Back to top

in 1786 vermeld als de Grote Boone, Walplein 18

referentie OLV/0689
Part
Huisnaam in 1786 vermeld als de Grote Boone
Zestienstraat Wyngaertplatse
Oud huisnummer C10/83
Adres Walplein 18
Adrescode 800003650018
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis is eigendom van Frans Suis. Voor alle inschrijvingen, tot 1636 zie OLV/0684
21/11/1636: verband - Jan Mahieu et uxor verbinden dit huis en de huizen OLV/0684, OLV/0685 OLV/0686, OLV/0687 en OLV/0688 in een som van 06-06-08 groten en 183-06-08 groten, tvv Jooris vanden Bon en Cornelis Beijts
21/11/1636: rente - Jan Mahieu et uxor bezetten op dit huis en de huizen OLV/0684, OLV/0685 OLV/0686, OLV/0687 en OLV/0688, een rente van 06-00-00 groten de pen 18, tvv Jooris vanden Bon en Cornelis Beijts
21/11/1636: verkoop - Jooris vanden Bon en Cornelis Beijts, elk met hun echtgenote, verkopen dit huis en de huizen OLV/0684, OLV/0685, OLV/0686,OLV/0687 en OLV/0688 aan Jan Mahieu
25/08/1642: verkoop - Jan Mahieu et uxor, verkopen de helft van deze partij aan Gijsebrecht en Anthone Ghyselinck en de andere helft aan Sebastiaen en Jacques Schacht
27/10/1676: verkoop - Frans Canneel et uxor, Cathelijne Ghyselinck, Josijne en Joanna Beijen, Joanna en Cathelijne Schacht, verkopen deze partij, zijnde vijf huizen, vroeger zes huizen, drie staande in de Wijngaertstraete en de andere twee aan de Walplatse, waarvan het hoekhuis een bakkerij is, aan Cornelis Calbout
27/10/1676: rente - Cornelis Calebout et uxor bezetten op deze partij, een rente van 10-00-00 groten, de pen 20, tvv Barbara Gherolf
9/03/1689: schuld - Marie de Munck, weduwe van Cornelis Calebout, erkent ontvangen te hebben de som van 70-00-00 groten Vlaams, uit handen van Frans Caelbout, voogd van de vier kinderen van Andries Cambier bij Marie Calbout, aan een intrest van de pen 20, waarin deze partij vebonden is
17/05/1692: verkoop - Francois Calebout et uxor, Jo. Margriete, Anna en Francoise Calebout, verkopen 4/5 delen van deze partij aan Jan Calebout
7/07/1706: rente - Jan Pardo en Valentine Jacobs, tevoren weduwe van Jan Calebout, zijn echtgenote, bezetten op deze partij, zijnde vijf huizen, tevoren zes, waarvan het hoekhuis een bakkerij is, een rente van 00-20-00 groten de pen 20, tvv autaer van Onze Lieve Vrouwe van Duffel te Wijngaerde
16/05/1707: verkoop bij decreet - Deze partij wordt bij dekreet verkocht, op verzoek van Marie Anna de Pruyssenare weduwe van Jacques Trystram, voorts Joannes Tristram en Jan Baptiste Vleys voorgden van dezelfde Jacques Trystram, wegens verhaal over een verlopen rente en andere schulden. De vermelde dekretanten zijn ook de kopers
16/07/1707: arrest - Petronelle Neveij laat arrest doen op deze partij, wezende een hoekhuis met vier huisjas daarmee samengaande, staande in de Wyngaert straete en in de straat leidende naar de Walplatse, toebehorende aan Jan Pardo, gehuwd met de weduwe van Jan Calebout, wegens verhaal over een schuld van 100-00-00 groten
22/03/1722: verkoop - Roeland de Gras, Heer van Bouchoutte, burgemeester van de commune van Brugge, verkoopt in deze hoedanigheid, over het bekommerde sterfhuis van Joanne Neveu, deze vijf huizen, waarvan drie staande in de Wijngaardtstraat en de andere twee in de straat die naar de Walplaats leidt, aan Ambrosius de Prez. Het hoekhuis is een bakkerij
12/03/1725: erfdienstbaarheid - Overeenkomst tussen de eigenaar van deze partij en het huis OLV/0683 betreffende erfdienstbaarheid, zie OLV/0683
8/05/1725: arrest - G. Abeels laat arrest doen op de rente van 10-00-00 groten, op deze partij bezet, toebehorende aan Ambrosius de Prez en ten voordele van Barbara Therese Rycquaert en nu ten voordele van haar erfgenamen, zijnde meester Dionisius Willaert en echtgenote Catharine Trystram en verschillende andere erfgenamen wonende te Ath over de betaling van lasten over deze erfenis
8/05/1725: arrest - G. Abeels laat arrest doen op de rente van 10-00-00 groten, bezet op de partij toebehorende aan Ambrosius de Prez, ten voordele van Barbara Therese Rycquaert en nu, overeenkomstig haar laatste wilsbeschikking van 25-09-1725 toebehorende aan haar erfgenamen Hr en Mtr Dionusius Willaert cause uxoris Catharine Trystram en anderen wonende te Aet, om daaraan te verhalen, de verschuldigde taksen
