Back to top

Wijngaardstraat 10

referentie OLV/0894
Part
Zestienstraat Wyngaertstrate
Oud huisnummer C10/57
Adres Wijngaardstraat 10
Adrescode 800003760010
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis is eigendom van Pieter de Scheppere
21/08/1584: verkoop - Pieter de Sceppere verkoopt dit huis aan Jaecques Elle. Het huis is bezwaard met 0-16-7 en 0-10-0 landchyns, alsook verbonden in een lopende schuld van 8-0-0
21/05/1601: Verband - lopende schuld - Chaerles vanden berghe verbindt dit huis in een lopende schuld van 36-0-0 ten voordele van Michiel de Clercq
21/05/1601: Verkoop - Michiel de Clercq, langs zijn echtgenote erfgenaam van Jaecques Elle, verkoopt dit huis aan Chaerles vanden Berghe
12/12/1607: Borg - Chaerles vanden Berghe en echtgenote verbinden dit huis, alsook OLV/0890 en 0891 langs dezelfde kant van de straat gelegen, de helft van OLV/0769 op de Ankerplaetse, de helft van OLV/0078 staande ten oosten van 't Westvleeshuis en OLV/0885 op de zuidzijde van de Wijngaardstraat gelegen, tot borg van Jan, commis vanden Lande vanden Vrije, voor hetgeen de comparanten hem schuldig zijn van pacht, eindigend op 01.05.1608
14/11/1620: Verband - lopende schuld - Jooris van Wynsberghe en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 750-0-0 ten voordele van Anthonne Sproncholf de jonge
14/11/1620: Verkoop - De weduwe en de erfgenamen van Chaerles vanden Berghe verkopen dit huis aan Jooris van Wynsberghe ter denomatie van Anthonne Sproncholf de jonge. Er wordt verklaard dat de 0-10-0 per jaar zijn afgelost.
22/06/1621: Rente - Jooris van Wynsberghe en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 2-0-0 penn.16 ten voordele van Tanneken fa Guille de Witte
16/09/1627: Rente - jooris van Wynsberghe en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 4-0-0 penn.16 ten voordele van Pieter Huus
7/06/1631: Rente - Jooris van Wynsberghe en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 2-0-0 penn.16 ten voordele van daneel Plasschaert
21/06/1631: Rente - Jooris van Wynsberghe en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 0-20-0 ten voordele van Philibert Neyts
12/08/1639: Rente - Jooris van Winsberghe en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 6-5-0 ten voordele van Guillame vande Walle
12/11/1643: Arrest - Cornelis Neyts i.n.v. Jacques Michiels doet arrest op dit huis van jooris van Winsberghe omwille van niet betalen van 24-0-0
24/02/1644: Verkoop - De weduwe en de erfgenamen van jooris van Winsberghe verkopen dit huis aan Joanna vanden Bogaerde
30/05/1664: Verkoop bij decreet - Bij verkoop bij decreet wordt Christiaan Janssens de nieuwe eigenaar ; hij was gehuwd met Janne Reyngout, weduwe van Christiaen de Jonckheere
16/08/1678: Rente - Niclaeys Houtovere, alsook Adriaen le Fevre als voogd van Anna Houtovere, met toestemming van de magistraat vanden Vrijen van Sluis en van Brugge, bezetten op dit huis een rente van 2-10-0 penn.18 ten voordele van Andries vanden Bogaerde
1/10/1678: Rente - Niclaes Houtovere bezet op de helft van dit huis en van CAR/0756 een rente van 2-0-0 penn.18 ten voordele van Andries vanden Bogaerde
23/12/1678: Overeenkomst i.v.m.rente - Niclaeys Houtovere en echtgenote komen overeen met Adriaen le Fevre en Claeys Verstraete, voogden van Anna fa Christiaen Houtovere dat voornoemde Niclaeys dit huis in eigendom mag behouden mits de rente van 2-10-0 bezet op de helft van dit huis. Het huis CAR/0756 daarentegen wordt eigendom van de wees Anna Houtovere
