Back to top

Katelijnestraat 38

referentie OLV/0717
Part
Zestienstraat Corterijcwech
Oud huisnummer C9/20
Adres Katelijnestraat 38
Adrescode 800001550038
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis is eigendom van Claeis Aernouts d'oude
5/12/1584: verkoop - Claeis Aernout d'oude verkoopt dit hoekhuis aan Claeis Aernouts de jonge met de landcijns en andere lasten
20/03/1591: verkoop bij decreet - Dit huis en de huizen OLV/0718, OLV/0719 en OLV/0720, worden bij decreet verkocht aan Camiel Haghedoorne, als ontvanger van het commuun van Onze Vrauwe
26/11/1612: lopende schuld - Clays Aernouts et uxor verbinden dit huis en de huizen OLV/0718, OLV/0719 en OLV/0720, in een lopende schuld van 30-00-00 groten, tvv het commuun van Onze Lieve Vrouwekerk, ter acceptatie van Vincent de Backere
26/11/1612: transport - Jacob de Tollenare, gemachtigde van het commuun van Onze Lieve Vrouwekerk, transporteerde aan Clays Aernouts fs Clays, zulk recht als het commuun aan dit huis en de huizen OLV/0718, OLV/0719 en OLV0720 verkreeg, ingevolge de verkoop bij decreet van 20-03-1591
17/12/1612: rente - Francois Clays et uxor bezetten op dit huis een rente van 03-00-00 groten de pen 16, tvv Clays Aernouts
17/12/1612: verkoop - Clays Aernouts et uxor verkopen dit huis en de huizen OLV/0718, OLV/0719 en OLV/0720 aan Francois Clays fs Denijs, met de lasten van rentes en lopende schuld
15/05/1632: lijfrente - Dit huis is belast met een lijfrente van 12-00-00 groten als in OLV/0718
17/01/1634: verband - borgstelling - Dit huis is verbonden als borgstelling voor 04-01-05 gemet "vettegars" als in OLV/0718
11/07/1643: rente - De helft van dit huis is belast met 04-00-00 groten de pen 16 als in OLV/0718
14/03/1645: rente - Dit huis is belast met 29-07-10 groten 16 deniers als in OLV/0718
12/04/1645: verband - Willemijnken van Rietvelde weduwe van Francois Claessens, verbindt de helft van dit huis en de huizen OLV/0718, OLV/0719 en OLV/0720 en één achtstedeel van OLV/0764, tvv Guido Strabant
9/08/1652: arrest - Zie OLV/0718
25/02/1653: rente - De helft van dit huis is belast met een rente van 03-07-06 groten de pen 16, zie OLV/0718
15/05/1654: verband - Het huis is verbonden als in OLV/0718
11/01/1655: verband - borgstelling - De weduwe van Frans Claessens verbond de helft van dit huis ende huizen OLV/0718, OLV/0719 en OLV/0720, tot borgstelling van Franchois van Caloen over 28-14-11 groten die hij schukldig is aan Herman de Jaegher, over pacht
9/08/1657: verkoop bij decreet - Dit huis en het huis OLV/0718 worden bij decreet verkocht aan Marin de Vos wegens een achterstallige rente
9/01/1659: transport - Marin de Vos et uxor transporteren aan Marcus Claeijssens alle rechten die zij aan dit huis en het huis OLV/0718 verworven, na vereffening van de uitstaande schulden
11/10/1673: verkoop - Marcus Claeijssens, Herman de Saeghere et uxor, Frans de Queckere et uxor, Jan de Clerck et uxor, voorts Herman de Saeghere en Frans de Queckere als voogden van Pieter Claeyssens fs Pieter, voorts Willemynken de Costere, met toestemming van de overziender van de wezen, verkopen dit huis en het huis OLV/0718, aan Adriaen van Gendt
9/09/1679: rente - Jan Muijlaert en Petronelle van Gendt zijn echtgenote, bezetten op 1/3 deel van dit huis en het huis OLV/0718 en op het huis OLV/1065, een rente van 05-00-00 groten de pen 20, tvv Marie Coralie en Philippine Terese, de twee kinderen van Jaecques van Ockerhout
15/05/1684: rente - Adriaen van Gent laat arrest doen op het derdedeel van dit huis, toekomende aan Jan Mulaert de jonge, ingevolge zijn huwelijk met de dochter van de arrestant, verder op 1/3 deel van het huis OLV/0718 en OLV/1065, wegens verhaal over een geldsom van 56-00-00 groten en over een geldsom voorgeschoten tot onderhoud van Adriaen, het kind van Jan Mulaert
11/01/1687: rente - Adriaen van Gendt fs Adriaen et uxor, bezetten op 1/3 deel van dit huis en de huizen OLV/0718 en OLV/1065, een rente van 03-00-00 groten de pen 20 tvv Marie Cornelie en Philippine Terese, de twee minderjarige kinderen van meester Jaecques van Ockerhoudt bij Adriaene Boury
