Back to top

Walplein 13

referentie OLV/0897
Part
Zestienstraat Walplatse
Oud huisnummer C10/87
Adres Walplein 13
Adrescode 800003650013
Geschiedenis 1/01/1580: Huis eigendom van Gillis Van Duvenede
2/05/1597: Verband - Henricus Van Heyendonck in naam van zijn echtgenote, erfgename van Bertholomeus Gote (of: Cote) verbindt dit huis en drie huizen staande aan de oostzijde van de Wollestraat JAN/0845,0846,0847, verder 2 huizen JAN/0817,0818, voorts nog 2 huizen JAN/0773,0774 in een lopende schuld van 16£.gr. tvv. Maarten Schoondijcke.
31/01/1603: Verkoop - Henricus Van Heyendonck en zijn echtgenote verkopen dit huis aan Pieter Verhaeghe met 29 gr.tjaars landscijns.
31/12/1604: Rente - Pieter Verhaeghe en huisvr. bezetten op dit huis en op het huis OLV/0900, en het huis "Den Anckere" op de Ankerplatse OLV/0766 voorts een huis beneden den Vlaminckbrugghe NIK/0732 een rente van 4£.gr.tjaars den pen.16 tvv.Jan Fabri.
3/07/1609: Verband - Pieter Verhaeghe en huisvrouw verbinden dit huis, het huis OLV/0900, twee huizen in de Wijngaardstraat OLV/0892, 0893, een huis beneden de Vlaminckbrugghe NIK/0732 in een lopende schuld van 164-01-09 tvv. Marcus Cassetta.
5/07/1613: Decreet - Dit huis en het huis OLV/0766 plus het huis NIK/0732 werden verkocht bij decreet tot verhaal van 4£.gr.tjaars toekomende Jan Fabri.
19/09/1614: Transport - Balthasar Van Blootackere en huisvr. transporteren aan Jan Vande Grave, aan Janneken en Jaquemijnken De Briatre, de onbejaarde kinderen van Jan De Briatre het deel waarop ze recht hebben uit voornoemde akte van decreet.
7/07/1618: Verkoop - Dit huis werd verkocht aan Charles Vande Berghe als folio OLV/0766.
14/12/1620: Verkoop - De wed. en de erfgenamen van Charles Vande Berghe verkopen dit huis aan Guiliame De Ceunijnck en Adriaen Imbona.
14/12/1620: Verband - Guiliame De Ceunijnck en Adrian Imbona en huisvrouwen verbinden dit huis in 49-18-04 tvv.de wed. en de erfgenamen van Charles Vande Berghe.
3/06/1622: Lopende schuld - Charles Le Merchier en huisvr. verbinden dit huis in een lopende schuld van 62-19-11 tvv. Guiliame De Ceunijnck, Adrian Imbona en Michel De Clercq d'oude.
3/06/1622: Verkoop - Guiliame De Ceunijnck, Adrian Imbona en Michel De Clercq d'oude en hun resp. huisvr. verkopen dit huis aan Charles Le Merchier.
18/07/1626: Verkoop - De 1/2 van dit huis is verkocht aan Guido Strabant als OLV/0379.
5/08/1627: Rente - Adriaen Huismaat en huisvr. bezetten een rente van 5£.gr. tjaars tvv.Guido Strabant en Jan Vande Berghe.
5/08/1627: Verkoop - Guido Strabant en Charles Le Merchier met hun huisvr.,Charles Le Merchier in naam van Jan Vande Berghe verkopen dit huis aan Adriaen Huysmaat.
19/09/1648: Verkoop - Hughe Le Cot machtig over Franciscus en Guileminus Dhilly gerecht door erfenis van Adriaen Huismaat verkopen dit huis aan Thomas De Costre.
4/05/1649: Verkoop - Joos Van Meenen machtig over Abraham Van Maldeghem gerecht in naam van zijn huisvr. uit de erfenis van Adriaen Huysmaat gaf gifte 1/2 en 1/4 in de helft van dit huis aan Clement Dropneu.
5/09/1657: Uitkoop - Jacques Synaeve als machtig over Jacques Vande Neste fs. Willem, Jan Seuremont in huwelijk met Elisabeth Vande Neste, Guille en Jacques Synaeve kinderen van voornoemde Jacques, Laurens Vanden Driesche erfgenaam van Marie Vanden Neste en Anna de wed.van Thomas de Costre verkopen aan Clement Dropneu.
19/09/1657: Arrest - Ferdinand Guillet dede doen arrest op dit huis waar Marie Vandeneste wed. van Adriaen Huismaat in woonde.
26/11/1657: Arrest - Anthone Plasschaert dede doen arrest op dit huis toebehorende Clement Dropneu om verhaal van achterstallige pachten als collecteur van fortificatie en dobbel tonnegeld de som van 51-16-00. Voorts als collecteur van stads klein bier de som van 08-04-00, verder als ontvanger van de gemene weide in de parochie van St-Kathelijne de som van 10£. landpacht van een partij land genaamt Daverloo Driesken.
8/04/1659: Arrest - Franciscus Verstraete dede doen arrest op dit huis toebehorende Clement Dropneu tot verhaal van 17-15-06 plus de som van 27-09-07 van stads dobbel tonnegeld voorts 27-17-07 aan de fortificatie voor de maand juli tot december 1658.
18/12/1660: Verkoop - Clement Dropneu en huisvr. verkopen dit huis aan Louis Vermeulen.
6/08/1710: Verkoop - 1/3 en 1/4 van deze partij die nu twee huisjes zijn werden verkocht aan de wed. van Jan Vander Meulen als JAK/0032.
5/06/1739: Verkoop - Ignatius De Smidt machtig over Marie Wouters douariere van Franciscus Vleys verkoopt 1/3 van deze twee huisjes aan Joanne Bernarde Vander Meulen douariere van Anthone Vande Bogaerde die gerecht was in de resterende 2/3.
6/07/1787: Verkoop - Pieter Kinjedt machtig over Donaas Vande Bogaerde verkoopt dit huis aan Jan Hollebeke.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be