Back to top

Katelijnestraat 49

referentie OLV/0910
Part
Zestienstraat Sinte Cathelynestrate
Oud huisnummer C12/4
Adres Katelijnestraat 49
Adrescode 800001550049
Geschiedenis 1/01/1580: Eigenaar - Pieter Houzet
21/01/1622: Verkoop - De erfgenamen van Elisabeth Huusset fa.Pieter echtgenote van Reynier Brugadeau en de zelfde Reynier met zijn tegenwoordige huisvr. verkopen dit huis aan Pieter Moens. Belast met 10 schell.gr.t'jaars en één kapoen landcheins tvv.de Eeckhout abdij te Brugge en 00-03-06 gr.t'jaars aan het commun van St-Jacob voorts 20 schell.gr.t'jaars den pen.18 tvv de gilde van het H.Sacrament in de St-Walburgakerk.
5/10/1623: Verkoop - De erfgenamen van Adriaenken Robaert laatst wed.van Pieter Housset verkoopt de 1/2 van dit huis aan Pieter Moens.
5/10/1623: Verband - Pieter Moens en Huisvr.verbinden dit huis in de som van 450 gulden tvv.de erfgenamen van Adriaenken Robaert.
17/10/1623: Rente - Pieter Moens en huisvr. bezetten op dit huis een rente van 02-10-00 gr.t'jaars den pen.16 tvv.Marie De Crits fa.Osten.
30/04/1624: Rente - Pieter Moens en huisvr. bezetten op dit huis en de twee voorgaande een rente van 06-10-00 gr. t'jaars den pen.16 tvv.Marc Woestland fs.Wouter.
2/11/1626: Arrest - Dit huis werd gearrsteert als voorgaande folio.
20/08/1627: Decreet - Dit huis behoort nu toe bij decreet aan Nicolas Van Thienen als OLV/0907.
13/03/1674: Rente - Jan Van Loo en huisvr. bezetten op dit huis een rente van 6£.gr.t'jaars den pen.18 tvv.de wed.van Matthijs Bouuaert en Isabelle Van Thienen.
13/03/1674: Verkoop - De wed.van Matthijs Bouuaert en Isabelle Van Thienen verkopen dit huis aan Jan Van Loo.
28/04/1674: Rente - Jan Van Loo en huisvr. bezetten een rente op dit huis van 02-10-00 gr.t'jaars den pen.20 tvv.Isabelle Van Thienen.
25/06/1675: Arrest - Maximiliaen Feytens dede doen arrest op dit huis eigendom van Jan Van Loo om verhaal van de som van 18-13-00 .
13/10/1676: Decreet - Dit huis werd verkocht bij decreet om verhaal van de som van 6£.gr t'jaars den pen.20 aan Isabelle Van Thienen en Laurentia Claysman laatst wed.van Matthijs Bouuaert.
12/11/1695: Verkoop - Niclays Van Liebeke machtig over josijne Van Liebeke wed. van Daniel Van Hulle verkoopt dit huis aan Steven De Vriendt.
28/01/1698: Overeenkomst - Er werd een contrakt opgesteld tussen de eigenaars van dit huis en het huis OLV/0911 over een vervallen muur.
16/05/1705: Rente - Jacob Van Cayseele en huisvr. bezetten op dit huis een rente van 06-13-04 gr. t'jaars den pen.20 tvv.Lieven Van Praet.
16/05/1705: Verkoop - Marie Staessens wed.van Steven Devriendt, Jan Devrient en huisvr., Jan Devrient en Jacob Provoost voogden van Maarten, Barbara, Cathelijne en Anna kinderen van Jacob Aernouts, Frans Devrient, Jacob Provoost en uxor, Christiaan Devrient en Jacob Provoost als voogden van Andries, Hypolitus, Isabelle en Petronelle kinderen van Steven De Vrient verkopen dit huis aan Jacob Van Cayseele.
16/07/1706: Transport van rente - Jaquemijnken Lootins laatst wed.van Lieven Van Praet transporteert een rente van 06-13-04 gr.t'jaars den pen.20 tvv.Christiaan De Vos.
9/12/1707: Arrest - Pieter Servaes dede doen arrest op dit huis om verhaal van de som 28-13-08 gr. wisselgeld over de koop en levering van ijzer. Ten nadele van Jacob Van Cayseele.
27/11/1719: Rente - Dit huis is belast met een grondrente van 18gr. t'jaars en 1/2 pond was tvv.de Eeckhout abdij als OLV/0908.
9/09/1726: Decreet - Joannes De Vos als enige erfgenaam van Christiaan De vos zijn vader om verhaal van 12-07-05 gr. over het verloop van een rente bezet op 26 mei 1705.
3/01/1727: Verkoop - Joannes De Vos en Joanna Clara Daelman zijn huisvr. verkopen dit huis aan Jan De Ville.
6/10/1727: Rente - Dit huis is belast met een rente van 10£.gr.t'jaars den pen.20 tvv.Petronelle Van Meunincxhove wed.van Hendrick De Pruyssenaere als OLV/0199.
15/06/1759: Verkoop - Cornelis Pluvier en Marie Therese De Ville zijn huisvr. verkopen dit huis aan Augustin François Vanden Broucke.
28/08/1759: Lijfrente - Franciscus Du Bois en huisvr. bezeeten op dit huis een lijfrente van 7£.gr t'jaars tvv.Augustin François Vanden Broucke.
28/08/1759: Verkoop - Augustin François Vanden Broucke verkoopt dit huis aan Franciscus Du Bois
11/09/1759: Rente - Franciscus Du Bois en huisvr. bezetten op dit huis een rente van 5£.gr. t'jaars den pen.20 tvv.Michiel Cortijn .
7/09/1761: Verkoop - Franciscus Du Bois en huisvr. verkopen dit huis aan Joanna Provoost.
17/08/1767: Rente - Joanna Provoost bezet op dit huis een rente van 5£.gr t'jjars den pen.20 tvv.Adrianne Westerhuyse wed.van Anthonius Cambronne.
9/12/1768: Rente - Joanne Provoost bezet op dit huis en OLV/0157(1) een rente van 10-14-04 gr.t'jaars den pen.20 tvv.Marie Verhulst wed.van Jan Carel Holvoet.
17/08/1770: Verkoop - Joanne Provoost verkoopt dit huis aan Joannes, Anna en Walburge Ameye.
28/02/1776: Rente - Joannes Ameye bezet op dit huis een rente van 01-03-04 pen 50 tvv Augustinus Dumont kanunnik van de parochiale kerk van Onze-Lieve-Vrouw in Brugge. Met de voorwaarde dat men deze rente na zijn dood overdraagt aan de kanunnikerij om het celebreren van 10 missen met "miserere in provondis" op zijn graf.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be