Back to top

Wijngaardstraat 14

referentie OLV/0895-2
Part
Zestienstraat Wyngaertstrate
Oud huisnummer C10/86
Adres Wijngaardstraat 14
Adrescode 800003760014
Geschiedenis 1/01/1633: Dit huis, nieuw gebouwd op grond gelegen naast de woning OLV/0895 en daarmee vroeger één geheel vormend, behoort toe aan Adriaen Fools
21/04/1636: verkoop bij decreet - De helft van dit nieuwe gesepareerde huis wordt verkocht bij dekreet aan Josyne Schockaert
30/12/1642: verkoop - Josyne Schockaert verkoopt de helft van dit huis aan Adriaen Phariseus
28/01/1643: verkoop - Adriaen de Corte et uxor en Adriaen Salemon et uxor, verkopen 2/5 delen in de helft van dit huis aan Adriaen Phariseeus
28/04/1643: verkoop - Aernout Fuwette en echtg. verkopen 1/5 in de helft van dit huis aan Adriaen Phariseus
4/05/1644: verkoop - Christiaen Haeze et uxor voor 1/5 in de helft, voorts Jacques de Corte et uxor en Rogier de Corte voor 2/3 in een vijfdedeel van dit huis, verkopen aan Adriaen Phariseus
3/04/1690: arrest - Klacht en arrest zoals in OLV/0699
20/07/1690: verkoop - Joannes Hanssens et uxor verkopen 69/100 van dit huis en van de gelijke delen in de huizen OLV/0699 en OLV/0700 aan Gillis van Toers
6/09/1718: verkoop - Jaecques van Tours, optredende in eigen naam en in naam van de mede-eigenaars, verkoopt dit huis aan Joanne Pijckaert (volgende inschrijving vermeld Joanne Wijckaert), weduwe van Joos Coolman
17/03/1735: verkoop - Jacobus Wijckaert et uxor, cum suis erfgenamen van Joanne Wijckaert, weduwe van Joos Coolman, verkopen dit huis aan Alexander vande Poele
22/08/1758: verkoop - Dit huis is verkocht aan Joannes Baptiste, Alexander en Robertus vande Poele als in JAK/0119 p.r. 2069
7/03/1767: rente - Dit huis is belast met een rente van 01-00-00 groten de pen 25, tvv Angeline Cameloot als in JAN/0222 p.r. 1904
8/06/1769: rente - Dit huis is belast met een rente van 07-10-00 groten de pen 20 tvv Michiel Geerssens als in OLV/0105 p.r. 3569
3/06/1773: rente - Meester Joannes Baptiste, Alexander en Robertus vande Poele verbinden dit huis in een lijfrente van 30-00-00 groten per jaar, tvv Alexander vande Poele de oude, zie JAK/0119 p.r. 2069.
12/12/1774: rente - Eén derdedeel van dit huis is belast met een rente van 05-00-00 groten de pen 20, tvv Joannes Baptiste Flamant, zie JAK/0611 p.r. 3368
25/02/1777: verkoop - Dit huis en de huizen OLV/0105 en Jan/0222 komen bij uitgroting in eigendom aan Alexander vande Poele
24/04/1777: rente - Dit huis is belast met een rente van 10-00-00 groten de pen 20, tvv Adriaen Busschop als in JAN/0222 p.r. 2889
24/04/1777: verkoop - Dit huis is verkocht aan Joseph Vijnaegie als in JAN/0222 p.r. 1904
21/03/1781: rente - Dit huis is belast met een rente van 02-10-00 groten de pen 20, tvv Adriaen Busschop als in JAN/0222 p.r. 2889
5/01/1792: Inbeslagname - Op dit huis is beslag gelegd op verzoek van Charles Coopman, wegens verhaal over een geldsom van 175-10-00 groten als in JAK/0849 p.r. 5353
10/07/1798: verkoop - Op 22 messodor 6, verkoop van dit huis aan Anna Maes als in JAN/0222
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be