12/02/1692: arrest - De weduwe van Fransois Gillebaert laat arrest doen op dit huis en het huis OLV/0718, op alle delen toekomende aan Jan Mulaert gehuwd met de dochter van Adriaen van Gendt, wegens verhaal over een som van 32-04-00 groten
16/02/1692: arrest - Livinus Maertens laat arrest doen op de delen van dit huis en het huis OLV/0718, toebehorende aan Jan Mulaert, causa uxoris erfgenaam bij het overlijden van Adriaen van Gent, wegens verhaal over een som van 10-00-00 groten, over de levering van koopmanschap, hoc quia vrimde
16/02/1692: arrest - Carolus van Laere laat arrest doen op de delen van dit huis en het huis OLV/0718, toekomende aan Jan Mullaert, causa uxoris erfgenaam van Adriaen van Gendt, wegens verhaal over een som van 06-11-06 groten, over de levering van koopmanschap hoc quia vrimde
23/04/1692: arrest - Jan Bruneel, brouwer van de Drie Meunicken, gehuwd met de weduwe van Jan Feijts, laat arrest doen op de delen van dit huis en het huis OLV/0718, toekomende aan Jan Mulaert, gehuwd met de dochter van Adriaen van Ghendt, om daaraan te verhalen, de som van 02-16-08 groten over de levering van twee tonnen groot bier et hoc quia vrimde
14/05/1692: rente - Elisabeth Cortens, weduwe en eigenaarster ten sterfhuize van Adriaen van Gendt, bezette op dit huis en het huis OLV/0718, een rente van 05-00-00 groten de pen 22, tvv Pieter Smeuck (of de Smuyck).
23/02/1693: rente - Elisabeth Cortens, weduwe van Adriaen van Gendt, bezette op dit huis en het huis OLV/0718, een rente van 04-10-10 groten de pen 22, tvv de Eerw. Heren van 't kapittel van St Walburga
18/02/1694: arrest - Pieter Lovenij laat arrest doen op dit huis en OLV/0718, op het gedeelte toekomende aan Elisabeth Cortens, weduwe van Adriaen van Ghendt, wegens verhaal over een som van 100-00-00 groten
28/09/1694: rente - Elisabeth Cortens, weduwe van Adriaen van Ghendt, bezet op dit huis en op OLV/0718, een rente van 13-16-09 groten de pen 20, tvv het ambacht der Kulkstikkers, ter acceptatie van Gheeraard Verplancke, deken en Jan Bouvij, vinder
15/03/1700: verkoop - Elisabeth Cortens, weduwe van Adriaen van Ghent, verkoopt dit huis en het huis OLV/0718 aan Fransois de Corte
8/02/1762: verkoop - Jacques Logghe, rendant en gemachtigde over de erfgenamen ten sterfhuize van Fransois de Corte, verkoopt dit huis en het huis OLV/0718, aan Bartholomeus Daenijnck
7/10/1776: rente - Dit huis is belast met een rente van 20-00-00 groten de pen 20, tvv Joannes Vandemaele, als in OLV/0719 p.r. 4345
24/11/1787: arrest - Louis Fransois Verhulst laat arrest doen op dit huis en het huis OLV/0718 toebehorende aan Bartholomeus Daeninck, voorts op de delen van de huizen OLV/0122, OLV/0123 en OLV/0351, verder op de delen van de huizen JAK/1633 en JAK/0188 toekomende aan Bartholomeus Daeninck, wegens verhaal tot een som van 430-01-03 groten, over de levering van zeep
16/01/1789: arrest - Louis Fransois Verhulst laat arrest doen op dit huis en de huizen OLV/0718 en OLV/0719 toebehorende aan Bartholomeus Daeninck, voorts op gedeelten van de huizen OLV/0122, OLV/0123 en OLV/0351 alsook op de huizen JAK/1663 en JAK/0188, wegens verhaal tot een som van 336-11-08 over de koop en levering van zeep
16/01/1790: arrest - Louis Verhulst laat arrest doen en het arrest van 16-01-1789 vernieuwen gedaan op dit huis en de huizen OLV/0718 en OLV/0719 en op de delen van de huizen OLV/0122 en OLV/0123 en OLV/0351 en op delen van de huizen JAK/1663 en JAK/0188, wegens verhaal over een som van 2640-05-00 groten over de koop en levering van zeep
15/01/1791: arrest - Het arrest van 16-01-1789 en 16-01-1790 worden herhaald
28/04/1791: rente - Eugenius Augustinus Hermans, gemachtigde over Bartholomeus Danijnck et uxor, bezette op dit huis en de huizen OLV/0718 en OLV/0719, een rente van 15-00-00 groten de pen 20, tvv Fransois Daeninck
9/05/1792: verkoop - Bartholomeus Daeninck et uxor verkopen dit huis en de huizen OLV/0718 en OLV/0719 aan Alexander Daeninck, hun zoon
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be