Back to top

Dijver 9

referentie OLV/1379
Part
Zestienstraat Divere
Oud huisnummer C18/36
Adres Dijver 9
Adrescode 800000610009
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis behoort toe aan Jacques Gloribus.
26/02/1599: Verdeling - Er wordt verdeeld tussen de weduwe en erfgenamen van Jacques Cloribus en overeengekomen dat de weduwe alleen gerechtigd zal blijven als eigenares van dit huis.
12/06/1602: Verkoop - De weduwe van Jaecques Cloribus verkoopt dit huis aan Pieter Cloribus met een eiland ervoor liggend met dezelfde vrijheden sinds heuglijke tijden, verder met 00-07-06 leenrente.
16/11/1604: rente - Pieter Cloribus en vrouw bezetten op dit huis een rente van 06-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. Jan en het kind van van Heindric Bisschop.
1/04/1622: Verkoop - Pieter Cloribus doet afstand en verkoopt aan Charles Guillet zijn rechten die hij bezit op een gemeenschappelijke gang die naar de rei loopt tussen dit huis en 'OLV/1378 gelegen, met wederzijdse servitudes.
17/10/1641: Verkoop - Jan Baptiste Nans en zijn vrouw Catharine Gloribus, alsook de voogden van de kinderen van Frans d'Aranda bij Isabelle Gloribus, verkopen dit huis aan mr. Jan de Moor.
21/08/1654: rente - Joannes Justus de Moor en zijn vrouw bezet op de 1/2 van dit huis een rente van 06-05-00 gr. pen. 16 t.v.v. de dis van Sint-Salvatorskerk, voor wie Jan Baptiste Matin aanvaardend optreedt.
6/07/1658: rente - Pieter Thierij, gevolmachtigd voor Jan Justo de Moor en zijn vrouw, bezet op dit huis een rente van 06-05-00 gr. pen. 16 t.v.v. Cornelis de minderjarige zoon van Jan Schoolandt bij Janneke Cools, en voor dewelke aanvaardend optreedt Ghijsbrecht Wijffels, zijn voogd.
20/11/1658: uitgroting - Tussen mr. Jan de Moor en zijn vrouw enerzijds en Jan Justo de Moor en zijn vrouw anderzijds wordt de uitgroting geregeld zodat dit huis toekomt aan de tweede comparant.
28/04/1659: rente - Jan Justo de Moor en vrouw bezetten op dit huis een rente van 18-15-00 gr. pen. 16 t.v.v. de weduwe van mr. Jan Baptiste de Vijnck én van haar 3 minderjarige kinderen.
21/06/1660: arrest - Mr. Ferdinande Guillet voert arrest uit op dit huis, eigendom van Justo de Moor.
8/10/1663: onderlinge overeenkomst - Tussen Margriete van Reijnsdijck, laatst weduwe van mr. Jan de Moor enerzijds, en Joannes Justus de Moor en echtgenote anderzijds wordt de verdeling van de nalatenschap van Jan de Moor geregeld.
18/03/1664: aanstelling administrator + verband - Jan Justus de Moor en zijn vrouw worden door het college aangesteld als administratoren der goederen van Mr. Jan de Moor. Hierbij volgen tal van overeenkomsten zodat dit huis als waarborg voor de overeenkomsten wordt verbonden.
10/04/1671: rente - Jan Justo de Moor zowel uit eigen naam als opkomend voor zijn vrouw bezet op dit huis een rente van 06-05-00 gr; pen. 16 t.v.v. Jaecques Willaeijs én Anna Wauckier, zijn schoonzuster, voor wie aanvaardend optreedt Firmin de Grave.
25/06/1671: rente - Jan Justo de Moor en vrouw bezetten op dit huis een rente van 06-05-00 gr. pen. 16 t.v.v; JaecquesWillaeijs én Anna Wauckier ,voor dewelke aanvaardend optreedt Firminus de Grave, notaris.
3/12/1671: Verkoop - Jan Justo de Moor en vrouw verkopen dit huis samen met het eiland ervoor liggend aan mr. Jacobus Matin.
12/03/1677: arrest - Lodewijk Bachuus, gehuwd met Marie dochter van Willem Matin, voert arrest uit op dit huis eigendom van mr. Jacobus Matijn, om reden verhaal.
2/12/1678: rente - Mr. Jacobus Matin bezet op dit huis en het eiland ervoor liggend op straat, een rente van 15-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Marie vande Vijver, weduwe van Lieven de Raes.
7/08/1681: Verkoop - Marie Matijn, weduwe van hr. Louijs Bachuus verkoopt dit huis en eiland ter straat liggend tot aan de rei aan mr. Jaecques van Steenberghe.
12/02/1715: rente - Anna Legillon, douarière van mr. Jacques van Steenberghe bezet op de 1/2 van dit huis een rente van 05-04-00 gr. pen. 25 t.v.v. de kerk van Sint- Jacobs voor het oprichten van een stichting.
12/09/1718: Verkoop - Mr. Jan Baptiste van Steenberghe zowel uit eigen naam en als voogd samen met mr. Leonardus van Okerhout van Jacobus Petrus, kind van Jaecques van Steenberghe en Terese van Okerhout, voorts ook Pieter van Steenberghen, ook als voogd samen met Pieter Moke, van Marie Joanne, Angeline Terese, en Anna Jacoba, zijn minderjarige zussen, kinderen van mr. Octaviaen van Steenberghen en Marie Anna Velle, voorts ook nog Niclaeijs Rommel en Isabella van Steenberghe, én Adriaen Joseph de Villegas en Marie Magdalene van Steenberghen, zij allen verkopen aan Marie Jenne van Steenberghen de 2/10 delen van dit huis, alsook van de 4/6 delen in de 7/10.
14/11/1718: verhuring - Marie Jenne van Steenberghen en Therese van Ockerhout douarière van Jaecques van Steenberghen erkennen verhuurd te hebben aan Adriaen de Villegas, raadspensionaris dezer stad, ( aan wie het overig 1/10 deel toebehoort) van dit huis voor 15 opeenvolgende jaren tegen jaarlijkse pacht van 38-00-00 gr.
16/04/1729: schenking - Marie Magdalene van Steenberghen douarière van Adriaen Joseph de Villegas en Marie Jenne Van Steenberghen jonge dochter, schenken elkaar bij onderlinge en wederzijdse gift onder levenden hun goederen en o.a. de 1ste verschijner het gerechtigde 1/10 deel en de 2de verschijner 8/10 delen in dit huis , waarvan het overig 1/10 deel toebehoort aan mr. Jacobus van Steenberghen, ongeprofeste religieus in de orde der Jezuieten.
17/10/1755: overeenkomst - De eigenaar van het huis OLV/1380 heeft afstand gedaan van de afvoer van een privaat (toilet) in de ontvanger van een rioolput liggend op de grond van dit huis, alsook van de afwatering van het regenwater komend van het erf van het huis OLV/1380 , zie daar voor de uitgebreide inschrijving van deze overeenkomst.
21/03/1758: Verkoop - Jacques de Vooght en vrouw, verder Marie en Anna van Steenberghe voor de helft, én Therese Rommel voor haar zelf en gevolmachtigde voor Joanne Rommel voor de wederhelft, verkopen dit huis aan Anna Cornelie van Thienevelt, douairière van Charles Henrij Coppieters.
4/02/1763: arrest - Ollivier de Groote als ontvanger van het issuwerecht voert arrest uit op dit huis voor zover het toebehoort aan Eleonor Coppieters te Kortrijk.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be