20/05/1730: cedering van rente - Meester Denijs Willaert, weduwnaar en bezitter ten sterfhuize van Jacoba Tristram, optredende in eigen naam en in naam van zijn twee minderjarige kinderen, met autorisatie van burgemeester en schepenen van de stad en haven van Nieuwpoort als oppervoogden, voorts Catherine Tristram en consorten, cederen aan Hr en Mtr Rochus vanden Kerckhove, de rente van 10-00-00 groten
28/09/1734: rente - Ambrosius de Prez et uxor bezetten op deze partij, bestaande uit vijf huizen, drie staande in de Wijngaert straete en de andere twee in de straat leidende naar de Walplaetse waarvan het hoekhuis een bakkerij betreft, een rente van 02-00-00 groten de pen 25, tvv Marie Dijnghens weduwe van Jacob vande Kerckhove
17/10/1739: afstand van rechten - Judocus de Prez et uxor, Jan de Prez et uxor, Judocus de Prez en Joan van de Kijnderen, voogden van Joanne, Marie, Cornelis en Alexander de Prez, geven te kennen dat zij afstand doen van hun rechten ten sterfhuize van hun vader en moeder, over de eigendom van deze vijf huizen, ten voordele van Marie Dijnghens weduwe van Jacob van de Kerckhove
15/09/1742: rente - Rochus vander Kerckhove, priester en kapelaan van de O.L. Vrouwe kerk verbindt de rente van 10-00-00 groten de pen 20, daterende van 27-10-1676, voor zijn klericale titel, ter ontlasting van het bisdom
23/10/1758: afstand - Adriane vande Kerckhove, echtgenote van Thomas van Doorne, optredende in eigen naam en als gemachtigde van haar echtgenoot, voorts Michiel vande Kerckhove et uxor, doen afstand van deze partij aan Rochus vande Kerckhove gerecht is het resterende derdedeel, voor gelijk advenant voor de rente van 10-00-00 groten
19/10/1759: arrest - Pieter Kinjedt laat arrest doen op deze partij van huizinge, staande in de Wyngaertstraete met de andere huizingen daar aan palende, welke bij het overlijden van Rochus vande Kerckhove gedevolveerd werden aan Anna Proot weduwe van Lodewyck van Vijve, wegens verhaal over een som van 75-00-00 groten
13/02/1761: verkoop - Michiel vande Kerckhove et uxor verkopen deze partij aan Joachim Watts
13/02/1761: verkoop - Adriane vanden Kerckhove, optredende in eigen naam en als gemachtigde over Thomas van Doorne haar echtgenoot, Jacob Proot et uxor, Theophilus de Laere et uxor, Anna Proot weduwe van Lodewyck van Vijve, Joseph vanden Bussche et uxor, verkopen 1/2 in de helft en 2/3 van de wederhelft van deze partij, eerder vijf huizen en daarvoor zes huizen, nu vier woonsten, aan Michiel vanden Kerckhove die gerecht is in de resterende delen
2/03/1761: rente - Joachim Watts et uxor bezetten op deze partij een rente van 04-10-00 groten de pen 22 1/2, tvv Heindrijck Watts
18/08/1768: rente - Joachim Watts et uxor bezetten op deze partij, vroeger zes huizen en nu vier, waarvan drie staan in de Wyngaert straete en één langs de weg die leidt naar de Walplaetse, waarvan het hoekhuis een bakkerij is, een rente van 15-00-00 groten de pen 20, tvv Fredericq Arents
26/01/1776: verkoop - Joachim Watts et uxor verkopen deze partij aan Joannes Evers
12/03/1785: rente - Deze partij is belast met een rente van 08-15-00 groten de pen 20 zoals in OLV/0875 p.r. 3707
12/01/1786: Overeenkomst - Joannes Evers, meesterbakker en echtg. Catharijne Doom sluiten een overeenkomst met hun gebuur Pieter Alvoet, eigenaar van OLV/0690, in verband met het optrekken van eenn gebouwtje palend aan de keuken van het huis van Alvoet in ruil voor 6-0-0. In deze inschrijving wordt de bakkerij vermeld als de Grote Boone
14/01/1786: Inbeslagneming - Op verzoek van Anna van Cuijl, begijn te Brugge, is dit huis in beslag genomen tnv Jonnes Evers en echtg. ivm met geleende gelden.
28/01/1786: Inbeslagneming - Op verzoek van weduwe Arents is dit huis in beslag genomen tnv Jonnes Evers en echtg. ivm met geleende gelden.
6/07/1786: verkoop - Ignace Pardo, burgemeester van de commune van Brugge, over de boedel van Joannes Evers et uxor, verkoopt dit huis aan Jacobus Boutens
20/08/1791: verkoop - Jacobus Bouttens de jonge, gemachtigde over Jacobus Bouttens d'oude et uxor zijn vader en moeder, verkoopt deze partij van huizinge aan Pieter Fonteijne
1/12/1797: verkoop - Pieter Fonteijne et uxor verkopen deze partij van huizinge, vroeger vijf huizen, daarvoor zes en nu vier, waarvan drie staande Wijngaerdstraete en één langs de weg leidende naar de Walplaetse, waarvan het hoekhuis een bakkerij betreft, aan Emanuel Dupuis
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be