Back to top

Het Marcktschip van Ghent, Wijngaardstraat 8

referentie OLV/0893
Part
Huisnaam Het Marcktschip van Ghent
Zestienstraat Wyngaertstrate
Oud huisnummer C10/56
Adres Wijngaardstraat 8
Adrescode 800003760008
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis, genaamd "'t Marcktschip van Ghent" is eigendom van Frans Lins
14/12/1583: verkoop - Dit huis is verkocht aan Claeis Fierins en door hem belast zoals in OLV/0892
13/08/1598: verkoop - Dit huis is verkocht aan Claeis Aernouts als in OLV/0892
5/04/1605: verkoop - Dit huis is verkocht aan Pieter Verhaeghe als in OLV/0892
10/11/1610: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij dekreet verkocht aan Marco Cassetta
16/07/1654: verkoop - Inghelbert Cassetta et uxor verkopen dit huis en de huizen OLV/0890-OLV/0891-OLV/0892 aan Jan Benoit
16/07/1654: rente - Jan Benoit et uxor bezetten op dit huis en op de huizen OLV/0890-OLV/0891-OLV/0892 een rente van 12-00-00 groten tvv Inghelbert Cassetta
11/01/1662: rente - Jan Benoit et uxor bezetten op dit huis en de huizen OLV/0890, OLV/0891, OLV/0892 nu één huis zijnde met een klein huisje daarnaast staande, met pannen gedekt, genaamd "het Marcktschip van Ghent", een rente van 18-15-00 groten de pen 16, tvv Hr en Mtr Ferdinandus Potvliet. De rente is mede bezet op de brouwerij en het brouwersalaam
24/04/1662: rente - Jan Benoit et uxor bezetten op deze partij, nu een brouwerij genaamd "het Marcktschip" en zijn appendenten, een rente van 09-07-06 groten de pen 16 tvv Ferndinandus Potvliet
8/10/1662: verband - Jan Benoot et uxor erkenden schuldig te zijn aan Louijs Desmons, de som van 244-00-00 groten. Voor de garantie van betaling wordt dit huis en brouwerij met al het brouwersalaam verbonden
21/03/1663: arrest - Jan Janssens laat arrest doen op de delen van deze partij, toebehorende aan Jan Benoot wegens verhaal over een som van 40-00-00 groten
16/01/1665: verkoop bij decreet - Deze partij wordt bij dekreet verkocht aan Ferdinande Potvliet wegens niet betaling van achterstallige renten
9/07/1671: rente - Hr en Mtr Ferdinande Potvliet bezet op deze partij een rente van 04-00-00 groten de pen 24, tvv van de "prebende van de derde misse ende Cortschoof" beiden gefundeerd binnen de kerk van St Salvators, ter acceptatie van Guillaume Cools en Robertus Roupij
6/12/1694: arrest - Op dit huis is arrest gedaan door Charles Potvliet tot last van Joannes Potvliet wegens verhaal als in JAK/0303
10/11/1708: verkoop - Hr en Mtr Jan Baptiste Potvliet verkoopt dit huis aan Jan de Cock
12/11/1708: rente - Jan de Cock et uxor bezetten op dit huis een rente van 09-00-00 groten de pen 22, tvv Franchoise van Vijfne weduwe van Maerten Jonckheere
12/09/1724: rente - Daneel van Rietvelde en Ida de Cock zijn echtgenote, bezetten op 8/10 delen van dit huis een rente van 03-08-01 groten tvv Catherine de Pepere weduwe van Jan de Cock en ttv Pieter de Cock en Maerten Versluys elke een rente van 00-13-07 groten of alles samen 04-15-03 groten de pen 25
12/09/1724: verkoop - Catharine de Pepere weduwe van Jan de Cock, voorts Pieter de Cock en Catherine Haghebaert, voorts Barbara de Cock echtgenote van Maerten Versluys verkopen voor wat betreft de eerste comparante, de helft van dit huis en de andere comparanten 2/5 in de wederhelft van dit huis aan Daneel van Rietvelde die reeds eigenaar is is van 1/5 in de helft van dit huis. Verder zijn Frans Masset et uxor en Joannes Carolus de Cock, nog wees, elk eigenaar van 1/5 in de helft van dit huis
23/10/1724: verkoop - Franchois Masset en Marie de Cock zijn echtgenote, verkopen 1/10 deel van dit huis aan Daneel van Rietvelde, reeds eigenaar van 8/10 van dit huis terwijl het resterende 1/10 deel eigendom is van Joannes de Cock
13/11/1724: rente - De rente van 00-13-07 groten de pen 25, toekomende aan Maarten Versluys en bezet op de 8/10 delen van dit huis, is getransporteerd aan Catherine de Pepers als in OLV/0883
26/05/1734: transport - Tvv Pieter de Cock wordt 1/5 deel van de rente van 04-04-08 groten getransporteerd, bezet op dit huis op 12-09-1724 als in OLV/0883
19/06/1734: transport - Transport van 1/5 deel van een rente van 04-01-08 groten aan Jan Carel de Cock als in OLV/0883
15/12/1735: verdeling - Ingevolge een verdeling (uitgrootinghe) tussen Pieter de Cock et uxor, Joannes Carolus de Cock et uxor en Daniel van Rietvelde gehuwd met Ida de Cock is aan Daniel van Rietvelde in eigendom gekomen, een rente van 04-15-03 groten de pen 25 op dit huis bezet op 12-09-1724, voorts 1/10 deel van dit huis
25/05/1737: rente - Daniel van Rietvelde et uxor bezetten op dit huis een rente van 01-02-08 groten 17 myten de pen 22, tvv Catharine Angeline Jonckheer ter acceptatie van Hr en Mtr Fransois Anthone de Witte
25/08/1747: besluit - Besluit (sententie) van de deelsmannen, daterende van 08-08-1747 waarbij de eigenaar van het huis OLV/0889² doorgang moet verkrijgen via een straatje afgesloten met een poortje dat toegang geeft tot de tuin van het huis OLV/0889-2.
3/09/1756: rente - Brigitte Haeck bezette op dit huis een rente van 05-00-00 groten de pen 20 tvv Joannes Ameije
3/09/1756: verkoop - Daniel Rietvelde et uxor verkopen dit huis aan Brigitte Haeck
20/06/1776: verkoop - Fransois de Witte, gemachtigde over de enige erfgenaam van Brigitte Haeck verkoopt dit huis aan Fransois van Wambeke
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be