Back to top

Katelijnestraat 65

referentie OLV/0919
Part
Zestienstraat Sinte Catelynestrate
Oud huisnummer C12/12
Adres Katelijnestraat 65
Adrescode 800001550065
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis behoort toe aan de Cellebroeders
23/06/1598: Lopende schuld - Maerten Cloribus en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 56-7-6 tvv Jan de Ruddere
23/06/1598: Verkoop - De Cellebroeders verkopen dit huis aan Maerten Cloribus met voorwaarden en erfdienstbaarheden en een landcijns van 0-32-0 par. en verder 3-7-1 par. en 2 kapoenen voor een gang die naast dit huis ligt en voor 5 huisjes met erf die uitkomen op de Oude Gentweg
23/06/1598: Rente - Maerten Cloribus en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 0-20-0 pen 16 tvv Andries van Wymeersch
15/02/1602: Verkoop - Maerten Cloribus en echtgenote verkopen dit huis aan Andries van Wymeesch met 3-7-1 par. en 2 kapoenen en verder 3-0-0 pen 16, waarvan 0-20-0 tvv Jan de Rudder en de overige 2-0-0 tvv de koper
23/01/1604: Verkoop - Andries van Wymeesch en echtgenote verkopen dit huis aan Anthone Ghyselin met de voormelde landcijns en 0-32-0 par. landcijns tvv de Cellebroeders en 0-20-0 tvv Jan de Ruddere
5/12/1611: Verkoop - De Cellebroeders verkopen dit huis aan Michiel de Clerck de oudere met de lasten van 3-7-1 par. en 2 kapoenen en 0-20-0
1/09/1615: Lopende schuld - Vincent Romeyns en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 400 guld. tvv Michiel de Clercq de oudere
1/09/1615: Verkoop - Michiel de Clercq de oudere verkoopt dit huis aan Vincent Romeyns met lasten en met een landcijns van 0-32-0 par.
12/06/1617: Verkoop - Vincent Romeyns en echtgenote verkopen dit huis aan Adriaen de Ruest met 0-32-0 par. landcijns, verder de gang met 5 huisjes in de Oude Gentweg met 3-7-1 par. en 2 kapoenen, en 0-20-0 pen 16
11/09/1618: Rente - Adriaen de Ruest en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 2-10-0 pen 18 tvv Michiel de Bake
26/09/1619: Verkoop - De erfgenamen van Adriaen van Ruest verkopen dit huis aan Adriaen Eggheman en Jaecques de Beste, belast met 5 huisjes in de Oude Gentweg met 3-7-1 par. en 2 kapoenen landcijns en met 2-10-0 pen 18 tvv Michiel de Baecke
26/09/1619: Lopende schuld - Adriaen Eggehman en Jaecques de Beste en echtgenoten verbinden dit huis in een lopende schuld van 39-17-3 tvv de erfgenamen van Adriaen van Ruest.
26/09/1619: Lopende schuld - Passchyne Simoens verbindt dit huis in een lopende schuld van 60 £ tvv Adriaen Eggehman en Jaecques de Beste en echtgenoten.
22/11/1622: verkoop - Adriaen Eggehman en Jaecques de Beste en echtgenoten verkopen dit huis aan Passchyne Simoens.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be