Back to top

Oude Gentweg 14

referentie OLV/1096
Part
Zestienstraat Ouden Ghentwech
Oud huisnummer C12/86
Adres Oude Gentweg 14
Adrescode 800002530014
Geschiedenis 17/03/1599: verkoop - Jan Biesbrouck, door zijn echtgenote rechtstreeks erfgenaam van Gillis de Corte, verkoopt een tiende deel van dit huis aan Percheval Teurelijnc.
19/01/1600: verkoop - Adriaen, zoon van Gillis de Corte en zijn vrouw, verkopen 1/10 deel van dit huis aan Percheval Teurlijnck.
9/06/1623: Schenking - Percheval Teurlin(ck), weduwnaar, schenkt aan Jan Heijndrcx en Grislijnken, dochter van Gillis de Corte en zijn vrouw, dit huis.
3/03/1637: verkoop - Adriaen Heijndricx en vrouw, verder Cornelius de Pepere en Laureinseken Heindricx, verder Jacques Heijndricx en de voornoemde Cornelius de Pepere als voogden van Paule en van Barbele de Fobee minderjarige kinderen van Jan Heijndricx bij Christinken, dochter van wijlen Gillis de Corte, erfgenamen ten sterfhiuze van voornoemde Christine; verkopen de helft van dit huis aan Jan Heijndricx.
12/05/1637: rente - Jan Heijndricx en vrouw bezetten een rente van 03-00-00 gr. pen. 16 op dit huis t.v.v. Catrijne Aldreijn weduwe van Mster.Jan de Wilde,maarschalk, en van de zes minderjarige kinderen van de voornoemde Mster. Jan verwekt bij voornoemde Cathrijne.
23/09/1643: verkoop - De weduwe en erfgenamen van Jan Heijndricx verkopen dit huis aan Maerten del Ville.
29/05/1659: Verhaal met pandstelling - Op datum van 31 juli 1682 ondertekend door Adriaen Rielant als gezworen klerk en op vraag van Hr & Mster Josephus Denijs, geestelijke (= predikheer) (?) ten laste van Jan Goddijn om verhaal te nemen op de akte van pandstelling van dit en 't huis OLV/1095, waarvan het eerste bewoond wordt door dezelfde Michot, over een som van 03-00-00 vlaams pen. 16 ingevolge het bewijsstuk daarbij gevoegd en ondertekend dd. 20-12--1678, welke voornoemde som toen nog aan de voogd toekwam en van deze obligatie volle genot bekomen hebbend, ingevolge het feit dat Michot thans bij vonnis van Schepenen vraagt de pandstelling op te heffen als onnodig en door de Amman gekocht was en niemand daartegenover oppositie voert en niemand verschijnt.
29/04/1675: rente - Jan Goddijn en Marie del Ville, zijn huisvrouw, bezetten op dit huis een rente van 03-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Cornelie Luda, weduwe van Lenaerd Ceijson.
31/12/1681: arrest - Op vraag van Jan van Imbeke wordt op dit huis beslag gelegd om reden van verhaal, zoals in OLV/1095.
2/11/1682: verkoop - 1/4 deel van dit huis wordt verkocht aan Jan Marc Cassetta als OLV/1095.
30/05/1687: arrest - Op verzoek van Louijs de Rostour wordt beslag gelegd op dit huis om verhaal te nemen als in OLV/1095.
11/03/1772: rente - Joannes de Naet en vrouw bezetten op dit huis een rente van 07-10-00 gr. pen. 20 t.v.v. Dionisius de Brauwer.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be