Back to top

De Valcke ; in 1728 : De Goude Valcke, Wollestraat 24

referentie OLV/1634
Part
Huisnaam De Valcke ; in 1728 : De Goude Valcke
Zestienstraat Wullestrate
Oud huisnummer C20/38
Adres Wollestraat 24
Adrescode 800003820024
Geschiedenis 1/01/1580: De weduwe en erfgenamen van Joos Huussens zijn eigenaars
21/06/1583: verkoop - De weduwe en de voogden van de kinderen van Joos Huussens verkopen aan Heindric van Lit en Lenaert de Duuck. Er zijn enige afspraken met buurhuizen. Lasten : 0-30-0
21/06/1583: lopende schuld - Heindric van Lit en Lenaert de Duuck verbinden het huis in een lopende schuld van 125-0-0 t.v.v. de weduwe en erfgenamen van Joos Huussens
7/09/1583: verkoop - Heindric van Lit en Lenaert Le Duuck verkopen aan Fernande Fabiaen, renten inbegrepen. De verkopers nemen de lopende schuld op hen
7/09/1583: lopende schuld - Fernande Fabiaen verbindt het huis in een lopende schuld van 102-0-0 t.v.v. Lenaert en Heindric
24/09/1586: lopende schuld - Ferdinande Fabiaen verbindt dit huis en JAN/0842, en samen met Pieter en Anthonus de Laeij verbindt hij nog 3/4 van 4 huizen CAR/0433, CAR/0434, CAR/0435 en CAR/0442 in een lopende schuld van 103-13-4 t.v.v. Frans Rotsaert
10/11/1599: verkoop - Fernande Fabiaen en echtgenote verkopen aan Jan van Damme
10/11/1599: lopende schuld - Jan van Damme en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 60-0-0 t.v.v. Ferdinande Fabiaen
19/12/1607: rente - Jan van Damme en echtgenote zetten een rente van 17-6-0 pen 16 t.v.v. de kinderen van Pieter van de Weghe
18/12/1623: verkoop - Jan en Pieter van Damme, meerderjarig, verkopen 2/3 aan Herman Huyskens
30/12/1647: borg voor schenking - Herman Huuskens en echtgenote verbinden dit huis als borg voor 400-0-0 die na hun overlijden moeten geschonken worden aan het godshuis van St. Juliens voor het onderhoud van hun zoon
9/09/1658: rente - Herman Huijskens en echtgenote zetten een rente van 3-0-0 pen 18 t.v.v. Pieter van Damme
11/07/1662: verhoging van rente - Herman Huuskens en echtgenote ontvingen 26-0-0 van de weduwe van Pieter van Damme en verhogen de voorgaande rente tot 4-0-0 pen 20
4/09/1665: verhoging van rente - Herman Huyskens en echtgenote zijn nog een derde rente van 0-20-0 pen 20 schuldig aan Catheryne Joos, weduwe van Pieter van Damme, waardoor het totaalbedrag van de rente komt op 5-0-0 pen 20 (kapitaal 100-0-0) die bezet is op dit huis
11/01/1667: rente - Chaerles de Lannoye en echtgenote zetten een rente van 14-16-3 pen 18 t.v.v. het godshuis van Sint Juliens ter acceptatie van broeder Pieter van Driessche
11/01/1667: verkoop - Maerten van Esterghem, "bloedvriend" en curator van Jooris Huijskens, krankzinnige zoon van Herman Huijskens, verkoopt aan Chaerles de Lannoye
11/01/1667: rente - Chaerles de Lannoye en echtgenote zetten een rente van 5-0-0 pen 20 t.v.v. meester Nicasen van Velde
10/06/1671: rente - Chaerles de Lannoye en echtgenote zetten een rente van 8-6-8 pen 20 t.v.v. Heindric de Cock
23/06/1681: rente - Chaerles de Lannoije en echtgenote zetten een rente van 10-0-0 pen 20 t.v.v. Heindrick de Cock
6/06/1685: verband - Chaerles de Lanoye en echtgenote verbinden dit huis en de herberg "Den Visch" (OLV/0109) in een schuld van 600-0-0 voor de levering van bier en accijnsrechten t.v.v. Jaecques van Blootacker
24/03/1687: afstand van eigendomsrecht - Chaerles de Lannoye en echtgenote doen afstand van alle rechten op dit huis t.v.v. Heindrick de Cock voor het kapitaal van de rente van 8-6-8 pen 20 (dd. 10-06-1671) en van de rente van 10-0-0 pen 20
19/01/1701: rente - 1/2 van het huis is belast met een rente van 6-5-0 pen 16 t.v.v. Marie Petronelle Rossel. Zie JAK/1756
11/01/1718: arrest - Pieter Vergote liet arrest doen op het huis in eigendom van Pauwels Roose en gebruikt door Adriaen de Praetere en alle huurgelden, omwille van een schuld van 400 gulden (dd. 04-06-1716 voor klerk Charles Pulincx) en 2 jaar achterstallige intrest plus arrestkosten
26/03/1722: arrest - Jan Cools liet arrest doen op het huis nu in eigendom van Joannes de Cock, voor een schuld van 100-0-0 (obligatie dd. 26-03-1722)
13/04/1722: verkoop - Joannes de Cock, ongehuwde zoon van Frans Bruno bij Cornelie Duwel, verkoopt aan Dierick van Thieneveldt
26/03/1724: overeenkomst met buurhuis - De eigenaars van dit huis en OLV/1635 maken een overeenkomst. Zie OLV/1635
7/07/1728: registratie van overeenkomst - Pieter de Ceuninck, eigenaar van OLV/1635 (De Loo Fonteyne) en Dierick van Tienevelt (eigenaar van dit huis "De Goude Valcke") verklaren dat de bank aan de straat tegen de scheidingsmuur van beide huizen, voortaan hoort bij dit huis, dat daarvoor de lasten zal betalen
21/10/1774: verkoop - Josephus Charles Hergodts, ongehuwd, Anna Coppieters, gemachtigd door Josephus Carolus Vandevelde, raadslid en rekenmeester van de Rekenkamer in Brussel en zijn echtgenote Anna Hergodts, zus van Josephus Charles, verkopen aan Francois Jacqué
25/04/1780: verkoop - Catherine Huijghelandt, weduwe van Frans Jacqué (gerechtigd in 1/2) en Maximiliaen van Maele, gehuwd met Joanne Jacqué, Carel Jacqué en echtgenote, en Marie Jacqué, ongehuwd (samen ook gerechtigd in 1/2) verkopen aan Pieter de Groote, ongehuwd
25/04/1780: rente - Pieter de Groote, ongehuwd, zet een rente van 12-10-0 pen 20 t.v.v. de paters Augustijnen van Brugge, ter acceptatie van hun procurator pater Dufoor
6/02/1782: verkoop - Pieter de Groote, weduwnaar, verkoopt aan Philippe Valcke
21/03/1789: inbeslagneming - Charles Coopman, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, laat de goederen van Philips Valcke, meester tegeldekker, in beslag nemen op verzoek van diens vader Mattheus Valcke, ook meester tegeldekker, die schadeloosstelling eiste voor de borg die hij stelde voor zijn zoon voor de lening van 100-0-0 bij baron de Croeser
16/05/1789: arrest - Adriean Waes liet arrest doen op het huis en de huurgelden van meester tegeldekker Philippe Valcke, wegens een schuld van 150-0-0 en intresten
9/07/1789: verkoop - Philippus Valcke en echtgenote verkopen aan Adriaen Waes
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be