Back to top

Walplein 26

referentie OLV/0697
Part
Zestienstraat Walplatse
Oud huisnummer C10/77
Adres Walplein 26
Adrescode 800003650026
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis is in eigendom van Pieter van Craeijenbrouck
28/06/1584: erfenisverdeling - Bij de verdeling tussen de weduwe van Pieter van Craijenbrouck en Balten Stuvers, via zijn echtgenote enige erfgenaam van Pieter, werd overeengekomen dat de weduwe alleen gerechtigd blijft in 1/2 van dit huis en OLV/0698. Lasten : 0-30-0 par landcijns, 0-20-0 pen 18 (waarvan dit huis slechts 0-5-0 geldt), en 0-26-0 par landijns en 0-10-0 eeuwige rente
13/08/1648: verkoop - De weduwe van Pieter Verbiest (1/3 in 1/2), de voogden van de kinderen van Pieter Verbiest bij Catharine Daens en de voogden van de kinderen van Verbiest bij de comparante (1/2) verkopen dit huis en het huis en erf OLV/0698 aan de weduwe van Jan Sale
28/08/1657: rente - Deze partij is belast met een rente van 6-0-0 pen 16. Zie OLV/0696
12/02/1670: rente - Jan Heije en echtgenote zetten een rente van 6-0-0 pen 20 t.v.v. Gilles van Tours
12/02/1670: verkoop - Jan Sale en echtgenote, Niclaeis Sale en echtgenote, Elisabeth Sale, weduwe van Lucas Wulpit, Petronelle en Therese Sale verkopen deze partij aan Jan Heije
1/12/1679: verkoop - Caerel Saele en echtgenote, Frans Heije en echtgenote, Caerel en Jan Termeulen, voogden van de vijf kinderen van Niclaeijs Saele, verkopen hun erfdelen aan Jan Heije, die reeds de overige delen bezit
23/07/1683: arrest - Louijs le Droit, agent van de graaf van Ursel, liet arrest doen op het huis van Jan Heije wegens een schuld van 125-11-10 voor de aankoop van brandhout te Oostkamp op 14-12-1682
24/01/1690: verkoop - Jacob van Caeijseele en echtgenote, de voogden van de vier kinderen van Jan Heije bij Anna Perquier, verkopen deze partij en een gemeenschappelijke gang of straatje die zij in cijns hebben van de stad, aan Jacob van Kerckhove
25/02/1727: schuld - Het huis is verbonden in een schuld van 200 guldens voor de titel klerikaal van Rochus vanden Kerckhove. Zie DON/1250
15/03/1753: verkoop - Joannes Beckers, gemachtigd door Jacob vande Kerckhove, door Jacob Proot en echtgenote, Marie Proot, Lodewyck van Vyve en echtgenote, Joseph vande Bussche en echtgenote, door Thomas van Doorne en echtgenote, Rochus vande Kerckhove, Anna Ritsin, weduwe van Michiel vande Kerckhove, en door de voogden van Michiel, zoon van Michiel vande Kerckhove, verkoopt deze partij aan Eugenius de Grieck
24/12/1759: rente - Eugenius de Grieck en echtgenote zetten op deze partij een rente van 3-12-0 pen 25 t.v.v. de wees Anthone Verhelle, zoon van Carel, ter acceptatie van Frans de Witte
11/05/1771: transport - Anthonius Verhelle transporteert de rente van 3-12-0 aan de Bonnefanten van de Sint-Jacobskerk
23/05/1788: verkoop - Eugenius de Grieck, weduwnaar van Marie Magdalene de la Faillie, verkoopt dit huis aan zijn zoon Pieter de Grieck
8/01/1794: herbezetting rente - Pieter de Grieck en echtgenote geven te kennen dat wijlen hun vader Eugenius de Grieck op 07-12-1781 een rente van 30-0-0 pen 20 (kapitaal 600-0-0) had toegekend t.v.v. Francisca de Baij. De rente was bezet op OLV/0700, maar dit huis werd ondertussen verkocht aan Frans de Laere. Het huis moet ontlast worden van die rente. De comparanten herbezetten de rente op dit huis met land (eertijds twee woningen)
24/05/1797: verkoop - Het huis is verkocht aan Hermanus Harten. Zie OLV/0699
22/12/1797: rente - Het huis met toebehoren is belast met een rente van 8-5-0 pen 5,5 aan de fondatie van Jo. van Zandijcke t.v.v. het godshuis het Godericx Convent. Zie OLV/0699
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be