Back to top

Oostmeers 105

referentie OLV/0615
Part
Zestienstraat Oostmeersch
Oud huisnummer C8/37
Adres Oostmeers 105
Adrescode 800002490105
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis en de blekerij aan het brugje zijn in eigendom van Jacques Slos
3/12/1585: erfenisverdeling - Jaecques Slos de oude en de voogden van zijn kinderen kwamen overeen dat Jaecques alleen gerechtigd zal blijven in de eigendom van dit huis en blekerij. Lasten : 0-7-9-22 landcijns t.v.v. diverse kerken, kloosters en dissen, 0-20-0 pen 18 t.v.v. Olivier Sproncholf
1/01/1599: Tot 1603 komt dit huis komt in dezelfde eigendom als de tien voorgaande huizen : OLV/0605, OLV/0606, OLV/0607, OLV/0608, OLV/0609, OLV/0610, OLV/0611, OLV/0612, OLV/0613 en OLV/0614. Zie voor deze periode : OLV/0605
29/12/1684: verkoop - Marie Francoise de Villegas, dochter van Meester Adriaen de Villegas en Marie Anna de Tollenaere, voorts meester Adriaen de Villegas als vader en vertegenwoordiger van Joanna Louijse de Villegas, zijn dochter bij Marie Anna de Tollenaere, die medecompareert hoewel ze nog minderjarig is, zeggen dit huis met toebehoren en het erf van de blekerij verkocht te hebben aan de infirmerie van de Wijngaard, via Michiel vander Plancke. De blekerij wordt op dat ogenblik gebruikt door Steven Hollebeke voor 30-0-0 per jaar, samen met een huisje met schalies gedekt ten noorden van de blekerij, en bijhorend erf. Het bleekhuis, spoelhuis en ander toebehoren blijven aan de pachter. Koopsom bedraagt 3100 gulden, 2 pistolen en 1 ducaton. Betalingsvoorwaarden worden geformuleerd
1/07/1688: verkoop - Marie Francoise de Villegas, dochter van Meester Adriaen bij Marie de Tollenaere, de voogden van de zes minderjarige kinderen van meester Adriaen bij Pieternelle vande Velde, verkopen het huis met toebehoren, een groot erf erachter dat een blekerij is, aan Michiel vander Plancke
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be