rente - Joos de Voocht et uxor bezetten op de helft van dit huis een rente van 03-00-00 groten de pen. 16, tvv Steven Suus d'oude
11/09/1630: Verkoop - Jacques de Voocht et uxor verkopen de helft van dit huis aan Jacques Bake
11/09/1630: Lopende schuld - Jacques Bake et uxor verbinden het huis in een schuld van 900 guldens tvv Jacques de Voocht
15/07/1631: Lopende schuld - Jacques Bake et uxor verbinden de helft van dit huis in 127 ponden groten tvv Joos de Voocht
15/07/1631: Verkoop - Joos de Voocht et uxor verkopen de helft van dit huis aan Jacques Baecke
17/07/1631: Lopende schuld - Guillaume Nollet et uxor verbinden het huis in een schuld van 307-00-00 groten tvv Jacques Bake
17/07/1631: Verkoop - Jacques Bake et uxor verkopen het huis aan Guillaume Nollet
4/06/1637: Rente - Guillaume Nollet et uxor bezetten op het huis een rente van 12-00-00 groten de pen. 18, tvv Sara Matruyt weduwe van Joos de Muynck
16/11/1638: Verkoop - Guillaume Nollet et uxor verkopen het huis aan Jan Bateau
16/11/1638: Lopende schuld - Jan Bateau et uxor verbinden het huis in een schuld van 491-13-04 groten tvv Guillaume Nollet
27/07/1657: Arrest - Pieter vander Plancke, ontvanger van de issue, laat arrest doen op dit huis toebehorende de "vreemde" erfgenamen van Jan Bateau
23/04/1660: Lopende schuld - Cornelis Errebout et uxor verbinden dit huis in een lopende schuld van 441-13-04 groten tvv Andries de Witte
23/04/1660: Verkoop - Andries de Witte en Cathelijne Vercaert zijn echtgenote verkopen het huis aan Cornelis Errebout
8/08/1661: Rente - Cornelius Errebout et uxor bezetten op dit huis een rente van 05-00-00 groten de pen. 20, tvv Baltasar van Blootackere
12/01/1677: Verkoop - Dominicus Herbij, gewoon voogd en Pieter Wulfynck voogd in plaats van Pieter Errebout gewoon voogd van Jacques Fs Jacques Errebout, verkopen het huis aan Pieter Errebout
12/01/1677: Rente - Pieter Errebout et uxor bezetten op dit huis een rente van 20-00-00 groten de pen. 20, tvv Jacques fs Cornelis Herrebout bij Charlotte Herbij ter acceptatie van Dominicus Herbij zijn voogd
8/07/1723: Verkoop - Jo. Marie Clare Herrebout, weduwe en eigenaarster ten sterfhuize van Pieter Seboons, verkoopt dit huis en bakkerij genaamd de Loode Fonteyne aan Pieter de Ceuninck
12/07/1723: Rente - Pieter de Ceuninck en Judoca de Bruyne zijn echtgenote, bezetten op dit huis een rente van 12-00-00 groten de pen. 25, tvv Catharine de Witte weduwe van Jan Baptist Dacquillo
26/03/1724: Overeenkomst - Tussen de eigenaars van het huis de Loo Fonteyne en het aanpalende huis de Valcke OLV/1634 wordt een overeenkomst gesloten nopens het optrekken en gebruik van een gemene muur, zie OLV/1634
14/04/1728: Overeenkomst - Tussen de eigenaars van de huizen de Loo Fonteyne en het huis ernaast, de Valcke, is overeengekomen dat de bank, staande langs de straat tegen de gemene muur, eigendom is en blijft van het huis de Valcke. Zie OLV/1634
4/03/1746: Beslag - één vierde en 10/24 in een ander vierde van het huis toebehorende aan Jacobus Segaert en de vertegenwoordigers ten sterfhuize van Marie de Ceuninck, wordt in beslag genomen op verzoek van Pieter Kinjedt wegens verhaal over een som van 50 ponden en wegens het feit dat Jacobus Segaert goederen uit de nalatenschap verkoopt
9/04/1746: Verkoop - Jacobus Zegaert, weduwnaar in "schaeden en baeten" ten sterfhuize van Marie Margriete de Ceuninck, verkoopt één vierdedeel en 13/24 in een ander vierdedeel aan Nicolaeijs Fonteyne
21/04/1747: Verkoop - Niclaeijs Fonteijne et uxor verkopen 1/4 deel en 10/24 in een ander vierdedeel aan Joannes Jacobus Wijts
24/01/1751: Verkoop - De erfgenamen van Therese Venage, weduwe van Pieter de Ceuninck, verkopen 2/3 delen van 1/4, verder 2/3 van 1/2 van 1/3 deel in een ander vierdedeel waarvan het resterende derde behoort aan de acceptant, verder van een gelijkaardige 2/3 waarvan het andere derde ook de acceptant toebehoort in 1/6. Verder 1/2 deel in 1/15 van een huis in het St Jacobszestendeel fo. JAC/1252 aan Ignatius van Vijve fs Lodewijck, mede-erfgenaam ter zelfde sterfhuis
12/04/1752: Verkoop - Ignatius van Vijve en Agnes Venage zijn echtgenote, verkopen 2/3 delen in een vierdedeel en 2/3 van 1/2 in een vijfdedeel aan Andries Wijts
11/05/1759: Rente - Jacobus Allaert et uxor bezetten op dit huis en de bakkerij een rente van 12-00-00 groten de pen. 25, tvv Judoca Vander Donckt
11/05/1759: Verkoop - Judoca vander Donckt, weduwe ten sterfhuize van Joannes Jacobus Wijts, voorts Agnes Vijnagie weduwe van Ignatius van Vijve en Augustinus en Agnes van Vijve, verkopen het huis en de bakkerij aan Jacques Allaert
21/10/1760: Verkoop - Juffrouw Joanne Saleman verkoopt 1/4 deel van dit huis aan Jacques Allaert
19/01/1761: Verkoop - Geeraert Saleman et uxor verkopen 1/4 deel van dit huis aan Jacques Allaert, eigenaar van de resterende delen
20/02/1792: Rente - Jacobus Allaert et uxor bezetten op dit huis een rente van 20-00-00 groten de pen. 20, tvv Franciscus Bruggeman en na diens dood tvv Isabelle en Francisca Gailliaert, beide jonge dochters van Joannes Gailliaert en zijn echtgenote Isabella Bruggeman
24/05/1792: Rente - Jacobus Allaert et uxor bezetten op dit huis een rente van 05-07-02 groten 11 myten de pen. 20, tvv de minderjarige wees Alexander Godderis, ter acceptatie van Pieter Godderis zijn vader
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be