Back to top

Oude Gentweg 12

referentie OLV/1097
Part
Zestienstraat Oudenghentwech
Oud huisnummer C12/87
Adres Oude Gentweg 12
Adrescode 800002530012
Geschiedenis 1/01/1580: het huis toebehorend aan Walram Houzet.
20/03/1586: rente - Walram Houzet bezet op dit huis een rente van 09-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. Franciscus Verbrugghe zesmaandelijks te betalen tot de aflossing boven de overeenkomst en servituden. Verder de lancijns van 03-08-00 gr. met dit huis verbonden samen met het volgende huis OLV/1098, waarvan dit huis geen last draagt, verder nog samen met 00-30-00 gr. pen. 18 waarvan dit huis alleen de last draagt.
13/02/1591: lopende schuld - Mster Jacob le Bornet verbindt dit huis in een lopende schuld van 18-00-00 gr. t.v.v. de weeskinderen van Walram Houzet.
13/02/1591: verkoop - De weduwe van Walram Houzet verkoopt dit huis aan Mster Jacob le Bornet met de lopende lasten van renten en servituden aan het huis verbonden, waarvan de medeverschijnende Franciscus Verbrugghe verklaarde dit huis te ontslaan van de erop staande rente van 09 œ , zoals de medeverschijner Jacob de Busschere als voogd van de kinders van Walram Houzet en Jozijne Fanicquaert verklaart tevens dit huis te ontslaan van de stilzwijgende hypotheek die dezelfde wezen toekomt op dit huis geregistreerd zijnd om reden van de lopende rente van 21-06-04 gr.
18/11/1606: lopende schuld - Chaerles van den Berghe en vrouw verbinden dit huis in een lopende schuld van 105- 06-08 gr. t.v.v. Jan de Ruddere.
18/11/1606: verkoop - De gezamenlijke erfgenamen van Mster Jacob le Bornet verkopen dit huis aan Chaerles van den Berghe.
14/12/1620: lopende schuld - Elizabeth van Hille, weduwe van Jacques Frenijn verbindt dit huis in een lopende schuld van 137-16-08 gr. t.v.v. de weduwe en erfgenamen van Chaerles vanden Berghe.
14/12/1620: verkoop - De weduwe en de erfgenamen van Chaerles vanden Berghe verkopen dit huis aan Elizabeth van Hille, weduwe van Jacques Frenijn.
14/02/1622: verkoop - Elizabeth van Hille, weduwe van Jaques Frenijn verkoopt dit huis aan Jaques Petijt.
9/08/1636: rente - Jaques Petijt en vrouw bezetten op dit en 't volgend huis OLV/1098 een rente van 06-00-00 gr. t.v.v. Joos van den Dorpe d'Oude.
17/04/1647: verkoop - De weduwe van Jaques Petijt, gerecht in 1/4 en de kinderen in de resterende 3/4 delen verkopen dit huis, en 't volgende OLV/1098, aan Anthonio de Succa.
17/04/1647: lopende schuld - Anthonio de Succa en vrouw verbinden dit en 't volgend huis OLV/1098 in een lopende schuld van 279-00-00 gr. t.v.v. de weduwe van Jaques Petijt en haar kinderen.
6/11/1669: verkoop - Een duplicaat van de verkoopakte wordt binnengebracht waarop vooraan het jaar van verkoop is vermeld.
11/02/1670: wisselbrief - Joos d'Haese en Marie Spillebeen, vroeger weduwe van Anthone de Succa, zijn echtgenote, erkennen een acceptwisselbrief ter waarde van 200-00-00 gr. schuldig te zijn aan Jacques Crocquet wegens factuur, en getrokken per 13-06-1669 door Joos d'Haese, te betalen op zes maanden en voor voldaan getekend door Alexander Spillebeen en niet betaald , verder nog 193-00-00 gr. over nog een andere wisselbrief met zelfde bedrag als voorgaande, per 11 juli 1669 door dezelfde Spillebeen te betalen zelfde som en niet betaald, elk met de respectievelijke koopmans intresten volgens de protesten over de onbetaald gebleven sommen , beloven de verschijners de voornoemde sommen te betalen en verbinden daarvoor dit en 't volgend huis OLV/1098.
13/04/1671: verkoop - Jooris d'Haese en vrouw verkopen dit en 't volgend huis OLV/1098 aan Lieven d'Hondt.
10/02/1681: arrest - Guillaume de Busschere laat beslag leggen op dit en 't volgend huis OLV/1098, beiden toebehorend aan Michiel de Backere door zijn huwelijk, teneinde verhaal erover te nemen voor de som van 03-00-00 gr. wegens verkoop en levering van 300 kuipen bier.
16/09/1695: rente - Jeronimus van de Poele de Jonge en Anna Marie de Hondt, dochter van Lieven bezet op dit huis en 't volgend in OLV/1098, vroeger ‚‚n woonst geweest zijnd en thans twee, een rente van 03-06-08 gr. pen. 20 t.v.v. Lieven van Praet.
17/11/1701: verkoop - Anna Marie de Hondt, dochter van Lieven, laatst weduwe van Jeronimus van de Poele, verkoopt dit en 't volgend huis OLV/1098 aan Dominicus Deckers.
25/05/1709: overdracht van renten - Joannes van Praet en vrouw geven opdracht t.v.v. Jan Marannis over te dragen eerst een rente van 03-06-08 gr. pen. 20 ,bezet op dit en t' volgend huis OLV/1098, per 16-09-1695, verder een andere rente van 03-06-08 gr. pen. 20 eveneens bezet op dit en 't volgend huis OLV/1098 per 22-03-1607.
24/04/1743: overdracht van renten - Heer Andries Marrannis, priester, en zijn consoorten erfgenamen van Anna Theresia Marrannis, weduwe van Geeraerd Spillebeen dragen volgende rente over aan Jan Donckerclocke, een rente van 04-00-00 gr. penn. 25 die deel en saldo uitmaakt van de rente van 03-06-08 gr. pen. 20 dd. 16-09-1695 en eveneens van de rente van 03-0608 gr. pen. 20 dd. 22-03-1697.
22/12/1752: verkoop - De helft van dit huis wordt verkocht aan Ferdinande Coddr‚, reeds eigenaar van de andere helft als in OLV/1098 en 2640.
26/09/1780: verkoop - Boudewijn Boone, procureur dezer stad en in de hoedanigheid van aangever der successie van Adriaen de Witte en vrouw, verkoopt dit en 't volgend huis OLV/1098, aan Martinus Beijaert.
3/10/1780: rente - Martinus Beijaert en vrouw bezetten op dit huis een rente van 05-00-00 gr.pen. 20 t.v.v. Dionisius de Brauwer.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be