Back to top

Stoofstraat 3

referentie OLV/0712
Part
Zestienstraat Walplatse
Oud huisnummer C9/25
Adres Stoofstraat 3
Adrescode 800003400003
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis is in eigendom van Antheunis Ghijselin
29/12/1584: verkoop - Antheunis Ghijselin en de erfgenamen van zijn echtgenote verkopen dit huis, OLV/0713, OLV/0714 en OLV/0715 aan Jan de Donckere en Niclaes du Bois. Lasten : 0-3-2 landcijns en 0-5-0 pen 18 samen met het huis van Domijn Dierijcx. Dit huis betaalt de landcijns, het andere de losrente
9/05/1586: verkoop - Jan de Donckere verkoopt de helft van dit huis, OLV/0713, OLV/0714 en OLV/0715 aan Niclaes du Bois
27/06/1586: lopende schuld - Nicolaes du Bois verbindt dit huis, OLV/0713, OLV/0714 en OLV/0715 in een lopende schuld van 15-0-2 t.v.v. Joos Vrombout
27/10/1597: verkoop - Nicolaes du Bois en echtgenote verkopen dit huis, OLV/0713, OLV/0714 en OLV/0715 aan Jooris Phariseeus
24/01/1645: rente - Adriaen van Loo en echtgenote zetten een rente van 4-10-0 pen 18 t.v.v. het weeskind Elisabet
24/01/1645: rente - Adriaen van Loo en echtgenote zetten op de gekochte huizen een rente van 4-0-0 pen 18 t.v.v. Adriaen Phariseus
24/01/1645: verkoop - Adriaen Phariseeus en echtgenote (7/12) en de voogden van Elisabet, het minderjarige kind van Guillaume bij Elisabet Puet (5/12) vekropen dit huis, OLV/0713, OLV/0714, OLV/0715 en OLV/0716 (nu vier woningen) aan Adriaen van Loo
28/02/1646: arrest - Er werd arrest gedaan op dit huis. Zie OLV/0713
13/06/1646: rente - Het huis werd belast met een rente van 0-20-0 pen 18. Zie OLV/0713
28/01/1650: rente - Adriaen van Loo en echtgenote zetten op dit huis, OLV/0713, OLV/0714 en OLV/0715 een rente van 2-0-0 pen 18 t.v.v. Marie vande Haeghe, weduwe van Cornelis de Roose
5/06/1658: verkoop - De weduwe van Adriaen van Loo en bezitter van zijn bekommerd sterfhuis verkoopt dit huis, OLV/0713, OLV/0714 en OLV/0715 aan Jan du Bloy
17/03/1695: rente - Er werd een rente van 15-0-0 bezet t.v.v. de weduwe van Thomas de Bane. Zie JAN/0192
28/03/1696: arrest - Er werd arrest gedaan op verzoek van de weduwe van Thomaes de Baene. Zie DON/0865
27/04/1697: arrest - Er werd arrest gedaan op verzoek van Pieter Louveny. Zie OLV/0035
21/05/1697: verkoop - Meester Frans Dominicus Pieterssens, weduwnaar van Cathelyne Deblon, Frans Allaert en meester Emilianus van Houcke, voogden van de zes kinderen van Pieterssens, verkopen dit huis, OLV/0713, OLV/0714 en OLV/0715 (nu vijf huizen) aan Pieter Heindricx
22/04/1698: rente - Pieter Heindricx en echtgenote bezetten op de vijf huisjes (dit, OLV/0713, OLV/0714 en OLV/0715) een rente van 8-6-8 pen 20 t.v.v. Cornelis Haegeman
30/01/1711: transport van rente - Cornelis Haegeman transporteert de rente van 8-6-8 pen 20 t.v.v. Marie de Crits
6/10/1713: verkoop - Pieter Heindricx en echtgenote verkopen dit huis, OLV/0713, OLV/0714 en OLV/0715 (vijf woningen) aan de voorkinderen van Bartholomeus de La Neve bij Isabelle de Cnyf, ter acceptatie van Cornelis Vereecke, voor de som van 220-0-0. Vereecke en echtgenote hebben die som geschonken aan de kinderen maar behouden het vruchtgebruik van de vijf huisjes
13/04/1729: verkoop - Bertholomeus Cornelis dela Neve en echtgenote en Isabelle Therese dela Neve verkopen dit huis, OLV/0713, OLV/0714 en OLV/0715 (vijf huisjes) aan Jaspar Bysée
25/06/1799: verkoop - Albert de Gheldere, weduwnaar van Isabelle Joets, rentenier, voor zichzelf en zijn meerderjarige kinderen Isabelle en Anna de Gheldere en voor zijn minderjarige kinderen Albert, Joanne en Augustinus de Gheldere, verkoopt dit huis, OLV/0713, OLV/0714 en OLV/0715 aan Frans Marlier, rentenier. (Notaris Joseph vander Hofstadt
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be