Back to top

Walplein 38

referentie OLV/0709
Part
Zestienstraat Walplaetse
Oud huisnummer C9/32, C9/31, C9/30, C9/29, C9/28
Adres Walplein 38
Adrescode 800003650038
Geschiedenis verkoop - De weduwe van Joos Ysenbaert verkoopt dit huis aan Pieter Ysenbaert
verkoop - Laureyns Paternoster ook i.n.v. zijn echtgenote, van Pieter van Cuyl en zijn echtgenote, en van Marie Verhulst, weduwe van Jan Carel Holvoet, verkoopt dit huis aan Pieter Madère
1/01/1580: Dit huis met een poort en een stuk land ernaast is eigendom van Jan Wilzoets
20/02/1587: verkoop - Jan Wilzoets verkoopt dit huis aan Joos Ysenbaert. Het is belast met servitudes en verschillende renten o.a. ten voordele van de erfgenamen van meester Jan de Blazere en van het godshuis van St.-Juliens
2/03/1591: verkoop bij decreet - Dit huis is bij decreet verkocht aan het godshuis van St.-Julien in Brugge. ZIE OLV/0708
20/03/1591: transport - Dit huis behoort nu toe bij transport aan Joos Ysenbaert
4/07/1636: verklaring van verhuren - Josyne Bailleul ook i.n.v. haar minderjarige kinderen met wijlen Pieter Ysenbaert, en meester Guilliame de Clercq, gehuwd met Cathelyne fa van de voornoemde Pieter, bekennen dit huis verhuurd te hebben aan Guilliame van Cotengys voor 6 jaar tegen 16-0-0 per jaar
19/11/1637: verkoop van vruchtgebruik - Het recht op vruchtgebruik van dit huis wordt verkocht aan meester Guilliame le Clercq. Zie DON/0305
15/12/1643: verkoop - De erfgenamen van Pieter Isenbaert verkopen dit huis aan Barbara Beerblock
6/04/1666: rente - Barbele Beerblock bezet op dit huis een rente van 15-0-0 penn.20 ten voordele van Mr. Alexander de Meulenaere
18/06/1669: verkoop - Barbel Beerblock verkoopt dit huis aan Cathelyne de Cautere, weduwe en bezitter van het sterfhuis van Pieter Isenbaert
18/06/1669: lopende schuld - Cathelyne de Cautere weduwe van Pieter Isenbaert verbindt dit huis in een lopende schuld van 100-0-0 ten voordele van haar dochter Cathelyne Isenbaert
15/12/1670: inbeslagneming - Dit huis wordt in beslag genomen op verzoek van Eleonora van Nieuwmunster fa Hendrik uit Gent ten laste van de weduwe van Pieter Isenbaert. Beiden zijn in een proces verwikkeld voor de Raad van Vlaanderen
9/01/1672: rente - De weduwe van Pieter Isenbaert bezet op de helft van dit huis een rente van 5-0-0 penn.20 alsook op OLV/0710, zijnde 3 woonhuizen, ten voordele van de twee minderjarige kinderen van de overleden Adriaen van Troostenberghe, ter acceptatie van hun voogd Beernaerd van Troostenberghe
1/07/1672: verkoop - De weduwe van Pieter Isenbaert verkoopt dit huis aan Margriete Isabele de Matança, douarière van Robert Reingodt
27/06/1674: arrest - Jan Baptist van Thienen doet arrest op dit huis toebehorende aan de douarière van Robert Reyngodt omwille van niet betaalde medicamenten door haar en haar vader Frans van Thienen gebruikt
19/11/1674: arrest - Jacques de Gheldere doet arrest op dit huis ten nadele van de douarière van Robert Reyngout
20/01/1725: verkoop - Vincent de Reyngodt verkoopt dit huis aan Frans Verhulst
5/10/1731: borg - Franchois Verhulst en echtgenote verklaren dit huis als waarborg te geven aan de hertog van Ursel, voor de bediening van de stok van de parochie en heerlijkheid van Oostkamp en voor de "nieuwen" van Beernem. Aldus wordt het sterfhuis van Ferdinand de Bonduwe, alsook Dominicus Verhulslt, ontlast van hun borg
11/04/1775: verkoop ten titel van gelijkstelling van kinderen - Pieter Madère en echtgenote verkopen dit huis ten titel van gelijkstelling van hun kinderen aan Malchior Madère, hun zoon
15/04/1777: rente - Melchior Madère en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 10-0-0 penn.20 ten voordele van Livina Albertina Boddins
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be