8/06/1679: Rente - Niclaeys Houtovere en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 1-10-0 penn.18 ten voordele van Andries vanden Bogaerde
27/05/1680: Arrest - De weduwe van Jan de Neckere doet arrest op dit huis van Niclaeys Houtover om een som te verhalen van 11-10-0 wegens pacht en kosten
8/06/1680: Arrest - Donaes de Ruddere doet arrest op dit huis van Niclaeys van Houtryve omwille van niet betalen van 7-10-0 voor levering van wijn en brandewijn
24/04/1682: Verkoop - Niclaleys Houtover en echtgenote verkopen dit huis aan Marie Rogiers, weduwe van Guille van Rietvelde
22/10/1686: Arrest - Marie Carbonil doet arrest op dit huis van Pieter van Rietvelde omwille van het niet betalen van 10-0-0
22/11/1686: Rente - Pieter van Rietvelde en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 2-10-0 penn.20 ten voordele van Marie Carboniel fa Bertram
7/12/1688: Verkoop - Pieter van Rietvelde en echtgenote Catharina Neerynck verkopen de helft van dit huis aan Marie Carbonniel
13/04/1690: Verkoop - Marie Carboneel verkoopt de helft van dit huis aan Daniel van Rietvelde die de andere helft ervan bezit
13/04/1690: Rente - Daniel van Rietvelde en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 4-0-0 penn.20 ten vorodele van jan Maelfeyt
19/08/1690: Schenking onder levenden - Jan Maelfeyt fs Jan schenkt de rente van 4-0-0 d.d. 13.04.1690 aan Anthone Maelfeyt. Zie ook JAK/0223
22/12/1690: Arrest - Anthonne Maelfeyt doet arrest ten laste van Jan Maelfeyt omwille van het niet betalen van een rente. Zie ook JAK/0223
16/07/1692: Transport - De rente van 4-0-0 d.d. 13.04.1690 wordt door Jan Maelfeyt en echtgenote getransporteerd aan Anthone Maelfeyt. Zie JAK/0223
21/08/1692: Verkoop - Daniel van Rietvelde en echtgenote verkopen dit huis aan Francois Bertelijn
10/09/1718: Schenking onder levenden - Catharine en Marie fa Jan Barat, eerst gehuwd met Catharina van Gelders, en Clara, ook fa Jan Barat, in tweede huwelijk met Anna Beuckels, schenken elkaar dit huis onder levenden Zie voorwaarden DON/1292
20/04/1741: Rente - Dit huis wordt belast met eenr ente van 3-0-0 penn.25 ten voordele van Jacobus Poppe. Zie DON/0322
10/09/1743: Verkoop - Anna Clara Barat verkoopt dit huis aan Francois van Rietvelde
27/09/1745: Rente - Frans van Rietvelde en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 3-4-0 penn.25 ten voordele van Marie Dijnghens, weduwe van Jacob vande Kerckhove
3/09/1784: Arrest - Jan Rietvelde en Jan vanden Berghe als voogden paterneel en materneel van de kinderen van Jan Dobbelaere en Isabelle van Rietvelde, doen arrest op dit huis omwille van het niet betalen van het wezengeld
15/03/1785: Verkoop bij decreet - Op verzoek van Guilliame Roelens en Marie van Dooren wordt dit huis bij decreet verkocht om een losrente te verhalen. Pieter Smissaert koopt dit huis voor rekening van Guilliam Compernolle uit Oostkamp
21/07/1786: Verkoop - Guilliame Compernolle, weduwnaar van Victoria de Jonghe, verkoopt dit huis aan Pieter Cueninck (Tueninck ?
21/07/1786: Rente - Pieter Cueninck en echtgenote bezetten op dit huis eenr ente van 6-5-0 penn.25 ten voordele van den dis van O.L.Vrouw
9/09/1789: Verkoop - De crediteuren van het sterfhuis van Pieter Cuenynck, weduwnaar met drie midnerjarige kinderen van Anna Theresia de Smidt, zijn echtgenote, verkopen dit huis aan Pieter Jacobus Verstraete
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be