Back to top

Sint Christoffels én Den Blaeuwen Steen, Dijver 10

referentie OLV/1374
Part
Huisnaam Sint Christoffels én Den Blaeuwen Steen
Zestienstraat Divere
Oud huisnummer C18/39
Adres Dijver 10
Adrescode 800000610010
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis, vroeger twee, thans één gemaakt waarvan het huis ten westen genaamd Sint-Christoffels en het huis ten oosten Den Blaeuwen Steen, behoort toe aan mr. Jan de Corte.
20/04/1589: lopende schuld - Mr. Jan de Corte verbindt de helft van dit huis samen met de helft van het huis vroeger ernaast staand in een lopende schuld van 64-00-00 gr. t.v.v. de kinderen van Antheunis de Mel intrestend de pen. 16, bovendien nog 00-20-00 gr. losrente verschuldigd aan de Jakobijnessen, nog met 09-16-03pen. parisis landcijns en leenrente wie men schuldig is aan het gemeen van 25 parisis, pen. .. én nog 00-10-00 parisis leenrente aan de weduwe van Jooris Elle.
10/05/1595: rente - Mr. Jan de Corte bezet op de helft van dit huis een rente van 04-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. de kinderen van Anthone de Mel.
2/12/1603: Verkoop - Mr. Nicolaes vande Woestijne en vrouw als rechthebbende erfgenamen van de overleden vrouw van mr. Jan de Corte verkopen aan dezelfde mr. Jan 1/12 deel van dit huis met het stuk land.
29/12/1603: lopende schuld - Lieven de Corte en vrouw verbinden de 10/12 delen van dit huis in 92-14-03 gr. t.v.v. mr. Jan de Corte.
29/12/1603: Verkoop - Mr. Jan de Corte verkoopt aan Lieven de Corte de 7 delen van 2 voor zichzelf en i.n.v. Jaecques de Corte en vrouw, nog 1/12 deel, voorts Juliane de Corte ook 1/12 deel van dit huis en eiland.
29/12/1603: rente - Lieven de Corte en vrouw bezetten op de 10/12 delen van dit huis een rente van 02-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. Juliana de Corte.
7/11/1607: Verkoop - Quijnten Crijool en vrouw verkopen aan Lieven de Corte 1/12 deel van dit huis.
14/11/1628: arrest - Jan, zoon van Joos Michiels voert arrest uit op de successie van wijlen Lieven de Corte.
5/12/1628: Verkoop - Anna le Gillon, gevolmachtigde voor dr. ?? de Corte haar man, Lukijne en Juliana de Corte verkopen aan Josijne Crabbe, weduwe van Lieven de Corte, elk 1/4 van 1/4 tezamen 1/5 van het ander 1/4 deel van dit huis behalve 1/84 deel.
22/12/1628: rente - Josijne Crabbe, weduwe van Lieven de Corte bezet op de helft behalve 1/84 deel van dit huis een rente van 00-20-00 gr. pen. 16 t.v.v. het godshuis van Sint-Joos ter volbrenging van het testament als hierboven.
22/12/1628: rente - Josijne Crabbe, weduwe van Lieven de Corte bezet op de helft van dit huis behalve 1/84 deel in het geheel een rente van 02-00-00 gr. t.v.v. van de Doncker Camere en dat in voldoening van het testament van voornoemde de Corte.
22/12/1628: rente - Josijne Crabbe, weduwe van Lieven de Corte bezet op de helft van dit huis, behalve op het 1/84 deel een zelfde rente van 02-00-00 gr. pen. 18 t.v.v. de dis van O.L.Vrouw om dezelfde reden als de rente hiervoorgaand.
30/12/1634: Verkoop - De erven van Lieven de Corte verkopen de helft van dit huis aan Josijne Crabbe, weduwe van voornoemde Lieven én gerechtigde in de wederhelft als erfgename van zijn sterfhuis.
30/12/1634: Verkoop - Josijne Crabbe, weduwe van Lieven de Corte verkoopt dit huis aan mr. Jan vande Velde.
11/04/1637: Verkoop - Matthijs zoon van Louijs vande Velde en zijn vrouw, gerechtigd in 1/5 deel van dit huis door successie van wijlen mr. Jan vande Velde verkopen hun 1/5 deel aan mr. Antoon vande Velde.
3/07/1637: Verkoop - Jan Lootijns, gevolmachtigde voor Herman, zoon van Louijse vande Velde, die gerechtigd is door successie van 1/5 deel in dit huis bij het overlijden van mr. Jan vande Velde verkoopt het voornoemde 1/5 deel aan mr. Anthone vande Velde.
30/01/1640: Verkoop - Philippes vande Velde en vrouw gerechtigd door successie van mr. Jan vande Velde verkopen hun 1/5 deel van dit huis aan mr. Anthone vande Velde.
31/12/1668: aanhechting grond - Bij dit huis wordt een stuk grond aangehecht groot +/- 4 roeden volgens OLV/1373.
19/01/1753: rente - Henricus Sebastiaen Bucquoij, testamentuitvoerder in het sterfhuis van juffr. Therese vande Velde, bezet op dit en 't volgend huis OLV/1375 een rente van 06-00-00 gr. pen. 25 t.v.v. het kapittel van O.L.V. kerk binnen Brugge.
19/01/1753: Verkoop - Pieter Kinjedt en Henricus Sebastiaen Bucqouij respectievelijk gevolmachtigde voor de gezamenlijke erfgenamen in het sterfhuis van Therese vande Velde, verkopen dit huis en OLV/1375, thans aan elkaar aangehecht, aan Pieter de Potter.
19/01/1753: rente - Henricus Sebastiaen Bucquoij, testamentuitvoerder in het sterfhuis van juffr. Therese vande Velde, bezet op dit en OLV/1375 een rente van 02-00-00 gr. pen. 30 t.v.v. de Zusters Arme Claren binnen deze stad.
11/09/1794: arrest - Jan Valcke, meester timmerman voert arrest uit op dit groot en notabel huis, onlangs ten gronde herbouwd, en toebehorend en bewoond door douairiere de Potter en het ander door Pieter de Potter de droogenwalle. Verder op het huis genaamd de rode Torre in OLV/0039, dit tot verhaal.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be