Back to top

Dijver 15

referentie OLV/1369
Part
Zestienstraat Divere
Oud huisnummer C18/43
Adres Dijver 15
Adrescode 800000610015
Geschiedenis 1/01/1580: Het hoekhuis eigendom van de weduwe van Rubrecht Edou en Herman Edou.
25/08/1581: Verband - De helft van dit huis en OLV/1369-2 is verbonden is door Herman Edou aan een lopende schuld van 50 ponden gr.
25/08/1581: Verkoop - Een vierde van dit huis wordt verkocht door Jozijne Verburch aan Herman Edou als OLV/1369-2
3/03/1601: Verband - Jacques Vergracht en zijn echtgenote verbinden dit huis en OLV/1369-2 in een lopende schuld van 69-15-00 ponden gr. tvv Andries Wymeersch.
3/03/1601: Verkoop - De voogden van de kinderen van Herman Edou verkopen dit huis en OLV/1369-2 aan Jacques Vergracht.
25/08/1617: Verband - Alexander Vande Almeye en zijn echtgenote verbinden dit huis en OLV/1369-2 in een lopende schuld van 102-05-08 ponden gr. tvv de weduwe en de erfgenamen van Jacques Vergracht.
25/08/1617: Verkoop - De weduwe en de erfgenamen van Jacques Vergracht verkopen dit huis en OLV/1369-2 met consente van de wezenkamer aan Alexander Vande Almeye.
15/01/1619: Verband - Jan Schapelync en zijn echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 120-04-00 ponden gr. tvv Sander Vande Almeye.
15/01/1619: Verkoop - Sander Vande Almeye en zijn echtgenote verkopen dit huis en OLV/1369-2 aan Jan Schapelync zoon van Baptist.
13/11/1629: Lijfrente - Dit huis is belast met een lijfrente van 5 ponden gr. den pen 11 tvv L. Rotsaert en Jacquemyne Goetghebuur als OLV/1369-2
16/01/1632: Verband - Jan Schapelync en zijn echtgenote verbinden dit huis, het huis OLV/1369-2 en twee nieuw gebouwde huisjes in de som van 75-02-06 ponden gr. tvv bij legaat aan de zes minderjarige kinderen van Jacquemyne Goetghebuur.
7/04/1645: Lijfrente - Jan Schapelync en zijn echtgenote bezetten op dit huis, het huis OLV/1369-2 en twee nieuw gebouwde huisjes in Melcwietstraetken een lijfrente van 25 ponden gr. den pen. 8.
13/10/1648: Rente - Jan Schapelync bezet op de helft van dit huis een rente van 2 pistolen den pen. 16 tvv Adriaen Buyck.
19/05/1656: Verkoop - Jan Schapelynck machtig over zichzelf en over Philippe Schapelynck, Arnout Schapelynck, Pieter en Juliaen Schapelynck. Anna Schapelynck weduwe van Pieter Dupont verkopen dit huis en OLV/1369-2 aan Jacques Schapelynck.
9/08/1684: Verkoop - Catharina Van Troostenberghe laatst weduwe van Guillaume Leenaert en daarvoor van Jacques Schaepelynck verkoopt dit huis en OLV/1369-2 aan Jan Hollevoet.
9/08/1684: Rente - Jan Hollevoet bezet een rente van 18 ponden gr. per jaar den. pen. 20 tvv Catharina Van Troostenberghe laatst weduwe vanGuillaume Leenaert en daarvoor van Jacques Schaepelynck.
15/01/1692: Arrest - Pieter De Clercq laat beslag leggen op dit huis eigendom van Jan Hollevoet om verhaal van de som van 400 guldens kapitaal.
10/12/1693: Verkoop bij decreet - Dit huis werd verkocht bij decreet op verzoek van Catharine Van Troostenberghe laatst weduwe van Guillaume Leenaert en daarvoor van Jacques Schaepelynck. Wegens het niet aflossen van een rente van 18 ponden gr. De rente is al drie jaar niet meer betaald.
8/03/1694: Transport - Catharine Van Troostenberghe laatst weduwe van Guillaume Leenaert en daarvoor van Jacques Schaepelynck transporteert dit huis en OLV/1369-2 aan Jan Zeghers. Met de voorwaarde dat hij de rente van 18 ponden zal betalen.
3/06/1694: Rente - Jan Zeghers en zijn echtgenote bezetten op dit huis en OLV/1369-2 een rente van 12-10-00 ponden gr. per jaar den pen. 20 tvv Isabelle Wouters weduwe van Balthazar Vermeulen.
4/11/1737: Verkoop - Anna Zegers verkoopt de helft van dit huis en OLV/1369-2 aan Jan Zeghers met inbegrip van het eiland dat daar over ter noordzijde van de Dijver ligt ter breedte van deze huizen en van het Melckwietstraetken (OLV/1368-2 en OLV/1368-4).
21/05/1746: Rente - Franciscus De Smedt en zijn echtgenote bezetten op dit huis en OLV/1369-2 aan elkander geappliqueerd en het eiland daarover liggende een rente van 10 ponden gr. per jaar den pen. 20 tvv Anna Berthelin weduwe van Jan Zeghers de oude.
21/05/1746: Rente - Franciscus De Smedt en zijn echtgenote bezetten op dit huis en OLV/1369-2 aan elkander geappliqueerd en het eiland daarover liggende een rente van 4 ponden gr. per jaar den pen. 25 tvv Jan Du Bois.
21/05/1746: Verkoop - Anna Berthelin weduwe van Jan Zeghers de oude en Jan Zeghers de jonge en zijn echtgenote verkopen dit huis en OLV/1369-2 aan elkander geappliqueerd en het eiland daarover liggende aan Franciscus De Smedt.
28/06/1751: Verkoop - Franciscus De Smedt en zijn echtgenote verkopen dit huis en OLV/1369-2 aan Cornelis De Sutter.
5/07/1751: Rente - Franciscus De Smedt en zijn echtgenote bezetten dit huis en OLV/1369-2 aan elkander geappliqueerd en het eiland daarover liggende een rente van 12 ponden gr. per jaar den pen. 25 tvv Catharine Zinnahl weduwe van Jan Priem.
2/09/1770: Verkoop - Isabelle Clara Vermeire weduwe van Cornelis De Sutter verkoopt dit huis en OLV/1369-2 aan elkander geappliqueerd en het eiland daarover liggende aan Joannes Vander Stricht abt van Sint-Rochus tot Segri en proost van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Brugge. De weduwe verkoopt in naam van zichzelf en van de erfgenamen van haar man.
18/01/1798: Verkoop - Franciscus Van Hamme en zijn echtgenote verkopen dit huis en OLV/1369-2 aan Pieter Petyt.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be