Back to top

Den Blauwen Arent, Dijver 14

referentie OLV/1370
Part
Huisnaam Den Blauwen Arent
Zestienstraat Divere
Oud huisnummer C18/42
Adres Dijver 14
Adrescode 800000610014
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis Den Blauwen Arent is eidendom van Jacques Robyn.
12/01/1581: Rente - Jacques Robyn bezet op dit huis een rente van 02-05-00 ponden gr. per jaar den pen. 16 tvv arme mannen van het Sint-Jooshuis. Verder nog belast met 07 schell. landcheins tvv van de erfgenamen van Jan Vande Rhyne. 00;14-10 ponden gr. per jaar eeuwelijke rente tvv weduwenhuis Groot Herdsberghe. En een lopende schuld tvv Joos Lambrecht.
23/01/1603: Verkoop - Adriaen Van Cattebrouck als machtig over Beernaert Robyn en zijn echtgenote verkopen 1/2 dit huis aan Franciscus Marichael.
4/02/1605: Rente - De weduwe van Jacques Robyn bezet op de helft van dit huis en een huis aan de noordzijde van de Boeveriestraat JAK/0336 en nog een huis aan de oostzijde van het Westvleeshuis OLV/0083 en een huis aan de westzijde van Groeninge OLV/1439 een rente van 05-05-00 ponden gr. per jaar den pen. 16 tvv Jan De Vrieze.
30/01/1606: Verkoop - De weduwe van Jacques Robyn verkoopt dit huis aan Helena Perez.
27/11/1607: Donatie Inter Vivos - Helena Perez schenkt dit huis inter vivos aan Petronelle Perez met alle voornoemde lasten.
21/10/1617: Rente - Helena Perez bezet op dit huis een rente van 06-06-00 ponden gr. per jaar den pen. 16 tvv Marie Du Carrion.
31/12/1708: Arrest - Joannes Bocx rector van de societeit van Jezus (jezuïeten) in Brugge laat beslag leggen op dit huis eigendom van Marie De Moor weduwe van Jan Baptist Matyn tot verhaal van 2000 guldens wisselgeld die de weduwe verbonden had voor de onkosten van een student en de tafelkosten van haar zoon Jacobus Matyn religieus. Plus voor 50 guldens per jaar waar hij recht op heeft sedert het overlijden van Marie De Moor.
23/01/1719: Verkoop - Andries Sperrewerre machtig overJacobus Bacchuys, Isabelle Bacchuys wed. van Jacques De Crits, Pedro Bacchuys, Enghebert Blanckaert, Andries Van Heule en uxor, Philippe en Carel Matyn, Anthone De Bruyne en Petronelle Matyn, Pauwels Carette en Marie Matyn, Laureyns Van Quallie en Anna Caertricht, Dominicus Beyts en Anna Bourges, Pieter, Jan, Bregitte en Joannes Balthazar kinderen van Pieter Beyts, Pieter Dierycx en Marie Anne Beyts, Lenaert Beyts en vele anderen verkopen dit huis en het huis OLV1368/3 aan Jeroon De Groeve.
8/11/1729: Rente - Hieronymus De Groeve gescheiden van Angeline de Bonduwe bezet op dit huis en een dweerslove gedekt met tegels in Groeninge aan de oostzijde OLV/1368/3 en een geheel met dit huis een rente van 15 ponden gr. per jaar den pen. 20 tvv Joanna Anthonia Terwe laatst weduwe van Jacques Van Ockerhout en voordien van Pieter Van Thienen.
6/08/1747: Verkoop - Jan De Groeve machtig over zichzelf en over zijn broer Franciscus De Groeve en zijn echtgenote, uitlandig, verkopen dit huis en OLV/1368/3 aan Jacobus Minne.
5/03/1764: Clericaal verband - Jacobus Minne en zijn echtgenote verbinden dit huis omwille van de clericale titel van Servaas Minne van 40 ponden gr.
10/09/1770: Verkoop - Jacques Minne en zijn echtgenote verkopen dit huis aan eerwaarde heer Joannes Vander Stricht heer van Canegem proost van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw in Brugge.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be