Back to top

Katelijnestraat 65

referentie OLV/1092
Part
Zestienstraat Oudenghentwech
Oud huisnummer C12/82
Adres Katelijnestraat 65
Adrescode 800001550065
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis toebehorend aan Antheunis de Hamere.
28/01/1580: verkoop - Het huis wordt verkocht aan Joos van Hertinghe als in OLV/1091.
31/10/1590: verkoop bij decreet - Het huis is bij decreet verkocht aan Gheeraert Carlier als in OLV/1091.
18/12/1590: overdracht van eigendomsrecht - Het huis is nu eigendom van Jacques Michiels door de afstand van eigendomsrecht door Gheeraert Carlier als in OLV/1091.
12/12/1597: overdracht van eigendom - Jacques Michiels verkoopt het huis aan Adriaen van Wambeke als in OLV/1091.
6/09/1616: rente - Dit huis wordt belast met 00-30-00 gr. pen. 18 als in OLV/1091.
10/04/1617: verkoop bij decreet - Het huis wordt bij decreet verkocht aan Adriaen van Wambeke als in OLV/1091.
5/01/1618: eigendomsoverdracht - Adriaen van Wambeke draagt al zijn rechten op dit huis over aan Jan Rousseel als in OLV/1091.
22/12/1618: eigendomsoverdracht - Door eigendomsoverdracht behoort het huis nu toe aan Jacques de Beste als in OLV/1091.
6/03/1626: verkoop - De weduwe van Jan Rousseel alleen gerecht bij de verdeling verkoopt dit huis aan Pieter Canin.
14/05/1627: verkoop - Pieter Canin en vrouw verkopen het huis aan Jooris van den Bon en Cornelis Beijts.
21/08/1719: betekenis en uitvoering van vonnis - F. Huijs, deurwaarder verleend aan Igntius de Lije en tot nadeel van Judocus Massue de som van 38-00-00 gr. wisselgeld wegens een geaccepteerde en geprotesteerde wissel dd. 16-09-1718 als verhaal met intresten en inbeslagname van alle delen welke toekomen aan voornoemde Massue in het gezegde huis.
31/03/1721: verkoop - Judocus Massue, jonge maar meerderjarige man, verder Marie-anne en Walburghe Massue, ongehuwde meerderjarigen, verkopen dit huis aan Vincent Terwe.
25/05/1728: rente - Vincent Terwe en vrouw bezetten op dit huis een rente van 01-00-00 gr. pen. 20 op een kapitaal van 20 ponden wisselgeld t.v.v. Joos de Cock.
3/03/1731: rente - Vincent Terwe en vrouw bezetten op dit huis een rente van 01-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Anna Lonijnck.
5/10/1740: rente - Vincent Terwe en vrouw bezetten op dit huis een rente van 02-02-00 gr. pen. 20 t.v.v. Jacob Driest.
6/09/1742: verkoop - Catharina Paridaen, weduwe van Vincent Terwe en de voogden van haar 4 kinderen bij voornoemde Terwe; verkopen het huis aan Anna Handsaeme.
2/10/1745: verkoop - Anna Handsaeme verkoopt dit huis aan Anthone Hebbelijnck.
6/10/1747: verkoop - Dit huis wordt verkocht aan Anthone Ghelthof als in NIK/1215.
4/02/1750: verkoop - 3/4 delen van dit huis zijn verkocht aan Joseph Ghelthof, reeds eigenaar van het ander 1/4 deel, als in NIK/1215.
23/12/1751: verkoop - Joseph Ghelthof verkoopt dit huis aan Augustin de Busschere.
17/01/1757: rente - Dit huis wordt belast met een rente van 04-00-00 gr. wisselgeld pen. 25 t.v.v. Pieter vander Aspt als OLV/1093 & 3624.
31/12/1759: verkoop - Albertus, Marinus de Busscher en vrouw, Antone Janssens en vrouw; verkopen 1/4 deel van dit en 't volgend huis OLV/1093 aan Marie Anna Tulpijnck, weduwe van Augustinus de Busscher, hun moeder en schoonmoeder.
8/04/1761: onderlinge overeenkomst - Onderling wordt overeengekomen dat de kloostergemeenschap der Alexianen de gemene muur aan de westkant, die zich in heel slechte staat bevindt, op kosten van het klooster zal worden hernieuwd. Zij zullen in de toekomst volledig mogen beschikken over deze muur en er gebruik van maken naar hun believen,zoals aanbouwen van gebouwen enz... Zij zullen een goot in plaatijzer aanbrengen die zal afwateren op het erf van dit huis, maar waarvan de kosten voor onderhoud ten laste zullen blijven van het klooster. Verder zullen de opeenvolgende eigenaars van dit huis mogen een loge aanbouwen aan deze muur en dezelfde verankeren op hun kosten, dit alles zoals in OLV/0918 & 9048.
27/09/1763: verkoop - Marie Anne Tulpijnck weduwe van Augustin de Busscher en de voogden van Eugenius en Joannes de Busscher, haar kinderen; verkopen dit en 't volgend huis OLV/1092 aan Eugenius de Grieck.
20/01/1768: rente - Eugenius de Grieck, weduwnaar, bezet op dit en 't volgend huis OLV/1093 een rente van 16-00-00 gr. pen. 25 t.v.v. Francois Ghijoot.
14/03/1794: Eugenius de Grieck, zowel voor zichzelf optredend als voor Marie Lasnoije, zijn vrouw, verder voor Pieter Fagel en vrouw, eveneens de verschijner als gedwongen voogd over den voornoemde Pieter Fagel zijn medevoogd over de wees Eugenius de Busschere, zoon uit zijn 1ste huwelijk met Theresia de Grieck en nog de eerste verschijner als voogd en als gevolmachtigd voor zijn medevoogd Jaeckes Tulpijnck voor de wees Joannes , t'enig kind van Jacobus uit zijn huwelijk gewonnen bij wijlent Rosalin de Grieck; verkoopt dit huis aan Marcus Eijletters.
9/03/1796: Wordt gebracht de grosse van de akte aankoop van dit huis vermeldend in de marge dat dit huis vermeld staat in het 1ste register van OLV/1093 in plaats van OLV/1092. Hierbij doet de registratie de nodige rechtzetting.
29/04/1798: verkoop - Pieter de Grieck, voor zichzelf opkomend en als gevolmachtigde voor Marie Lasnier, zijn vrouw,verder is dezelfde gemachtigd voor Pieter Fagel en vrouw en nogmaals als gemachtigde voogd , alsmede Philips, gevolmachtigd voor Pieter Fagel, zijnen medevoogd voor de mede-ingenius Joannis de Busschere, verwekt bij Theresia de Grieck, eindelijk nog denzelfde verschijner als voogd en tevens gevolmachtigd voor zijn ondervoogd Jacobus Tulpijnck, uit zijn 1ø huwelijk gewonnen bij Rosalia de Grieck, verkoopt dit huis aan Fransois Daenijnck.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be