Back to top

Walplein 19

referentie OLV/0690
Part
Zestienstraat Walplaetse
Oud huisnummer C10/82
Adres Walplein 19
Adrescode 800003650019
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis is eigendom van de weduwe van Willem de Velare
28/06/1583: overeenkomst - De weduwe van Willem de Velare laat toe aan Loys Maleghys om aan een huis in de Wijngaardstraat OLV/0682 te metsen en te timmeren boven de gang van het huis liggende tussen zijn huis en het huis van Franciscus Suis, mits bepaalde voorwaarden. Loys moet op eigen kosten de voorpoort van dezelfde gang dragen en de voornoemde weduwe moet een sleutel krijgen en vrije doorgang hebben. Het huis van de weduwe is aldus verbonden met dit van voornoemde Loys in de WQijngaardstraat OLV/0682
14/07/1622: verkoop - De erfgenamen van Catheline fa Willem de Velare, weduwe van Pieter Gillis, verkopen de 3/4 van dit huis aan Boudwijn Mulier die reeds 1/4 ervan bezit.
3/06/1624: verkoop - Boudwijn Mulier en echtgenote verkopen dit huis aan Joos de Grieck
4/11/1643: verkoop - Joos de Grieck de jonge en echtgenote, Clement Neuben (?) en echtgenote Tanneken de Grieck, alsook Daniel Pluvier en echtgenote Mayken de Grieck, verkopen 3/4 van dit huis aan Mecheligne vanden Abeele
1/03/1645: rente - Mecheline vanden Abeele bezet op dit huis een rente van 8-0-0 penn.16 t.v.v. Jan Neyts. Borgen zijn : Daniel Pluvier, Joos de Grieck de jonge, Jan vanden Abeele
15/10/1646: arrest - Jan vande Pitte i.n.v. de weduwe van Pieter Huus, doet arrest op dit huis van de weduwe van Marijn de Grieck
8/12/1663: verkoop - Mechelyne vanden Abeele, weduwe van Marijn de Grieck, verkoopt dit huis aan Jan Hebbelynck
23/02/1664: rente - Jan Hebbelynck en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 9-7-6 penn.16 t.v.v. Lenaerde Arents
29/11/1687: rente - Jacquemynken de Kiere, weduwe van Jan Hebbelynck, en bezitter van zijn sterfhuis, mits de uitkoop gedaan tegenover zijn erfgenamen, bezet op dit huis een rente van 5-10-0 penn.20 t.v.v. Carolus Guillielmus Potvliet, het minderjarige kind van Guillaume Potvliet, ter acceptatie van meester Ferdinandus Potvliet, zijn voogd
19/02/1688: Tot dit huis behoort ook een gang. ZIE OLV/0683 -
8/06/1694: verkoop - Guillaume Cools en echtgenote, voordien weduwe van Jan Hebbelynck, verkopen een uitgang en stuk grond hiertoe dienende, groot 3 voeten breed en 2 roeden lang aan Joannes vander Schelde
6/11/1710: verkoop - 3/4 van het stuk grond van vorig artikel wordt verkocht aan Jacob de Wilden. ZIE OLV/0683
6/11/1710: rente - Het stuk grond uit vorige artikelen wordt belast met een rente van 13-10-0 penn.20 t.v.v. Jacques Lucas
13/06/1713: transport van rente - De rente van 13-10-0 bezet op 06.11.1710 wordt getransporteerd aan Jan Winnens
11/07/1714: rente - Guille Cools en echtgenote, voordien weduwe van Jan Hebbelynck, bezet op dit huis een rente van 2-15-0 penn.20 t.v;v. Pieter vande Kerkhove
24/03/1722: overname - Het deel van de rente van 13-10-0 penn.20 wordt toegekend aan Willem Vermeulen door zijn overleden vrouw Eleonora Huyssens, weduwe van Jan Winners, door deurwaarder Huys op verzoek van Jacques de Lye. ZIE OLV/0789
28/01/1723: verkoop - De uitgang en het stuk grond, vermeld op 08.06.1694, wordt verkocht aan Balthazar Schramme. ZIE OLV/0683.
11/10/1724: overname van rente - De rente van 13.10.0 penn.20, bezet op het stuk grond op 06.11.1710 verkocht, behoort nu toe aan Gilles Verplancke. ZIE JAN/1293
13/01/1725: verkoop - Jaecquemynken Beel, weduwe en erfgename van Guille Cools, verkoopt dit huis aan Jacob Vervaecke
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be