Back to top

Katelijnestraat 75

referentie OLV/0925
Part
Zestienstraat Sinte Catelynestrate
Oud huisnummer C12/16
Adres Katelijnestraat 75
Adrescode 800001550075
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis is eigendom van Michiel de Gryse
30/08/1580: lopende schuld - Clement de Moor verbindt dit huis in een lopende schuld van 50-00-00 groten tvv de weduwe en de kinderen van Michiel de Grijse
30/08/1580: verkoop - De weduwe en de voogden van de kinderen van Michiel de Grijse verkopen dit huis aan Clement de Moor, belast met een landcijns
28/09/1581: lopende schuld - Franchois Verstraete verbindt dit huis in een lopende schuld van 56-00-00 groten tvv Clement de Moor
28/09/1581: verkoop - Clement de Moor verkoopt dit huis aan Francois Verstraete, met de lasten
19/07/1583: rente - Franchois Verstraete bezette op dit huis een rente van 00-05-00 groten de pen 16, tvv de ambacht van de tijkwevers
13/10/1608: lopende schuld - Sijmon van Duynslaeghe et uxor verbinden dit huis in een lopende schuld van 22-08-00 groten, tvv Jan de Ruddere de stokhouder
13/10/1608: verkoop - De weduwe en erfgenamen van Clement de Moor verkopen dit huis aan Symon van Duynslaeghe, met de lasten
23/06/1609: verkoop - Sijmon van Duijnslaeghe et uxor verkopen dit huis aan Antheunis Ghijselin met de lasten van rente en lopende schuld
13/10/1611: verkoop - Het huis wordt verkocht aan Chaerles vanden Berghe
6/08/1621: verkoop - De weduwe en erfgenamen van Chaerles vanden Berghe verkopen de 5/6 delen van dit huis aan de drie kinderen van Gilles vanden Berghe, hun mede-erfgenamen, gerecht in het resterende zesdedeel
10/05/1622: arrest - Jaecques Petyt, optredende in eigen naam en als gemachtigde over Pieter Jacobs, laat arrest doen op dit huis, toebehorende aan Pieter vanden Berghe fs Gillis, wegens verhaal over schulden tegenover hemzelf en Pieter Jacobs
24/12/1622: verkoop - Pieter vanden Berghe en Jan Cornelis met hun respectievelijke echtgenoten verkopen 2/3 delen van dit huis aan Pieter de Keysere
16/09/1623: verkoop - Pieter de Keysere, gemachtigd over zijn echtgenote, verkoopt 2/3 delen van dit huis aan Joos de Grieck
10/09/1626: verkoop - Jan Bisschop, gemachtigde over Jan Claeys en zijn echtgenote Jaecquemynken vanden Berghe, verkoopt 1/3 deel van dit huis aan Jan de Moor
16/08/1630: verkoop - Jan de Moor et uxor en Joos de Grieck et uxor verkopen dit huis aan Maerten Bultynck
20/01/1642: arrest - J. Haechman, deurwaarder van de Raad in Vlaanderen, laat arrest leggen op de helft van dit huis, wegens verhaal over een som van 190-15-11 groten
4/02/1654: rente - Chaerles Bultynck, Jan vande Veerre en Janneken Bultynck, bezetten op de 2/3 delen van dit huis een rente van 00-20-00 groten de pen 16, tvv Margriete de Leiny weduwe van Jaecques Schouvlieghe
10/05/1656: verkoop - Chaerles en Jaecques Bultynck, beiden meerderjarige vrijgezellen, voorts Jan vander Veere en zijn echtgenote Janneken Bultynck, verkopen dit huis aan Cathelyne van Daele weduwe van Guillaume Verbeke
31/12/1696: arrest - Lodewijk vande Vivere, als voogd over Joseph Hyacintus fs Thomas Moerman laat beslag leggen op de beschikbare gedeelten van dit huis bij het overlijden van de weduwe ..... Timmerman, wegens uitstaande schulden van Maarten en Adriaen Timmerman
24/09/1711: verkoop - Fransois Elewout en Anna Timmerman verkopen dit huis aan Alberto vander Heyden
2/03/1730: verkoop - Dit huis behoort nu bij "vercavelinge" toe aan meester Joseph vanden Broucke, zie JAN/0336
5/06/1730: arrest - Op dit huis is beslag gelegd op verzoek van Jaecques Faveau wegens verhaal als in JAN/0336
6/11/1730: arrest - Op dit huis is beslag gelegd op verzoek van Joos de Vos wegens verhaal als in JAN/0336
10/07/1731: arrest - Op dit huis is beslag gelegd op verzoek van Jan Faveau als in JAN/0336
15/11/1731: verkoop - Dit huis is verkocht aan Jan Baptist van Setter als JAN/0336
3/09/1772: verkoop - Ignace van Setter et uxor, voorts Charles Reijneaux gemachtigde over de diverse crediteuren van de 1o. comparant, verkopen dit huis aan Pieter de Planter
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be