Back to top

Walplein 20

referentie OLV/0691
Part
Zestienstraat Walplaetse
Oud huisnummer C10/81
Adres Walplein 20
Adrescode 800003650020
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis is eigendom van Joos van Schriecken
21/01/1593: verkoop - De weduwe van Joos van Schriecken vekroopt dit huis aan Joos van Moerkercke. Het is belast met een rente van 0-34-0, een kapoen, een potn vlas en 50 houten schotels en met rente t.v.v. van Michel Ingheman, Claeis Jolyt en Claeis Rombaut. Er is ook sprake van een huis staaende te "Schreyboome". De verkoopster behoudt het vruchtgebruik van dit huis
16/03/1609: schenking onder levenden - De weduwe van Joos van Moerkercke schenkt dit huis onder levenden aan de weduwe van Joos Verschrieck
10/10/1609: schenking onder levenden - De weduwe van Joos Verschrieck schenkt dit huis onder levenden aan meester Jaecques van Hecke
12/07/1619: verkoop - Meester Jacques van Hecke verkoopt dit huis aan Catelyne Martein
12/07/1619: lopende schuld - Catelyne Martein verbindt dit huis in een lopende schuld van 50-0-0 t.v.v. meester Jacques van Hecke
20/07/1619: rente - Catelyne Martein bezet op dit huis een rente van 2-0-0 penn.16 t.v.v. Janneken Truwant
29/10/1625: rente - Catheline Gillis, weduwe van Jan Martain, bezet op dit huis een rente van 0-20-0 penn.18 t.v.v. Bouduyn Mulier
18/11/1638: verkoop - Andries fs Jan Martein, meerderjarige jongman, erfgenaam van het sterfhuis van Cathelyne Gillis, weduwe van Jan Martein, verkoopt dit huis aan Jacques Lambrecht
19/02/1647: verkoop - Jacques Lambrechts en echtgenote verkopen dit huis aan de weduwe van Jaspar vanden Berghe
19/02/1647: verband - De weduwe van Jaspar vanden Berghe verbindt dit huis in een lopende schuld van 150-0-0 ten voordele van Jacques Lambrecht
16/07/1648: verkoop bij decreet - Jaecques Lambrecht koopt dit huis als schuldeiser van de som van 89-0-0
11/09/1655: arrest - Jacques Lambrecht doet arrest op dit huis. ZIE OLV/0266
22/06/1660: arrest - Cornelis Boudens de oude doet arrest op dit huis dat toebehoort aan Jacques Lambrecht
25/06/1660: verkoop - Jaecques Lambrecht, weduwnaar, bezitter van het sterfhuis van zijn echtgenote Marie van Hende, verkoopt dit huis aan Franciscus Berot, na zijn kinderen op de hoogte hiervan gesteld te hebben
15/10/1696: verkoop - Marie Mattyn, weduwe van Louis Baccus, verkoopt dit huis aan Niclays Foulon, die het op 25.06.1660 gekocht had.
28/09/1756: verkoop - Het huis is verkocht aan Melchior Everaert. ZIE OLV/0693
24/10/1765: verkoop - De helft van dit huis wordt verkocht aan Pieter Franciscus van Wambeke, zie OLV/0693
7/04/1791: verkoop - Dit huis wordt verkocht aan Petrus Joannes van Wambeke. ZIE OLV/0693
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be