Back to top

Wijngaardstraat 12

referentie OLV/0895
Part
Zestienstraat Wyngaertstrate
Oud huisnummer C10/86
Adres Wijngaardstraat 12
Adrescode 800003760012
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis is eigendom van Sijmon de Ruwe
18/11/1581: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij dekreet verkocht aan Maerten van Houtvelde
7/06/1596: verkoop - Sijmon de Ruwe et uxor verkopen dit huis aan Guillaume vande Casteele belast met een landcijns, een rente tvv Andries van Wijmeersch en een rente tvv de dis van St Gillis
20/01/1605: arrest - Jan Vereecke laat arrest doen op dit huis, om daaraan te verhalen, een som van 20-00-00 groten
14/12/1620: verkoop - De weduwe en erfgenamen van Chaerles vanden Berghe verkopen 5/6 delen van dit huis aan Adriaen Fools, hun mede-erfganaam. Het huis is belast met een landcijns tvv de Eechoutte abdij en met een rente tvv Joos de Tolenaere
31/01/1624: rente - Adriaen Fools et uxor bezetten op dit huis een rente van 02-00-00 groten de pen 18, tvv de dis van St Salvators
11/05/1624: rente - Dit huis is belast met een rente van 08-00-00 groten de pen 18 als in OLV/0767
2/03/1633: verband - Adriaen Fool, weduwnaar, verbindt dit huis in een som van 15-16-00 groten tvv het godshuis van Sint-Juliaans
2/03/1633: verband - Adriaen Fool, weduwnaar, verbond de helft van dit huis in een opleg of bezet, ten wille en vermane, van 16-00-00 groten en door hem ontvangen van de weduwe van Osten Ermare
8/03/1633: arrest - Crnelie Ermare doet arrest op dit huis, eigendom van Adr. Fools en erfgenamen wegens de rente van 0-20-0
15/12/1634: verkoop - Adriaen Fools en de erfgenamen van zijn overleden echtgenote, met consent van de Wezenkamer, verkopen dit huis aan Joos Huysheere
27/02/1635: Verband - Adriaen Fools, weduwnaar, verbindt de helft van dit huis in 19-03-04 groten tvv Simon van Huckene
6/02/1648: verkoop - De weduwe en erfgenamen van Jaques Huusheere verkopen dit huis aan Jan Cools
6/02/1648: rente - Jan Cools, weduwnaar, bezet op dit huis een rente van 06-00-00 groten de pen 16, tvv Pieter d'Hoyere
6/02/1648: verband - Jan Cools verbindt dit huis in een som van 183-09-09 groten, tvv Aernout Huwyn
19/02/1649: rente - Jan Cools, weduwnaar, bezette op dit huis een rente van 02-00-00 groten de pen 16, tvv Janneken Haerinck
19/12/1651: verkoop - Jan van Loo en Isabeau de Coots zijn echtgenote, verkopen één derdedeel van dit huis aan Louijs vande Poele
14/05/1652: transport - Joanna Huysheere, weduwe van Jacques d'Hoyere, transporteert aan Anna Maelfeyt weduwe van Hugues Moordack, een rente van 06-00-00 groten de pen 16 op dit huis bezet op 06-02-1648
13/03/1693: rente - Alexander vande Poele, fs Louijs, bezette op dit huis, nu twee woonsten sinds het separeren van een camere, een rente van 05-05-00 groten de pen 16 tvv de dis van de kerk van St Jacobs
24/04/1730: verkoop - Alexander vande Poele, fs Niclaeys, et uxor verkopen dit huis, zijnde twee woonsten, aan Jan de Pauw
17/06/1730: rente - Jan de Pauw et uxor bezetten op dit huis, zijnde twee woonsten, een rente van 02-00-00 groten, de pen 25, tvv Adriaen Haeck
7/03/1746: rente - Marie de Witte, weduwe van Jan de Pauw, bezette op deze partij een rente van 02-00-00 groten, de pen 25, tvv Jan Vermeulen
17/03/1749: verkoop - Anna Maria de Witte, weduwe van Jan de Pauw, voorts Jan Baptist de Pauw en de voogden van Geeraert, Marie, Joannes, Marie-Joanne, Laureyns en Theresia de Pauw, kinderen van Jan de Pauw, verkopen dit huis, twee woonsten zijnde, aan Jan du Bois
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be