Back to top

Den Fynenbuyc, Walplein 29

referentie OLV/0704
Part
Huisnaam Den Fynenbuyc
Zestienstraat Walplatse
Oud huisnummer C9/35
Adres Walplein 29
Adrescode 800003650029
Geschiedenis 1/01/1580: Het hoekhuis "Den Fynenbuyc" is in eigendom van Jooris van Keijschote
26/02/1598: rente - Rombout van Keyschote en echtgenote zetten een rente van 2-5-0 pen 16 t.v.v. het godshuis Sint-Nicolaes. Er zijn dienstbaarheden met OLV/0705. Lasten : 0-25-0 parisis landcijns t.v.v. de Eekhoutabdij ; 2-10-0 pen 18 t.v.v. de Sint-Donaaskerk ; een rente samen met OLV/0705 komt volledig ten laste van het andere huis
6/05/1614: rente - Rombout van Keyschote en echtgenote zetten een rente van 4-0-0 pen 16 t.v.v. Guillaume en Chaerles de Dorpere
16/03/1660: rente - Het huis werd belast met een rente van 7-5-9 pen 16. Zie OLV/1650
29/07/1662: verkoop - Cornelie van Keijschote, weduwe van Lodewick de Deijstere de oude, en Lodewick de Deijstere en echtgenote verkopen het huis aan hun broer en oom Jan Baptiste van Keijschote
16/12/1665: rente - Cornelie van Keijschote, weduwe van Lodewijck de Deijstere, zet op dit huis, OLV/0705, OLV/0706, OLV/0707 en OLV/0708 een rente van 6-0-0 pen 18 t.v.v. Pauwels Dierkens de jonge
18/08/1666: rente - De weduwe van Lodewick de Deijstere zet een rente van 10-0-0 pen 18 t.v.v. Pauwels Dierkens de jonge
31/08/1666: rente - De weduwe van Lodewick de Deijstere zet een rente van 6-0-0 pen 18 t.v.v. Anna Dierkens
6/05/1667: rente - De weduwe van Lodewick de Deijstere zet een rente van 4-0-0 pen 18 t.v.v. Marie Dierkens
28/05/1667: lopende schuld - De weduwe van Lodewick de Deijstere verbindt dit huis en OLV/0707 in een schuld van 123-10-11 (met aftrek van 14-0-0 die reeds betaald zijn) en 1-15-8 die haar zoon Lodewick de Deijstere de jonge schuldig was aan Anna van Berchem, weduwe van Jan Melaerts, en waarvoor de weduwe de Deijstere zich borg had gesteld
24/04/1668: rente - Lodewick de Deijstere en echtgenote zetten op dit huis en OLV/0707 een rente van 6-0-0 pen 18 t.v.v. Pauwels Dierkens de jonge (1/2) en t.v.v. Marie Dierkens (1/2)
27/10/1668: rente - Lodewijck de Deijstere en echtgenote zetten een rente van 10-0-0 pen 18 t.v.v. Pauwels Dierkens de jonge (1/2) en Marie Dierkens (1/2)
13/11/1668: verkoop - Lodewick de Deijstere en echtgenote verkopen deze partij aan Christiaen de Vos
23/02/1690: transport van rente - De rente van 10-0-0 pen 20 (dd. 18-08-1666) en de helft van de rente van 10-0-0 pen 18 (dd 20-10-1678) zijn toegekend aan Pauwels Dierkens. Zie JAK/1686
22/05/1710: verkoop - Christiaen de Vos, meester Jan Frans de Vos en echtgenote verkopen deze partij (een huidenvetterij met toebehoren van vetkuipen, caeckkuipen (een soort tonnen), logie en andere) aan Boudewyn Roels
4/09/1738: rente - Een deel van het huis werd belast met een rente van 15-0-0 pen 20 t.v.v. Rochus Emmery. Zie NIK/1153
22/09/1760: verkoop - Meester Jacobus Roels, voor zichzelf en familie en als voogd naast Niclaeijs van Zande van Boudewyn Roels, zoon van Boudewijn, en Joseph en Ollivier Roels, zonen van Joseph, verkopen dit huis aan Jan Holvoet. Joseph en Ollivier verklaren als voogden van Marie Anne Jacobus en Boudewyn Roels, de kinderen van Joseph die het sterfhuis nog in beraad houden, dat ze de verkoop niet zullen tegenspreken op het ogenblik dat de wezen hun erfenis innen
13/08/1782: verkoop - Pieter Kinjedt, gemachtigd door Marie Verhulst, weduwe van Jan Carel Holvoet, door Marie Holvoet, ongehuwd meerderjarig, en door het Land van het Vrije voor de drie minderjarige kinderen van Marie Verhulst, nl. Isabelle, Caroline en Joannes Holvoet, verkoopt het huis aan Pieter van Cuijl
13/08/1782: rente - Pieter van Cuijl en echtgenote zetten op het huis en huidenvetterij een rente van 18-0-0 pen 25 t.v.v. Marie Verhulst, weduwe van Jan Carel Holvoet (1/2) en t.v.v. de meerderjarige Marie Holvoet en de wezen Isabelle, Caroline en Joannes Holvoet (elk 1/8), dit ter acceptatie van Pieter Kinjedt
3/06/1786: arrest op rente - Het deel van de rente van 18-0-0 pen 25 (hierboven vermeld) dat Conrardus Sporckman via zijn echtgenote zou toekomen, wordt in beslag genomen tot bezetting van een obligatie van 150-0-0 kapitaal en intresten, op verzoek van de paters Predikheren te Brugge. Zie JAK/1300
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be